settings icon
share icon
Pytanie

Czy cudowne dary są dostępne i dzisiaj?

Odpowiedź


Po pierwsze, ważne jest, by rozpoznać, że tak naprawdę nie chodzi o to, czy Bóg daje dzisiaj dary duchowe. Twierdzenie, że Bóg nie uzdrawia, nie mówi do ludzi, nie czyni cudownych znaków i przejawów mocy, byłoby głupotą i niebiblijną nauką. Pytanie dotyczy kwestii, czy dary Ducha Świętego, opisane głównie w 12-14 rozdziałach 1 Listu do Koryntian, są nadal wykorzystywane w dzisiejszym Kościele. Również nie jest pytaniem, czy Duch Święty „może” dać komuś dar duchowy. Pytanie brzmi: czy Duch Święty nadal udziela cudownych darów w dzisiejszych czasach. Przede wszystkim, całkowicie wyznajemy to, że Duch Święty może rozdawać dary według swojej woli (1 do Koryntian 12:7-11).

W Księdze Dziejów Apostolskich i w Listach, olbrzymia większość cudów została dokonana przez apostołów i ich bliskich towarzyszy. 2 List do Koryntian 12:12 daje dowód na to dlaczego tak się działo, „Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy.” Jeśli każdy wierzący w Chrystusa byłby obdarzony zdolnościami dokonywania znaków, przejawów mocy i cudów – to takie znaki, przejawy mocy i cuda w żaden sposób nie mogłyby być oznakami apostołów. Księga Dziejów Apostolskich 2:22 mówi, że Jezusowi towarzyszyły „znaki, przejawy mocy i cuda”. Księga Dziejów Apostolskich 14:3 mówi, że przesłanie Ewangelii zostało potwierdzone cudami Pawła i Barnaby.

1 List św. Pawła do Koryntian w 12-14 rozdziale głównie mówi o darach Ducha Świętego. Z tekstu wynika, że „zwykli” chrześcijanie posiadali czasami cudowne znaki (12:8-10; 28-30). Nie wiemy jak powszechne to było. Z powyższego wynika, że apostołowie byli „oznaczeni” przez znaki i cuda i wygląda na to, że cudowne dary duchowe dane dla „zwykłych” chrześcijan były wyjątkami, a nie zasadą. Poza apostołami i ich bliskimi towarzyszami, Nowy Testament nigdzie nie opisuje poszczególnych osób posługującymi się cudownymi darami Ducha.

Ważne jest także zrozumienie, że w czasach nowotestamentowych nie było jeszcze spisanego Pisma Świętego, które posiadamy dzisiaj (2 List do Tymoteusza 3:16-17). Dary prorokowania, wiedzy czy mądrości były więc potrzebne w początkach istnienia pierwszego Kościoła, by Bóg mógł konkretnie prowadzić swój Kościół. Dar prorokowania uzdalniał wierzących do komunikowania nowej prawdy i objawienia Boga. Dzisiaj, kiedy to Boże objawienie jest kompletne w Biblii, „objawieniowe” dary nie są już dłużej potrzebne, a przynajmniej nie w tej samej funkcji w której występowały w Nowym Testamencie.

Bóg w cudowny sposób uzdrawia ludzi każdego dnia. Bóg przemawia do nas wciąż czy to słyszalnym głosem, czy to w naszym umyśle, czy też we wrażeniach i uczuciach. Bóg czyni wielkie znaki, cuda i przejawy mocy, czasami przez chrześcijan. Jednakże, to co przed chwilą zostało opisane to niekoniecznie cudowne dary Ducha. Głównym celem cudownych darów było udowodnianie, że Ewangelia była prawdziwa oraz, że apostołowie byli prawdziwymi Bożymi wysłannikami. Biblia nie mówi jednoznacznie, że cudowne dary ustały, ale daje nam podstawę do twierdzenia dlaczego mogą one nie być już potrzebne.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy cudowne dary są dostępne i dzisiaj?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries