settings icon
share icon
Pytanie

Czy chrześcijanin może mieć partnera życiowego bez cywilnego małżeństwa?

Odpowiedź


Jest kilka rzeczy do rozważenia w tym pytaniu. Po pierwsze, zdefiniujmy kim jest chrześcijanin. Wielu ludzi zakłada, że są chrześcijanami po prostu dlatego, że nie są związani z żadną inną religią. Chodzą do kościoła i zgadzają się z większością tego co mówi Biblia. Jednak, Biblia definiuje chrześcijanina jako ucznia, naśladowcę Pana Jezusa Chrystusa (Dz. Apostolskie 11.26). Chrześcijanin jest kimś, kto przyjął śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa jako zapłatę za jego czy jej własny grzech (Ew. Jana 1.12; Dz. Apostolskie 16.31). Uczeń Chrystusa wybrał "zaparcie się siebie, codzienne branie swojego krzyża i podążanie" za Jezusem (Ew. Łukasza 9.23). Zatem, cokolwiek Jezus mówi aby czynić poprze swoje Słowo, chrześcijanin dąży do czynienia tego. Nie stajemy się chrześcijanami czyniąc dobre rzeczy; ale ze względu na to, że jesteśmy chrześcijanami, chcemy być posłuszni Jezusowi we wszystkim (Efezjan 2.8-9; Jakuba 2.26). W Ew. Jana 15.14 Jezus powiedział, "Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję."

Zatem chrześcijanin dokonuje życiowych wyborów w oparciu o to co wywyższa Jezusa (1 Koryntian 10.31). Zamiast pytać czy sytuacja jest "dopuszczalna" lepszym pytaniem jest "jak będzie to wywyższało mojego Pana?" Bóg stworzył małżeństwo i to Jego definicji powinniśmy używać jako naszej podstawy. Bóg definiuje małżeństwo jako relację na całe życie w której mężczyzna opuszcza ojca i matkę, i łączy się ze swoją żoną. Tych dwoje staje się "jednym" i ta relacja nie może być rozerwana z woli człowieka (1 Ks. Mojżeszowa 2.24; Ew. Marka 10.7-9; Efezjan 5.31). Ks. Malachiasza 2.14 mówi nam, że jednym z powodów dla jakich Bóg nienawidzi rozwodu jest to, że On jest obecny, gdy para składa przysięgi. W ujęciu biblijnym, małżeństwo jest złączeniem mężczyzny i kobiety w duchowym i fizycznym przymierzu na całe życie. To połączenie jest powodem do świętowania i zasługuje na nasz szacunek.

Niektóre pary, szczególnie wśród seniorów, chcą funkcjonować jako „małżeństwo” bez legalnego małżeństwa. Często robi się to dla pewnej korzyści finansowej lub poczucia prostoty. Niektóre z tych par przechodzą ceremonię religijną w kościele i uważają się za małżeństwa przed Bogiem. Jednak pary dążące do "duchowego małżeństwa" chociaż unikając zalegalizowanego małżeństwa, szukają ucieczki przed wymogami prawa, a to powoduje nowy zestaw problemów dla chrześcijanina (Rzymian 13.1-7). Jeśli para seniorów wierzy, że Bożą wolą dla nich jest bycie razem, powinni się pobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju i ufać Bogu w kwestiach finansowych.

Nie ma biblijnej podstawy dla sytuacji, w której żyjemy razem, nawet jeśli dwoje zaangażowanych osób zamierza być monogamistami na całe życie. Intencje zawodzą, a brak prawdziwego zobowiązania małżeńskiego ułatwia rozstanie. Bez małżeństwa, relacja jest seksualnie niemoralna i jest potępiona w Piśmie Świętym (Galacjan 5.19; Efezjan 5.3; 1 Tesaloniczan 4.2). Termin "partner życiowy" ma niepewny wydźwięk i wątpliwą historię. Wskazuje że relacja nie ma legalnego lub moralnego usankcjonowania i może nie przetrwać. Omija przymierze, jakim Bóg stworzył małżeństwo. Dla pary chrześcijańskiej, taki termin rzucałby od razu podejrzenie na ich reputację i ostatecznie na reputację Chrystusa. Każda para chrześcijańska rozważająca "życiowe partnerstwo" powinna zadać sobie pytanie, "Jak nasze omijanie tradycyjnego małżeństwa wywyższa Pana Jezusa?"

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy chrześcijanin może mieć partnera życiowego bez cywilnego małżeństwa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries