settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest moc chrzescijanska?

Odpowiedź


Biblia jasno mówi, że Duch Święty jest aktywny w naszym świecie. Księga Dziejów, która czasami występuje pod dłuższym tytułem „Dzieje Apostolskie”, mogłaby być równie dokładnie nazwana „Działaniami Ducha Świętego przez Apostołów.” Po erze apostolskiej, zaistniały pewne zmiany- Duch Święty nie inspiruje na przykład dalszych fragmentów Pisma Świętego, ale kontynuuje swoje dzieło w świecie.

Po pierwsze, Duch Święty czyni wiele rzeczy w życiu wierzących. On jest Pocieszycielem wierzącego (Ew. Jana 14.26). On zamieszkuje w wierzących i pieczętuje ich aż do dnia odkupienia- to wskazuje, że obecność Ducha Świętego w wierzących jest nieodwracalna. On prowadzi i strzeże zbawienia tych, w których przebywa (Efezjan 1.13; 4.30). Duch Święty pomaga wierzącym w modlitwie (Judy 1.20) i "wstawia się za nami [...] zgodnie z myślą Bożą..." (Rzymian 8.26-27).

Duch Święty odradza i odnawia wierzącego (Tytusa 3.5). Z chwila zbawienia, Duch Święty chrzci wierzącego, włączając go do rodziny Ciała Chrystusa (Rzymian 6.3). Wierzący doświadcza nowego narodzenia z mocy Ducha Świętego (Ew. Jana 3.5-8). Duch Święty pociesza wierzących społecznością i radością gdy kroczą we wrogim świecie (1 Tesaloniczan 1.6; 2 Koryntian 13.14). Duch Święty w swojej wielkiej mocy, wypełnia wierzących "wszelką radością i pokojem" gdy ufają Panu, sprawiając, że wierzący "obfitują w nadziei" (Rzymian 15.13).

Uświęcenie jest innym działaniem Ducha Świętego w życiu wierzącego. Duch Święty sprzeciwia się wobec pragnień ciała i prowadzi wierzącego do sprawiedliwości (Galacjan 5.16-18). Uczynki ciała stają się mniej wyraźne, a owoc Ducha Świętego staje się bardziej widoczny (Galacjan 5.19-26). Wierzący mają polecenie, aby być "napełnionym Duchem" (Efezjan 5.18), co oznacza, że mają poddać się pełnej kontroli Ducha.

Duch Święty jest również dawcą daru. "A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam" (1 Koryntian 12.4). Dary duchowe, które posiadają wierzący udzielane są przez Ducha Świętego, tak jak zechce w swojej mądrości (werset 11).

Duch Święty również działa wśród niewierzących. Jezus obiecał, że pośle Ducha Świętego, aby "przekonał świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie" (Ew. Jana 16.8). Duch Święty daje świadectwo o Chrystusie (Ew. Jana 15.26), wskazując ludziom drogę do Pana. Obecnie, Duch Święty powstrzymuje grzech i zwalcza "bezbożność" w tym świecie. To działanie powstrzymuje powstanie antychrysta (2 Tesaloniczan 2.6-10).

Duch Święty ma jeszcze inną ważną rolę, a ta wiąże się z udzielaniem wierzącym mądrości dzięki której możemy rozumieć Boga. "Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży" (1 Koryntian 2.10b-11; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Skoro wierzący otrzymali niesamowity dar Bożego Ducha przebywającego w nich samych, możemy zrozumieć myśli Boże, jak objawia to Pismo Święte. Duch Święty pomaga nam rozumieć. To jest mądrość od Boga raczej aniżeli od człowieka. Żadna miara ludzkiej wiedzy nie może nigdy zastąpić nauczania Ducha Świętego (1 Koryntian 2.12-13).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest moc chrzescijanska?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries