settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o byciu matką w chrześcijaństwie?

Odpowiedź


Pełnienie roli matki jest bardzo ważnym zadaniem, jakie Bóg daje kobiecie. Matki mają kochać swoje dzieci, o czym mówi List św. Pawła do Tytusa 2:4-5: „Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom - aby nie bluźniono słowu Bożemu”. W Księdze Izajasza 49:15a Biblia mówi: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?”. Kiedy zaczyna się macierzyństwo?

Dzieci są darem od Pana (Psalm 127:3-5). W Liście św. Pawła do Tytusa 2:4 pojawia się greckie słowo „phileoteknos”. Słowo to opisuje pewien rodzaj szczególnej miłości, miłości matczynej. Znaczenie tego słowa to: „wybieranie” dzieci ponad wszystko, troska o nie, karmienie ich, obejmowanie ich z miłością, odpowiadanie na ich potrzeby, łagodne okazywanie życzliwości dzieciom, jako wyjątkowym darom od Pana. W Piśmie Świętym zostało nam przykazane, abyśmy dopilnowali, że miłość macierzyńska jest dla nas najważniejsza. W Biblii zarówno matkom jak i ojcom zostało nakazane, aby byli:

Dostępni: rano, w południe i w nocy (Księga Powtórzonego Prawa 6:6-7)

Zaangażowani: umieli współżyć, dyskutować, myśleli i wspólnie przechodzili przez życie (Efezjan 6:4)

Nauczali: Pisma Świętego, biblijnego światopoglądu (Psalm 78:5-6, Księga Powtórzonego Prawa 4:10, Efezjan 6:4)

Dający nauki: uczenie dziecka, by wykształcało właściwe wzorce i odkrywało swoją siłę (Księga Przysłów 22:6)

Dyscyplinujący: mają uczyć bojaźni Pańskiej, tworzyć stałe wzorce w sposób trwały, pełen miłości, pewności (Efezjan 6:4, List do Hebrajczyków 12:5-11, Księga Przysłów 13:24, 19:18, 22:15, 23:13-14, 29:15-17)

Kultywujący: mają zapewnić właściwe środowisko stałego wspierania słowem, dawać wolność do popełniania błędów, do wyrażania emocji, akceptację, bezwarunkową miłość (List św. Pawła do Tytusa 2:4, 2 Tymoteusza 1:7, Efezjan 4:29-32, 5:1-2, Galatów 5:22, 1 Piotra 3:8-9).

Wychowujący w prawości: mamy żyć tak, jak mówimy, pokazywać właściwe życie, poprzez co dziecko może się uczyć rozumiejąc to, co najważniejsze w pobożnym życiu (Księga Powtórzonego Prawa 4:9, 15, 23; Księga Przysłów 10:9, 11:3; Psalm 37:18, 37).

Biblia nigdy nie mówiła, że każda kobieta powinna zostać matką. Jednak naucza, że te, które Pan pobłogosławił dziećmi, powinny potraktować tę odpowiedzialność bardzo serio. Matki mają unikalne i wyjątkowo ważne zadanie w życiu swoich dzieci. Macierzyństwo nie jest ciężkim, nieprzyjemnym zadaniem. To matka nosi dziecko w swoim łonie, kiedy jest w ciąży, i ona troszczy się o nie i karmi je, gdy dziecko jest małe, zatem to ona odgrywa bardzo ważną rolę w życiu dzieci, nastolatków, młodych dorosłych, a także dzieci w pełni już dorosłych. I choć rola matki musi się zmieniać i rozwijać, miłość, troska, kultywowanie i dodawanie odwagi przez matkę nie powinno nigdy ustać.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o byciu matką w chrześcijaństwie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries