settings icon
share icon
Pytanie

Czym są czasy pogan?

Odpowiedź


W Ew. Łukasza 21.24 Jezus mówi o przyszłych wydarzeniach, włączając w to zniszczenie Jerozolimy i Jego powrót. Mówi, że "padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan." Podobne wyrażenie znajduje się w Rzymian 11.25, który mówi, "A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą." Czy Biblia mówi nam co oznacza wyrażenie "czasy pogan"?

Stary Testament nie zawiera tego określonego wyrażenia, ale są odniesienia, które wydają się pasować. Ks. Ezechiela 30.3 wskazuje na "dzień ponury dla narodów" w odniesieniu do Dnia Pańskiego. Seria wizji Daniela dotyczy światowych potęg pogańskich i ich roli w Bożym planie dla ziemi. Obraz Nabuchodonozora, posągu ze złota, srebra, brązu, żelaza i gliny (Ks. Daniela 2.31–45) przedstawia kolejne królestwa pogan, które będą dominować, aż Chrystus powróci i ustanowi swoje panowanie. Wizje Daniela o czterech bestiach (Ks. Daniela 7.1-27) podobnie mówią o czterech królach czy narodach, które zdominują na jakiś czas, aż przyjdzie Chrystus, aby rządzić na wieki. Wizja barana i kozła (Ks. Daniela 8.1-26) podaje więcej szczegółów na temat tych pogańskich panów i czasu związanego z ich dominacją. W każdym z tych fragmentów, poganie posiadają dominację nad światem, przez pewien czas włączając w to lud żydowski, ale Bóg ostatecznie podbije ich wszystkich i raz na zawsze ustanowi Swoje własne królestwo. Każde proroctwo kończy się odniesieniem do królestwa Chrystusa, tak więc „czasy” tych pogańskich władców byłyby okresem między babilońskim imperium Nabuchodonozora a chwalebnym powrotem Chrystusa, aby ustanowić Jego królestwo. Żyjemy obecnie w „czasach pogan”, to znaczy w epoce dominacji pogan.

Gdy studiujemy Ks. Objawienia, znajdujemy podobne odniesienia do czasu dominacji pogan, który kończy się wraz z powrotem Chrystusa. W Ks. Objawienia 11.2, Jezus wskazuje, że Jerozolima będzie pod panowaniem pogan, nawet jeśli świątynia zostanie odnowiona. Armie bestii zostaną zniszczone przez Pana w Ks. Objawienia 19.17-19, tuż przed rozpoczęciem tysiącletniego panowania Chrystusa.

Patrząc wstecz na Ew. Łukasza 21.24 widzimy, że Jezus wspomina czas w którym Jerozolima jest pod dominacją władzy pogan. Podbój Jerozolimy przez Nabuchodonozora w 588 r. przed Chr. rozpoczął ten okres i trwa do dziś. Rzymian 11.25 daje nam wskazówkę odnośnie Bożego celu w czasach pogan: szerzenie ewangelii na całym świecie. Organizacja i wynalazki pogańskich mocarstw faktycznie pomogły w ewangelizacji świata. Na przykład w I wieku, to powszechne używanie języka greckiego i sieć rzymskich dróg pozwoliły usłyszeć ewangelię wielu ludziom z odległych krajów.

Jednym z tematów 11 rozdziału Rzymian jest to, że gdy Żydzi odrzucili Chrystusa, zostali tymczasowo odcięci od błogosławieństw relacji z Bogiem. W efekcie, ewangelia była przekazana poganom, którzy chętnie ją przyjęli. To częściowe zatwardzenie serca dla Izraela nie wyklucza zbawienia poszczególnych Żydów, ale uniemożliwia narodowi przyjęcie Chrystusa jako Mesjasza, dopóki Jego plany nie zostaną zakończone. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, Bóg przywróci cały naród i ponownie w Niego uwierzą, kończąc „czasy pogan" (Ks. Izajasza 17.7; 62.11-12; Rzymian 11.26).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym są czasy pogan?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries