settings icon
share icon
Pytanie

Czy chrześcijanie powinni ćwiczyć/gimnastykować się? Co mówi Biblia na temat zdrowia?

Odpowiedź


1 List do Tymoteusza 4:8 informuje nas: „Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda; pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego i tego, które ma nadejść.” Zauważmy, że werset nie mówi, iż ćwiczenie cielesne jest bezwartościowe! Mówi, że ćwiczenie jest wartościowe, ale ustala priorytety, mówiąc, że pobożność ma większą wartość. Apostoł Paweł również wspomina trening fizyczny, ilustrując w ten sposób prawdy duchowe. 1 List do Koryntian 9:24-27 „Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego.” 2 List do Tymoteusza 2:5 „Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko /wtedy/, jeżeli walczył przepisowo.” 2 List do Tymoteusza 4:7 „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.”

Tak więc widzimy jasno, że nie ma nic złego w tym, że chrześcijanie się gimnastykują, uprawiają sport. Tak naprawdę, Biblia jasno mówi nam, że powinniśmy dbać o nasze ciała (1 List do Koryntian 6:19-20). List do Efezjan 5:29 mówi nam: Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje…” Biblia ostrzega nas także przed łakomstwem (Ks. Powtórzonego Prawa 21:20, Ks. Przysłów 23:2, 2 List Piotra 1:5-7, 2 List do Tymoteusza 3:1-9, 2 List do Koryntian 10:5). Tak samo Biblia ostrzega przed próżnością (1 Ks. Samuela 16:7; Ks. Przysłów 31:30; 1 List Piotra 3:3-4). Co mówi Biblia na temat zdrowia? Bądź zdrowy! W jaki sposób możemy to osiągnąć? Poprzez zaangażowanie się w ćwiczenia oraz zdrowe nawyki żywieniowe. To jest biblijny sposób na zdrowie i gimnastykowanie się.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy chrześcijanie powinni ćwiczyć/gimnastykować się? Co mówi Biblia na temat zdrowia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries