settings icon
share icon
Pytanie

Czy chrześcijaninie powinni chodzić do doktora?

Odpowiedź


Lekarze są wspomniani w Biblii wiele razy. Jedyny werset, który mógłby zostać wyrwany z kontekstu i posłużyć do nauczania, że nie powinno się chodzić do lekarza to werset z 2 Księgi Kronik 16:12 „W trzydziestym dziewiątym roku swego panowania rozchorował się Asa na nogi i cierpiał bardzo, jednakże nawet w swej chorobie szukał nie Pana, lecz lekarzy” (2 Ks. Kronik 16:12). Jednak ten konkretny przykład związany jest z poglądem Asy na życie w jego ostatnich latach (odwrócił się od Boga we wcześniejszym punkcie swojego życia).

Jest wiele wersetów, które mówią o “usługach medycznych” tak jak nakładanie bandaży (Ks. Izajasza 1:6), olej (List Jakuba 5:14), olej i wino (Ew. Łukasza 10:34), liście (Ks. Ezechiela 47:12), picie wina (1 List do Tymoteusza 5:23) i maści – a dokładnie balsamy (Ks. Jeremiasza 8:22). Również Łukasz, autor Dziejów Apostolskich oraz Ewangelii wg. Św. Łukasza, jest nazwany przez Pawła “umiłowanym lekarzem” (List do Kolosan 4:14).

Ew. Marka 5:25-30 opowiada historię kobiety, która cierpiała na nieustający krwotok; którego wielu lekarzy, u których zasięgała porady i wydała u nich całe swoje pieniądze, nie mogło wyleczyć. Przychodząc do Jezusa, pomyślała, że jeśli tylko dotknie się Jego szat, zostanie uzdrowiona, i tak się stało.

Na pytanie faryzeuszy, dlaczego spędza tyle czasu z grzesznikami, Jezus odpowiedział im: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Ew. Mateusza 9:12). Z powyższych wersetów można wywnioskować, co następuje:

1) Lekarze nie są Bogiem, i nie powinni być w ten sposób postrzegani. Czasami mogą pomóc, jednak zdarzą się sytuacje, że wszystko, co wykonają to odebranie pieniędzy.

2) Szukanie lekarzy i używanie „ziemskich” sposobów nie jest w Biblii potępianie, ale raczej wydaje się stosowane w Piśmie Świętym.

3) Powinno się szukać Bożej interwencji w trudnościach fizycznych (List Jakuba 4:2; 5:13). On nie obiecuje nam, że zawsze odpowie nam w sposób, w jaki byśmy chcieli (Ks. Izajasza 55:8-9), ale mamy pewność, że wszystko, co On uczyni, będzie uczynione w miłości i w naszym najlepszym interesie (Ks. Psalmów 145:8-9).

Tak więc, czy chrześcijanie powinni chodzić do doktora? Bóg stworzył nas jako inteligentne istoty i dał nam zdolności, aby wytwarzać lekarstwa i uczyć się jak leczyć nasze ciała. Nie ma nic złego w stosowaniu tej wiedzy i zdolnościom w kierunku leczenia fizycznego. Lekarze mogą być postrzegani jako Boży dar dla nas... sposób w jaki Bóg przynosi uzdrowienie i polepszenie/odzyskanie sił. W tym samym czasie, nasza jedyna wiara i zaufanie powinno być oparte na Bogu, a nie na lekarzach i medycynie. Jak w przypadku wszystkich trudnych decyzji, z jakimi musimy się zetknąć w życiu, Bóg obiecuje dać nam mądrość, jeśli Go o to poprosimy (List Jakuba 1:5).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy chrześcijaninie powinni chodzić do doktora?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries