settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi na temat cierpienia?

Odpowiedź


Spośród wszystkich wyzwań z jakimi chrześcijaństwo przychodzi się zmierzyć we współczesnym świecie, prawdopodobnie najtrudniejszym jest wyjaśnienie kwestii cierpienia. Jak kochający Bóg może pozwolić, aby cierpienie było wciąż obecne w świecie, który sam stworzył? Dla tych, którzy sami przeżyli wielkie cierpienie, nie jest to jedynie kwestia filozoficzna, ale głęboko skrywana osobista i emocjonalna sprawa. Jak Biblia odnosi się do tej kwestii? Czy Biblia przedstawia jakieś przykłady cierpienia i niektóre wskazówki jak sobie z nim poradzić?

Biblia jest niesamowicie wiarygodna odnośnie tematu cierpienia. W jednym miejscu, Biblia poświęca całą księgę na to, aby rozprawić się z tym problemem. Księga ta przedstawia człowieka o imieniu Job. Rozpoczyna się od sceny w niebie, która zakreśla tło cierpienia Joba. Job cierpi, ponieważ Bóg przyzwala szatanowi na pewną próbę. Z tego co czytamy, nikt nie wiedział o tym, ani Job ani jego przyjaciele. Zatem nie dziwi, że każdy z nich próbował wyjaśnić dlaczego Job cierpi postrzegając to przez pryzma własnej ignorancji, i ostatecznie Job otrzymuje pokój gdy składa wszelką ufność w Bożej wierności i nadziei jego wyzwolenia. Ani Job ani jego przyjaciele nie znają powodu dla którego Job cierpi. W rzeczywistości, gdy Job w końcu otrzymuje odpowiedź od Pana, nic mu nie odpowiada. Reakcja milczenia Joba w żadnym wypadku nie trywializuje intensywnego bólu i straty jakie mu towarzyszyły przez dłuższy czas. Podkreśla raczej znaczenie polegania na Bożym prowadzeniu, gdy przeżywamy cierpienie, nawet jeśli nie znamy Bożych dróg. Cierpienie, podobnie jak inne ludzkie doświadczenia, prowadzone jest zgodnie z Boża, suwerenną mądrością. Ostatecznie, uczymy się, że możemy nigdy nie poznać dokładnego powodu naszego cierpienia, ale musimy ufać naszemu suwerennemu Bogu. To jest prawdziwa odpowiedź na cierpienie.

Innym przykładem cierpienia przedstawionego w Biblii jest historia Józefa z 1 Księgi Mojżeszowej. Józef został sprzedany jako niewolnik przez własnych braci. W Egipcie został fałszywie oskarżony i wrzucony do więzienia. W wyniku cierpienia i wytrwania, dzięki Bożej łasce i mocy, Józef zostaje mianowany na zarządcę Egiptu, zajmując drugie miejsce w państwie po faraonie. W czasie głodu panującego w Egipcie odpowiada za zaopatrzenie w kraju, co również dotyczyło jego rodziny oraz braci, którzy sprzedali go do niewoli! Przesłanie tej historii znajdujemy w słowach Józefa skierowanych do jego braci w 1 Księdze Mojżeszowej 50.20-21: „Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.”

Rzymian 8.28 zawiera kilka pocieszających słów dla tych, którzy zmagają się z cierpieniem: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” Zgodnie z jego postanowieniem, Bóg prowadzi każde wydarzenie naszego życia- nawet cierpienie, pokusę czy nasz upadek- aby przysporzyć korzyści w naszym ziemskim życiu jak i w wieczności.

Psalmista Dawid zniósł dużo cierpienia w swoim życiu, co odnajdujemy w wielu tekstach księgi Psalmów. W Psalmie 22 czytamy: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił…? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój! Wołam co dnia, a nie odpowiadasz. I w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem. Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, potrząsają głową: Zaufał Panu, niechże go ratuje! Niech go wybawi, skoro go miłuje!...”

Dla Dawida pozostaje tajemnicą z jakiego powodu Bóg nie interweniował i nie zakończył jego bólu i cierpienia. Postrzega Boga jako zasiadającego na tronie Świętego, chwała Izraela. Bóg żyje w niebie, gdzie wszystko jest dobre, gdzie nie ma płaczu czy strachu, nie ma głodu czy nienawiści. Co Bóg wie o tym, z czym zmagają się ludzie? Dawid dalej narzeka, że „oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje… Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają.”

Czy Bóg kiedyś odpowiedział Dawidowi? Tak, wiele wieków później, Dawid otrzymał odpowiedź. Blisko tysiąc lat później, potomek Dawida, Jezus został zabity na wzgórzu Kalwarii. Na krzyżu, Jezus przetrzymał cierpienie i wstyd swojego praojca. Ręce i nogi Chrystusa zostały przybite do krzyża. Ubiór Chrystusa został rozdany pośród jego wrogów. Chrystus był wyśmiewany i wyszydzony. W rzeczywistości, Chrystus wypowiedział słowa, którymi Dawid rozpoczyna swój psalm: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” utożsamiając siebie z cierpieniem Dawida.

Chrystus, wieczny Syn Boży w którym zamieszkuje pełnia Boga, żył na ziemi w postaci człowieka doświadczając głodu, pragnienia, pokus, wstydu, prześladowania, nagości, zdrady, wyszydzania, niesprawiedliwości i śmierci. Zatem, może wypełnić pragnienie za jakim tęsknił Job: „Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. Niech tylko zdejmie ze mnie swoją rózgę i niech mnie nie straszy jego groza. A wtedy będę mówił bez bojaźni, bo nie jestem taki, za jakiego uchodzę.” (Księga Joba 9.33).

Chrześcijański teizm jest w rzeczywistości jedynym światowym poglądem, który w pełni może odpowiedzieć na problem zła i cierpienia. Chrześcijanie służą Bogu, który żyjąc na ziemi doświadczył bólu, pokus, odrzucenia, tortur, głodu, pragnienia, prześladowania, a w końcu strasznej śmierci. Krzyż Chrystusa może odnosić się do obrazu pełni Bożej sprawiedliwości. Gdy zapytasz Boga o to, jak bardzo się troszczy i przejmuje kwestią zła i cierpienia, Bóg chrześcijan może wskazać na krzyż i powiedzieć: „Tak bardzo.” Chrystus doświadczył odrzucenia przez Boga, mówiąc: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” Doświadczył tego samego cierpienia jakiego doświadczają dzisiaj ludzie, którzy czują się pozbawieni Bożej przychylności i miłości.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi na temat cierpienia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries