settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest chronologia wieków ostatecznych?

Odpowiedź


Służba Got Questions stosuje pretrybulacyjne podejście do eschatologii. Oto kolejność wydarzeń czasów ostatecznych z tej perspektywy, którą ujawnia Biblia:

1. Pochwycenie kościoła. Chrystus przychodzi w obłokach, aby "wyrwać" wszystkich tych, którzy Mu ufają (1 Koryntian 15.52). W tym samym czasie, "umarli w Chrystusie" zostaną wzbudzeni z martwych i wzięci również do nieba. Z naszej dzisiejszej perspektywy to jest następne wydarzenie na eschatologicznej osi czasu. Pochwycenie jest nieuniknione; żadne inne biblijne proroctwo nie musi być wypełnione zanim nastąpi pochwycenie.

2. Powstanie antychrysta. Gdy kościół zostanie zabrany (2 Tesaloniczan 2.7-8), człowiek obdarzony mocą szatana przejmie kontrolę nad światem dzięki obietnicom pokoju (Ks. Objawienia 13.1; Ks. Daniela 9.27). Będzie on wspierany przez innego człowieka, nazwanego fałszywym prorokiem, który będzie kierował systemem religijnym i który będzie wymagać kultu antychrysta (Ks. Objawienia 19.20).

3. Wielki ucisk. Okres siedmiu lat, w którym Boży sąd zostanie wylany na grzeszną ludzkość (Ks. Objawienia 6-16). Z tym okresem wiąże się dojście antychrysta do władzy. Podczas ucisku na ziemi Kościół będzie w niebie. Uważa się, że w tym czasie w niebie nastąpi Sąd Chrystusa i Wieczerza Weselna Baranka (2 Koryntian 5:10; Ks. Objawienia 19.6-10).

4. Bitwa Goga i Magoga. W pierwszym etapie ucisku, wielka armia od północy w porozumieniu z kilkoma innymi krajami Bliskiego Wschodu i Afryki, zaatakuje Izrael która będzie pokonana przez Bożą, ponadnaturalną interwencję (Ks. Ezechiela 38-39). (Niektórzy komentatorzy umieszczają tą bitwę przed rozpoczęciem ucisku).

5. Ohyda spustoszenia. W połowie siedmioletniego ucisku antychryst łamie przymierze z Izraelem i pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Żydzi są rozproszeni i wielu z nich zwraca się do Pana, uświadamiając sobie, że Jezus jest ich Zbawicielem. Wielkie prześladowanie wybucha przeciwko wszystkim, którzy wierzą w Chrystusa (Ks. Daniela 12.11; Ew. Marka 13.14; Ks. Objawienia 12.17).

6. Bitwa Armagedon. Przy końcu ucisku, Jezus powróci z armią niebiańską (Ew. Marka 14.62). Uratuje Jerozolimę przed zagładą i pokona armię narodów walczącą pod sztandarem antychrysta (Ks. Objawienia 19.11-21). Antychryst i fałszywy prorok będą pochwyceni i wrzuceni żywcem do jeziora ognia (Ks. Objawienia 19.20).

7. Sąd narodów. Chrystus będzie sądził ocalonych z ucisku, oddzielając sprawiedliwych od niegodziwych jak "owce" od "kozłów" (Ew. Mateusza 25.31-46). (Uważa się, że w tym czasie święci Starego Testamentu zostaną wzbudzeni z martwych). Sprawiedliwi wejdą do Królestwa Tysiącletniego; niegodziwi zostaną wrzuceni do piekła.

8. Związanie szatana. Szatan zostanie związany i trzymany w dole bez dna na następne 1000 lat (Ks. Objawienia 20.1-3).

9. Królestwo Tysiącletnie. Jezus sam będzie rządził światem, a Jerozolima będzie stolicą. To będzie tysiącletni okres pokoju i obfitości ziemi (Ks. Objawienia 20; Ks. Izajasza 60-62). Ofiary na pamiątkę będą składane w odbudowanej świątyni w Jerozolimie (Ks. Ezechiela 40-48).

10. Ostatnia bitwa. Przy końcu tysiącletniego okresu, szatan zostanie uwolniony z więzienia na krótki czas. Znowu zwiedzie narody i będzie bunt przeciwko Panu, który szybko zostanie pokonany (Ks. Objawienia 20.7-10). Szatan zostanie wrzucony do jeziora ognia i nigdy się już nie pojawi.

11. Sąd Wielkiego Tronu. Wszyscy w piekle zostaną wyprowadzeni, a wszyscy źli ze wszystkich epok historii zostaną wskrzeszeni, aby stanąć przed Bogiem na sądzie ostatecznym (Ks. Objawienia 20.11-15). Werdykty są odczytywane i cała grzeszna ludzkość zostaje wrzucona do jeziora ognia.

12. Nowe stworzenie. Bóg całkowicie odtworzy niebo i ziemię. W tym czasie Bóg otrze wszystkie łzy i nie będzie już bólu, śmierci ani smutku. Nowa Jerozolima zstępuje z nieba, a dzieci Boże będą cieszyć się z Nim wiecznością (Ks. Objawienia 21-22).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest chronologia wieków ostatecznych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries