settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest chrzest w Duchu Świętym?

Odpowiedź


Chrzest w Duchu Świętym można zdefiniować jako Boże dzieło dokonywane w wierzącym w momencie, kiedy człowiek jest zbawiony. Dochodzi wtedy do zjednoczenia z Bogiem i z innymi wierzącymi w Ciele Jezusa Chrystusa, jakim jest Jego Kościół. 1 List św. Pawła do Koryntian 12:12-13 i jego List do Rzymian 6:1-4 stanowią podstawę do tego nauczania. 1 List do Koryntian 12:13 mówi: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem”. List do Rzymian 6:1-4 mówi: „Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca”. I choć fragment ten nie mówi o Duchu Bożym, opisuje pozycję wierzących przed Bogiem, a 1 List św. Pawła do Koryntian mówi, jak to się dzieje.

Trzy fakty są potrzebne, by w pełni zrozumieć chrzest w Duchu Świętym. Po pierwsze 1 List św. Pawła do Koryntian 12:13 wyraźnie mówi, że wszyscy zostali ochrzczeni, tak jak wszyscy zostali napojeni jednym napojem (przyjęcie Ducha). Po drugie, nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane, że wierzący są namawiani przez Boga do chrztu w/przez Ducha Świętego. Oznacza to, że wszyscy wierzący doświadczają tego. Po trzecie i ostatnie, List św Pawła do Efezjan 4:5 wydaje się mówić o duchowym chrzcie. Jeśli tak, chrzest w Duchu dotyczy każdego wierzącego, podobnie jak „jedna wiara” i „jeden Ojciec”.

Podsumowując, chrzest w Duchu Świętym ma dwa cele: (1) dołącza nas do Ciała Chrystusa, i (2) aktualizuje nasze ukrzyżowanie z Chrystusem. To, że jesteśmy w Jego ciele oznacza, że zmartwychwstaliśmy z nim do nowego życia (List św. Pawła do Rzymian 6:4). Zatem powinniśmy postarać się rozwijać nasze dary duchowe, tak, by ciało funkcjonowało właściwie, jak mówi kontekst 1 Listu św. Pawła do Koryntian 12:13. Doświadczanie jednego chrztu w Duchu jest podstawą jedności Kościoła, o czym mówi kontekst Listu do Efezjan 4:5. Skoro jesteśmy połączeni z Jezusem w Jego śmierci, pogrzebani z nim i wraz z Nim zmartwychwstaliśmy przez Ducha Świętego, jest to dla nas podstawą do chęci zwyciężenia mocy grzechu i życia nowym życiem (List św. Pawła do Rzymian 6:1-10, List św. Pawła do Kolosan 2:12).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest chrzest w Duchu Świętym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries