settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że mamy ćwiczyć dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść?

Odpowiedź


Rada Salomona dla rodziców brzmi "Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości" (Ks. Przypowieści Salomona 22.6). Wychowywanie czy ćwiczenie dziecka w kontekście tego fragmentu oznacza, że zaczyna się od Biblii, jako że "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki..." (2 Tymoteusza 3.16). Uczenie dzieci prawd Pisma Świętego uczyni je mądrymi do zbawienia (2 Tymoteusza 3.15); całkowicie wyposaży ich do dobrego postępowania (2 Tymoteusza 3.17); przygotuje je, aby udzielić odpowiedzi każdemu, kto będzie pytał ich o powód ich nadziei (1 Piotra 3.15); i przygotuje ich do przeciwstawienia się atakowi kultur nastawionych na indoktrynację młodych ludzi wartościami świeckimi.

Biblia mówi nam, że dzieci są darem od Boga (Psalm 127.3). Zatem z pewnością wydaje się stosowne, abyśmy posłuchali mądrej rady Salomona i odpowiednio ich wyszkolili. W rzeczywistości, wartość jaką Bóg pokłada w nauczaniu naszych dzieci prawdy jest jasno określona przez Mojżesza, który podkreśla swojemu ludowi znaczenie nauczania ich dzieci na temat Pana, jego nakazów i praw: "Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach." Dokładność Mojżesza podkreśla jego głęboką troskę, aby przyszłe pokolenia były posłuszne Bożym prawom, aby zapewnić że będą "mieszkać na ziemi bezpiecznie" (3 Ks. Mojżeszowa 25.18), że wszyscy będą "mieli dobrze" w nimi (5 Ks. Mojżeszowa 12.28) i że On pobłogosławi im w ich ziemi (5 Ks. Mojżeszowa 30.16).

Pismo Święte wyraźnie naucza, że wychowanie dzieci do poznania i posłuszeństwa Bogu jest podstawą zadowolenia Go i zwycięskiego życia w Jego łasce. Poznanie Boga i jego prawd rozpoczyna się od zrozumienia przez dziecko istoty grzechu i jego potrzeby Zbawiciela. Nawet bardzo małe dzieci rozumieją, że nie są doskonałe i mogą pojąć w młodym wieku potrzebę przebaczenia. Kochający rodzice są wzorem kochającego Boga, który nie tylko przebacza, ale również zapewnia doskonałą ofiarę za grzech w osobie Jezusa Chrystusa. Ćwiczenie dzieci w drodze, którą mają iść powinno oznaczać, po pierwsze i najważniejsze, wskazywanie im na Zbawiciela.

Dyscyplina jest integralną częścią wychowywania bogobojnych dzieci, ponieważ wiemy że "Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna" (Ks. Przypowieści Salomona 3.12). Dlatego nie powinniśmy lekceważyć dyscypliny ani zniechęcać się nią, ponieważ Pan „karze każdego, kogo przyjmuje za syna" (Hebrajczyków 12.5-6). I wiemy też, że Bóg dyscyplinuje nas dla naszego dobra, abyśmy mieli udział w jego świętości (Hebrajczyków 12.10). Podobnie, gdy dyscyplinujemy nasze dzieci, otrzymują mądrość (Ks. Przypowieści Salomona 29.15) i przynoszą nam pokój (Ks. Przypowieści Salomona 29.17) i szacunek (Hebrajczyków 12.9). W rzeczywistości, nawet w młodym wieku dzieci zdolne są rozpoznać to, że dyscyplina wypływa z miłości. Z tego powodu dzieci, które wzrastają w domach bez dyscypliny często, czują się niekochane i są bardziej skłonne do nieposłuszeństwa wobec władzy, gdy stają się starsze. Pamiętaj, że zastosowana dyscyplina powinna być współmierna do wykroczenia. Fizyczna dyscyplina, taka jak klapsy (słusznie motywowane), jest akceptowana przez Biblię (Ks. Przypowieści Salomona 13.24,22.15,23.13-14). Rzeczywiście dyscyplina, chociaż może się wydawać nieprzyjemna w momencie jej otrzymywania, "wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni" (Hebrajczyków 12.11).

Rodzice powinni mieć taką samą gorliwość do nauczania swoich dzieci, jaką miał Mojżesz. Rodzice otrzymali przywilej bycia opiekunami życia swoich dzieci na bardzo krótki czas, ale nauczanie i ćwiczenia jakich dostarczają są wieczne. Zgodnie z zasadą z Ks. Przypowieści, dziecko które jest pilnie ćwiczone w "drodze, którą ma iść" najprawdopodobniej pozostanie wierne tej drodze w całym swoim życiu i zbierze plony w przyszłym.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że mamy ćwiczyć dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries