settings icon
share icon
Pytanie

Jakie ciała będą mieli ludzie w piekle?

Odpowiedź


Biblia wskazuje, że zarówno wierzący, jak i niewierzący będą mieli zmartwychwstałe ciała w dniu ostatecznym (Daniela 12:1-2). Ci, którzy pójdą do piekła, zostaną na zawsze oddzieleni od Boga. Jest to "druga śmierć" - wrzucenie do jeziora ognia, gdzie będą dręczeni przez wieczność, oddzieleni od Boga (Objawienie 20:14).

Jedną ze wskazówek, że ludzie w piekle mają jakieś ciało, jest opis bogacza i Łazarza w Ewangelii Łukasza 16. Bogacz w piekle miał zdolność odczuwania "męki" i "agonii" (wersety 23-25), zdolność widzenia i mówienia (wersety 23-24) oraz "język", który chciał ochłodzić (werset 24). Ponieważ historia ta rozgrywa się przed zmartwychwstaniem w dniu ostatecznym, wydaje się, że ci, którzy są teraz w piekle, istnieją w stanie "pośrednim"; wielu teologów uważa, że obejmuje to pewnego rodzaju "ciało duchowe" - lub być może duch przyjmuje niektóre atrybuty ciała, które zamieszkiwał.

Wydaje się, że ludzie przebywający obecnie w niebie również mają "duchowe ciało". "Palec" Łazarza jest wspomniany w Łukasza 16:24. A kiedy trzej uczniowie zobaczyli Mojżesza i Eliasza na górze przemienienia, dwaj prorocy nie pojawili się jako bezcielesne duchy; byli raczej rozpoznawalnymi osobami. Byli widoczni jako "ludzie... w chwalebnym blasku" (Łukasza 9:30). Nawet przed zmartwychwstaniem Mojżesz i Eliasz mieli jakieś ciało.

Inną wskazówką, że ludzie będą mieli fizyczne ciała w piekle, jest to, że Jezus ostrzegł nas, abyśmy "bali się Tego, który może zniszczyć i ciało, i duszę w piekle" (Mt 10:28). Wieczne, nieustające zniszczenie piekła jest produktem Bożej sprawiedliwości i gniewu, a zniszczenie tego miejsca dotknie zarówno "ciało", jak i duszę.

Problemem, jaki niektórzy ludzie mają z koncepcją posiadania fizycznego ciała w piekle, jest to, że jeśli ogień piekielny jest traktowany dosłownie, oznaczałoby to, że tkanka cielesna człowieka byłaby wiecznie spalana i regenerowana, aby zostać ponownie spaloną. Pismo Święte naucza jednak, że ciało zmartwychwstałe będzie inne niż ciała, które posiadamy obecnie. Nasze ziemskie ciała są odpowiednie dla tego świata; ciało zmartwychwstałe będzie odpowiednie dla wieczności - nieba lub piekła.

Bóg ma dobre wieści dotyczące trudnej rzeczywistości istnienia piekła. Bóg, w swojej sprawiedliwości, przygotował piekło na karę za grzech; ale w swoim miłosierdziu zapewnił również środki, dzięki którym możemy zostać zbawieni. W Liście do Rzymian 5:8-9 czytamy: "Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu". Ze względu na ofiarę Chrystusa i naszą wiarę w Jego odkupieńczą krew, możemy być w pokoju z Bogiem (Rz 5:1). Możemy oczekiwać czasu, kiedy będziemy żyć z Nim przez całą wieczność w zmartwychwstałych ciałach, które On nam da.

Jakim błogosławieństwem jest być w pokoju z Bogiem. Być nazywanym Jego dzieckiem, Jego przyjacielem. Możemy cieszyć się pokojem i radością Jego obecności zarówno teraz, jak i na zawsze.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie ciała będą mieli ludzie w piekle?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries