settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest czas utrapienia dla Jakuba?

Odpowiedź


Wyrażenie „czas utrapienia dla Jakuba” występuje w Księdze Jeremiasza 30.7, gdzie czytamy: „Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony.”

W poprzednich wersetach 30 rozdziału Księgi Jeremiasza widzimy, że nasz Pan przemawia do Jeremiasza przekazując mu proroctwo na temat Judy i Izraela (30.3-4). W wersecie 3 Pan obiecuje, że pewnego dnia w przyszłości, przywiedzie z powrotem Judę i Izrael do jednej ziemi, jak przepowiedział ich praojcom. Werset 5 opisuje czas wielkiej trwogi, strachu i niepokoju. Werset 6 natomiast przyrównuje ten czas do mężczyzny, który przechodzi bóle porodowe, wskazując ponownie na czas śmierci. Ale jest nadzieja dla Judy i Izraela, i mimo iż czas ten nazwany jest czasem „utrapienia dla Jakuba”, Pan obiecuje, że wybawi Jakuba i wyrwie z wielkiej trwogi.

W Księdze Jeremiasza 30.10-11 Pan mówi, „…gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I powróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.”

Pan również powiedział, że zniszczy narody, które trzymały Judę i Izrael w niewoli, i nigdy nie dopuści do tego, by zniszczyły całkowicie Jakuba. Powinniśmy jednak zauważyć, że Pan opisuje ten czas, jako okres dyscyplinowania swojego ludu. Mówi o Jakubie, „…Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary.”

Księga Jeremiasza 30.7 mówi, „Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny.” Jedyny czas, który zdaje się pasować do takiego opisu jest czas Wielkiego Ucisku. Nie ma innego takiego czasu w całej historii.

Jezus opisując czas Wielkiego Ucisku nawiązuje do obrazów Jeremiasza. W Ew. Mateusza 24.6-8 stwierdził, że pojawi się wielu, którzy będą podawać się za Chrystusa i zwiodą innych, usłyszą wieści wojenne, nastąpi wielki głód i trzęsienia ziemi, ale będzie to dopiero początek boleści.

Paweł również opisał Wielki Ucisk przyrównując go do bólów porodowych. 1 Tesaloniczan 5.3 mówi, „Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.” To wydarzenie nastąpi po Pochwyceniu i zabraniu Kościoła, opisanym w 4.13-18. W 1 Tesaloniczan 5.9 Paweł ponownie podkreśla brak obecności Kościoła od tego momentu mówiąc: „Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.” Gniew o którym jest tutaj mowa jest Bożym sądem na niewierzących i jego dyscyplinowaniu Izraela podczas Wielkiego Ucisku.

Te „bóle porodowe” są szczegółowo opisane w Księdze Objawienia w rozdziałach 6-12. W pewnym sensie celem Wielkiego Ucisku jest przyprowadzenie Izraela z powrotem do Pana.

Dla tych, którzy przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela, czas utrapienia Jakuba jest czymś za co powinniśmy wielbić Pana, ponieważ pokazuje nam, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Obiecał nam życie wieczne poprzez Chrystusa naszego Pana, ziemię, płody i błogosławieństwo dla Abrahama i jego potomstwa. Zanim jednak wypełni swoje obietnice, będzie w miłości oraz sprawiedliwie dyscyplinował naród izraelski, aby do niego powrócił.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest czas utrapienia dla Jakuba?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries