settings icon
share icon
Pytanie

Właśnie uwierzyłem w Jezusa Chrystusa...co teraz?

Odpowiedź


Gratulacje za twoją decyzję, zawierzenia się Jezusowi Chrystusowi w kwestii zbawienia (Jana 3:16; Rzymian 10:9-10). Chrześcijańskie życie jest jak podróż, ale możesz być zawsze pewny, że Bóg cię kocha i jest z tobą na każdym kroku twojej podróży (Mateusza 28:20). Może zastanawiasz się: „Co teraz? Jak mam zacząć moją podróż z Bogiem?” Oto pięć wskazówek, które pozwolą Ci zastosować się do porad biblijnych. Jeśli masz pytania dotyczące Twojej drogi z Bogiem, proszę, odwiedź stronę internetową - https://www.gotquestions.org/Polski

Kliknij tutaj, aby całkowicie bezpłatnie pobrać sześć budujących fundamenty nabożeństw dla nowych chrześcijan od naszych przyjaciół z Twenty20 Faith.

1. Upewnij się, że rozumiesz zbawienie.

1 Jana 5:13 mówi nam: „O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne”. Bóg chce, byśmy rozumieli zbawienie. On chce, byśmy mieli pewność zbawienia. W związku z tym rozważmy pokrótce najważniejsze punkty dotyczące zbawienia:

(a) Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy zrobiliśmy rzeczy, które nie podobają się Bogu (List do Rzymian 3:23).

(b) Z powodu naszego grzechu, zasługujemy na karę wiecznego oddzielenia od Boga (List do Rzymian 6:23).

(c) Jezus umarł na krzyżu by zapłacić karę za nasze grzechy (List do Rzymian 5:8; 2 List do Koryntian 5:21). Jezus umarł na naszym miejscu, biorąc na siebie karę która należała się nam. Jego zmartwychwstanie dowiodło, że śmierć Jezusa była wystarczająca na zapłacenie za nasze grzechy.

(d) Bóg daje przebaczenie i zbawienie tym wszystkim, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa – zaufają, że Jego śmierć jest zapłatą za nasze grzechy (Jana 3:16; List do Rzymian 5:1; 8:1).

Takie jest przesłanie zbawienia! Jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i przyjąłeś Go jako swojego Zbawiciela, jesteś zbawiony! Wszystkie twoje grzechy zostały Ci przebaczone i Bóg obiecuje Ci, że nigdy Cię nie opuści ani nie porzuci (List do Rzymian 8:38-39; Mateusza 28:20). Pamiętaj, twoje zbawienie jest pewne w Jezusie Chrystusie (Jana 10:28-29). Jeśli wierzysz, że jedynie Jezus jest twoim Zbawicielem, możesz mieć pewność, że spędzisz wieczność z Bogiem w niebie!

2. Znajdź dobry kościół, który naucza biblijnie.

Nie traktuj kościoła tylko jak budynek. Ludzie są Kościołem. To bardzo ważne, by wierzący w Jezusa Chrystusa mieli społeczność i z innymi wierzącymi. To jedno z nadrzędnych zadań Kościoła. Teraz, kiedy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, zachęcamy cię bardzo, byś znalazł nauczający biblijnie kościół i porozmawiał z jego pastorem. Powiedz mu, o twojej nowej wierze w Jezusa Chrystusa.

Drugim celem Kościoła jest nauczanie Biblii. W ten sposób możesz dowiedzieć się, jak stosować Boże zasady w swoim życiu. Rozumienie Biblii jest kluczem do zwycięskiego i pełnego mocy chrześcijańskiego życia. 2 do Tymoteusza 3:16-17 wyjaśnia: „Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu”.

Trzecim powodem istnienia kościoła jest uwielbienie. Uwielbienie to dziękczynienie, jakie składamy Bogu za wszystko, co dla nas zrobił! Bóg nas zbawił. Kocha nas. Zaspakaja nasze potrzeby. Bóg prowadzi nas i kieruje. Czemu mielibyśmy Mu nie dziękować? Bóg jest święty, sprawiedliwy, kochający, pełen miłosierdzia i łaski. W Apokalipsie św. Jana 4:11 jest napisane „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.”

3. Znajdź każdego dnia czas, by skupić się na Bogu.

To bardzo ważne dla nas samych, byśmy każdego dnia skupiali się na Bogu. Niektórzy ludzie nazywają to „cichym czasem”. Inni nazywają to „czasem poświęconym”, ponieważ czas ten poświęcamy Bogu. Niektórzy poświęcają Bogu czas rano, inni wolą to robić wieczorem. Nieważne jak nazwiesz ten czas, ani kiedy będzie się on odbywał. To, co się liczy, to czy regularnie spędzasz czas z Bogiem. Z czego składa się twój czas z Bogiem?

(a) Modlitwa. Modlitwa to po prostu mówienie do Boga. Mów Bogu o twoich troskach i problemach. Proś Boga, by dawał ci mądrość i by cię prowadził. Proś Boga, by zaspakajał Twoje potrzeby. Mów Bogu o tym, jak Go kochasz i o tym, że doceniasz wszystko, co robi w twoim życiu. O to właśnie chodzi w modlitwie.

(b) Czytanie Biblii. Mimo że o Biblii możemy uczyć się w kościele, na Szkółce Niedzielnej, i/lub na studium biblijnym – potrzebujesz samemu czytać Biblię. Biblia zawiera wszystko, co powinieneś wiedzieć, by doświadczać zwycięskiego chrześcijańskiego życia. Zawiera Boże rady, jak podejmować mądre decyzje, poznawać Bożą wolę, służyć innym, i wzrastać duchowo. Biblia stanowi objawione nam Boże Słowo. Biblia jest głównie Bożą instrukcją o tym, jak przeżyć życie, by podobać się Bogu i odczuwać z tego satysfakcję.

4. Rozwijaj relacje z ludźmi, którzy mogą pomóc ci wzrastać duchowo.

1 List do Koryntian 15:33 stwierdza: „Nie łudźcie się! Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje”. Biblia w wielu miejscach ostrzega nas przed wpływem „złych” ludzi. Spędzanie czasu z ludźmi, którzy angażują się w grzeszne zajęcia spowoduje, że będziemy kuszeni przez te zajęcia. Charakter osób wokół nas będzie „przechodził” na nas. Dlatego tak ważne jest, by otaczać się ludźmi, którzy kochają Pana i są Mu oddani.

Postaraj się znaleźć jednego lub dwóch przyjaciół, może z twojego kościoła, którzy pomogą ci i będą dla Ciebie zachęceniem (List to Hebrajczyków 3:13; 10:24). Poproś przyjaciół, by zachęcali Cię do spędzania cichego czasu z Bogiem, do poczucia odpowiedzialności za twoje zajęcia i za twoje życie z Bogiem. Spytaj, czy możesz zrobić to samo dla nich. To nie oznacza, że masz zrezygnować ze wszystkich przyjaciół, którzy nie uznali Jezusa za swojego Zbawiciela. Dalej bądź ich przyjacielem, kochaj ich. Ale wyjaśnij im też, że Jezus zmienił twoje życie i że nie możesz już robić wszystkich tych rzeczy, które robiłeś wcześniej. Proś Boga, by dawał Ci okazję do mówienia o Jezusie twoim przyjaciołom.

5. Daj się ochrzcić.

Wielu ludzi nie rozumie właściwie pojęcia chrztu. Słowo „ochrzcić” oznacza: zanurzyć w wodzie. Chrzest to biblijne publiczne wyznanie swojej nowej wiary w Jezusa Chrystusa i zobowiązanie się do pójścia za Nim. Zanurzenie w wodzie symbolizuje bycie pogrzebanym z Chrystusem. Wyjście z wody obrazuje zmartwychwstanie Chrystusa. Bycie ochrzczonym jest identyfikowaniem siebie z śmiercią, pogrzebaniem i zmartwychwstaniem Chrystusa (List do Rzymian 6:3-4).

Chrzest nie jest czymś, co zbawia cię. Chrzest nie oczyszcza z grzechów. Chrzest jest po prostu krokiem posłuszeństwa, publicznym wyznaniem twojej wiary w to, że jedynie Chrystus daje zbawienie. Chrzest jest ważny, ponieważ jest aktem posłuszeństwa – publicznym wyznaniem wiary w Chrystusa i twojego oddania się Mu. Jeśli jesteś gotowy do tego, by dać się ochrzcić, powinieneś porozmawiać ze swoim pastorem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Właśnie uwierzyłem w Jezusa Chrystusa...co teraz?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries