settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat ciąży?

Odpowiedź


Ciąża rozpoczyna się z chwilą gdy plemnik zapładnia żeńską komórkę jajową w ciele kobiety. W tym momencie zostaje ukształtowany embrion. W ciągu kilku dni embrion ten zagnieździ się w macicy, tak rozpoczyna się wzrost i rozwój. U człowieka długość ciąży przeciętnie sięga 280 dni lub 36 tygodni. Ponieważ rasa ludzka rozmnaża się przez ciąże, zgodnie z Bożym błogosławieństwem i nakazem z 1 Ks. Mojżeszowej 1:28, powinniśmy oczekiwać, że Biblia będzie miała coś do powiedzenia na temat ciąży — i tak faktycznie jest.

Pierwsza opisana ciąża ludzka pojawiła się gdy Ewa poczęła i urodziła Kaina (1 Ks. Mojżeszowa 4.1). Wiele ciąży nastąpiło później i tak ludzkość zaludniała ziemię, ale Biblia nie podaje nam żadnych szczegółów odnośnie tych ciąż aż do opisu Abrama (Abrahama) oraz Sary (Saraj) w 1 Ks. Mojżeszowej 11.30: "A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci." Bóg podkreśla bezpłodność Saraj jak również jej podeszły wiek (1 Ks. Mojżeszowa 18.11), by pokazać, że zamierza uczynić coś zupełnie wyjątkowego. Bóg obdarzył Abrahama i Sarę synem, Izaakiem, którego poczęcie było naprawdę cudem.

To, czego uczymy się z Pisma Świętego na temat ciąży dotyczy tego, że Bóg jest Autorem życia. On jest głęboko zaangażowany w poczęcie i rozwój każdego człowieka. Psalm 139.13-16 mówi o jego bezpośrednim zaangażowaniu: "Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje; duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą. Choć powstawałem w ukryciu, Utkany w głębiach ziemi. Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było."

Fragment ten nie pozostawia wątpliwości, że Bóg jest Projektantem każdego dziecka. Bóg przemawia w swoim imieniu w Ks. Izajasza 44.24: "Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię — kto był ze mną?"

Biblia podaje kilka dokładnych przykładów, które ukazują Bożą wiedzę zanim jeszcze stworzył pewnych ludzi z konkretnych względów. W Ks. Jeremiasza 1.5 Bóg mówi: "Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię." W Ks. Izajasza 49.1 odsłania, że Bóg może powołać nienarodzone dzieci do służby dla niego jeszcze w czasie trwania ciąży. Widzimy jak się to dzieje także przed ciążą Elżbiety, zanim Jan Chrzciciel został w ogóle poczęty (Ew. Łukasza 1.13-17).

Ciąża jest Bożym sposobem powoływania nowego człowieka na świat. Każda osoba nosi w sobie obraz Boga (1 Ks. Mojżeszowa 1.27). Ponieważ Bóg jest Autorem życia i ponieważ ciąża kobieca przedstawia uświęconą relację z Bogiem, kobieta nie ma "prawa" zakończyć to, co Bóg rozpoczął. Aborcja jest brutalnym zakończeniem życia ludzkiego, które stworzył Bóg. To jest morderstwo niewinnego nosiciela obrazu Boga. Takie działania są oburzeniem dla Pana. Bóg silnie potępia pogańską praktykę ofiarowania niemowląt bożkom (Ks. Jeremiasza 32.35; 3 Ks. Mojżeszowa 20.2; 5 Ks. Mojżeszowa 12.31), i On sądzi narody, które dopuszczały się tych rzeczy. Bóg uznaje ciążę jako swój warsztat pracy, a kobieta czci go gdy współpracuje z nim w zapewnianiu bezpieczeństwa i troski o życie, które rozwija się w jej wnętrzu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat ciąży?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries