settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat uzdrowienia? Czy jest uzdrowienie w ofierze Chrystusa?

Odpowiedź


Księga Izajasza 53:2, która następnie została zacytowana w 1 Liście Piotra 2:24, jest wersetem kluczowym, dotyczącym uzdrowienia, który często jest źle rozumiany i źle stosowany. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.” (Ks. Izajasza 53:5) Słowo przetłumaczone jako „uzdrowiony” może znaczyć uzdrowienie duchowe lub fizyczne. Jednakże kontekst z Izajasza oraz 1 Listu Piotra rozdziału 2 wskazuje na to, że dotyczy to uzdrowienia duchowego. 1 List Piotra 2:24 mówi: „On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.” Werset ten mówi o grzechu i sprawiedliwości, nie o chorobie. Dlatego, bycie „uzdrowionym” dotyczy odpuszczenia grzechów i zbawienia, a nie fizycznego uzdrowienia.

Biblia nie wiąże w specyficzny sposób uzdrowienia fizycznego z duchowym. Często ludzie zostają uzdrowieni fizycznie, kiedy uwierzą w Jezusa Chrystusa – nie zawsze jednak tak się dzieje. Czasami Bożą wolą jest uzdrowienie kogoś, czasami nie. Apostoł Jan daje nam właściwe spojrzenie na tą sprawę: „Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili” (1 List Jana 5:14-15). Bóg stale dokonuje cudów. Bóg nadal uzdrawia ludzi. Choroba, ból i śmierć są nadal realne w tym świecie. Jeśli Pan nie powróci w następujących 50 latach, prawie każdy, kto dziś żyje umrze i ogromna ilość z nich (również chrześcijanie) umrze z powodu problemów fizycznych (chorób, ran). Nie zawsze jest Bożą wolą, aby uzdrowić nas fizycznie.

W końcu, nasze całkowite uzdrowienie fizyczne oczekuje na nas w niebie. W niebie nie będzie więcej bólu, choroby, cierpienia czy śmieci (Apokalipsa rozdział 21). Wszyscy powinniśmy mniej martwić się naszą kondycją fizyczną na tym świecie, a więcej naszą duchową kondycją (List do Rzymian 12:1-2). Tak więc, powinniśmy się skupić na niebie, i kiedy już dłużej nie będziemy musieli się stykać z problemami fizycznymi, Apokalipsa 21:4: „…otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat uzdrowienia? Czy jest uzdrowienie w ofierze Chrystusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries