settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest wada?

Odpowiedź


Wada to niemoralne lub niegodziwe zachowanie. Niektóre synonimy wady to złe postępowanie, niegodziwość, zło, nieprawość, nikczemność, korupcja, niewłaściwe postępowanie, występek i grzech. Przestępstwo obyczajowe, jako termin prawny, jest używane do określenia niemoralnych działań związanych z prostytucją, pornografią, narkotykami lub hazardem. Chociaż wady z definicji są dość złe, ludzie często nazywają swoje "wady" mniejszym złem. Złe nawyki, takie jak picie zbyt dużej ilości kawy lub oglądanie zbyt dużej ilości telewizji, są czasami nazywane "przywarami". W powszechnym użyciu przywara jest często niczym więcej niż wadą lub niedoskonałością, czymś, co można zlekceważyć jako nic wielkiego. W rzymskim katolicyzmie przywara jest uważana za "nawyk skłaniający do grzechu".

Słowo wada pojawia się raz w Nowej Biblijnej Wersji Króla Jakuba: "Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, (16) jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga." (1 Piotra 2:15-16, Biblia Warszawska). W Nowym Przekładzie Angielskim również występuje to słowo, przeciwstawiając "drożdże występku i zła" "chlebowi szczerości i prawdy" (1 Koryntian 5:8). Synonimy wady są jednak często spotykane w Piśmie Świętym. W rzeczywistości wady istot ludzkich, począwszy od ogrodu Eden, sprawiły, że potrzebny był Zbawiciel, który mógłby nas ocalić przed przekleństwem, które sami na siebie sprowadziliśmy.

Chociaż wada może być postrzegana przez niektórych jako mniej poważna niż jawny grzech, Biblia nie czyni takiego rozróżnienia. Bóg nienawidzi wszystkich grzechów w równym stopniu, nawet tych, które nazywamy wadami. Każdy grzech jest ostatecznie grzechem przeciwko samemu Bogu i jest obrazą Jego świętej natury (Psalm 51:4). Biblia naucza, że wszyscy grzeszymy (Rz 3:23) i że zapłatą za grzech jest wieczna śmierć (Rz 6:23). Biblia nie czyni rozróżnienia między wadami a innymi grzechami. Każdy grzech czyni grzesznika godnym wiecznego oddzielenia od Boga.

Apostoł Jakub stwierdza, że "Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego." (List Jakuba 2:10). Nawet jedna mała wada, nawet popełniona nieumyślnie, czyni nas winnymi przekroczenia całego Prawa Bożego. Gdybyśmy popełnili tylko jedną wadę w ciągu całego życia (co jest niemożliwe), ta jedna wada uczyniłaby nas winnymi całego Prawa i zasługiwałaby na wieczną karę. Bóg nie rozróżnia mniejszych i większych grzechów pod względem winy. Złamanie Prawa w jednym punkcie jest równoznaczne ze złamaniem Prawa. Wszystkie grzechy są dla Niego tak samo obraźliwe i wszystkie skutkują karą.

Biblia naucza również, że każdy grzech musi zostać ukarany. Albo grzesznik zapłaci za swoje grzechy w piekle, albo zapłaci za nie Jezus Chrystus, przelewając swoją krew na krzyżu. Kiedy Jezus powiedział na krzyżu: "Wykonało się" (J 19:30), powiedział, że dług za grzech został w pełni spłacony. Wypełnił wszystko, co było konieczne, aby udzielić przebaczenia i życia wiecznego tym, którzy w Niego uwierzą. To dlatego Jezus mówi w Ewangelii Jana 3:18, że "kto wierzy w Niego [Jezusa], nie podlega potępieniu". Kiedy ufamy Chrystusowi jako naszemu Zbawicielowi i przyjmujemy Jego ofiarę w naszym imieniu, wszystkie nasze grzechy - wszystkie nasze wady - zostają wymazane i nigdy nie musimy płacić kary za przekroczenie Prawa Bożego (Rzymian 8:1).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest wada?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries