Co to jest teologia chrześcijańska?


Pytanie: Co to jest teologia chrześcijańska?

Odpowiedź:
Słowo "teologia" pochodzi z dwóch greckich słów oznaczających "Bóg" i "słowo." Połączone dają słowo "teologia" oznaczające "studiowanie/poznawanie Boga." Teologia chrześcijańska jest studiowaniem tego, co naucza Biblia i tego, w co wierzą chrześcijanie. Wielu wierzących traktuje teologię chrześcijańską jako coś co dzieli, coś co powinno być unikane. W rzeczywistości, teologia chrześcijańska powinna łączyć! Słowo Boże naucza prawdy i w tej prawdzie powinniśmy być zjednoczeni. Tak, są nieporozumienia i dyskusje w teologii chrześcijańskiej. Tak, jest wolność w braku zgody w kwestiach mniej istotnych dotyczących teologii chrześcijańskiej. Jednocześnie, jest wiele kwestii w których chrześcijanie powinni być zjednoczeni. Teologia chrześcijańska oparta na nauczaniu biblijnym pozwoli nam lepiej zrozumieć Boga, zbawienie i naszą misję na tym świecie.

Dla niektórych słowo "teolog" przywołuje na myśl obrazy zrzędliwych starszych ludzi przeszukujących zakurzone tomy starożytnych tekstów w słabo oświetlonych pokojach, studiujących rzeczy całkowicie oderwane od realiów prawdziwego życia. Nic bardziej mylnego. 2 Tymoteusza 3.16-17 mówi nam, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga, dosłownie tchnięte Bożą obecnością i jest dla nas niezbędne, bo czyni nas pełnymi, niczego nam nie brakuje. Bycie teologiem to bycie kimś, kto szuka oblicza Boga, aby spotkać stworzyciela wszechświata i jego Syna, Jezusa Chrystusa, aby go przyjąć jako Pana swojego życia, przez co staje w centrum naszych pragnień, starań i poznania. Ta intymność rozciąga się na wszystkie aspekty naszego życia- ciesząc nas każdym błogosławieństwem, pocieszeniem w czasie straty, wzmacniając nas w naszych słabościach i podtrzymując nas do końca naszego życia, aż ujrzymy Go twarzą w twarz. Pismo jest historią Boga i im więcej poznajemy jego Słowo, tym lepiej Go znamy.

Poniżej znajdują się różne kategorie teologii chrześcijańskiej. Zrozumienie tego, co Biblia mówi na temat różnych obszarów teologii chrześcijańskiej jest kluczem do duchowego wzrostu i efektywności w życiu chrześcijańskim.

Teologia Właściwa/ Paterologia- nauka o Bogu Ojcu
Chrystologia- nauka o Osobie i dziele Jezusa Chrystusa
Pneumatologia- nauka o Osobie i dziele Ducha Świętego
Bibliologia- nauka o Słowie Bożym
Soteriologia- nauka o zbawieniu poprzez Jezusa Chrystusa
Antropologia chrześcijańska- nauka o naturze człowieka
Hamartiologia- nauka o naturze i skutkach grzechu
Angelologia- nauka o aniołach
Demonologia chrześcijańska- nauka o demonach
Eklezjologia- nauka o naturze i misji kościoła
Eschatologia- nauka o czasach ostatecznych

English


Powrót na polską stronę główną
Co to jest teologia chrześcijańska?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga