settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego Bóg wybrał Marię?

Odpowiedź


Synagoga to żydowski budynek przeznaczony do nabożeństw (podobny do współczesnego budynku kościelnego). Chociaż niektóre tradycje żydowskie twierdzą, że synagogi istniały "od czasów Mojżesza", historia odnotowuje, że praktyka spotkań w synagogach pojawiła się w okresie niewoli babilońskiej Izraela. W tym czasie żydowska świątynia była niedostępna na potrzeby oddawania czci, co wymagało alternatywnego miejsca spotkań dla rozproszonych Żydów, którzy chcieli gromadzić się na modlitwie i wspólnym uwielbieniu.

W czasach Jezusa i w okresie Nowego Testamentu synagogi stały się powszechnym elementem życia lokalnego. Nowy Testament wspomina o synagogach ponad 60 razy, głównie w związku z posługą Jezusa i apostołów. W szabat miejscowi Żydzi spotykali się na modlitwie i czytaniu Pisma Świętego. Przy pewnej okazji Jezus czytał z proroka Izajasza podczas spotkania w synagodze. Ew. Łukasza 4.16-21 (tłum. Biblia Warszawska) tak to przedstawia:

"I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych."

W tych wersetach można zaobserwować wiele zwyczajów synagogalnych. Po pierwsze, spotkanie odbyło się w szabat (sobotę). Po drugie, Jezus stał, aby czytać. Po trzecie, czytał ze zwoju. Nawet dzisiaj zwoje znajdują się w synagogach i są używane do cotygodniowych czytań (zob. także Dz. Apostolskie 15.21). Po zakończeniu czytania Jezus usiadł, aby nauczać, co jest kolejną tradycją synagogalną.

Paweł i inni apostołowie wykorzystywali synagogę jako punkt wyjścia dla działalności misyjnej. Po przybyciu do nowej miejscowości Paweł pojawiał się w synagodze i prosił o możliwość przemawiania. Zdecydowanie miał odpowiednie kwalifikacje, by otworzyć wiele drzwi (Dz. Apostolskie 22.3). Następnie przedstawiał Jezusa jako Mesjasza i rozpoczynał swoją lokalną działalność. Czasami prowadziło to do tego, że wiele osób uwierzyło w Jezusa. Dz. Apostolskie 14.1 odnotowują: "A w Ikonium weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków". W jednym przypadku został ochrzczony przełożony synagogi (Dz. Apostolskie 18.8). Innym razem praktyka Pawła polegająca na nauczaniu w synagodze doprowadziła do wielu prześladowań.

W przeszłości synagoga nadal odgrywała istotną rolę w praktykowaniu judaizmu. Po zniszczeniu żydowskiej świątyni w 70 r. po Chr. kult nie mógł już odbywać się w świątyni, co sprawiło, że synagoga stała się centralnym miejscem oddawania czci.

Synagoga była ważnym elementem judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa. Jej znaczenie w czasach Jezusa i apostołów było ważnym sposobem rozprzestrzeniania się ewangelii we wczesnych latach Kościoła.
EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego Bóg wybrał Marię?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries