settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest "obłok świadków" wspomniany w Liście do Hebrajczyków 12:1?

Odpowiedź


List do Hebrajczyków 12:1 mówi: "Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami". Tutaj autor Listu do Hebrajczyków zachęca wszystkich, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, "sprawcę i udoskonaliciela naszej wiary" (w. 2), do zrobienia dwóch rzeczy. Po pierwsze, mamy usunąć lub odłożyć wszelki ciężar, który powstrzymuje nas od podobieństwa do Chrystusa, zwłaszcza grzech, ponieważ grzech nas zniewala i trzyma w niewoli samego siebie. Po drugie, mamy wytrwać, cierpliwie znosząc wszystko, aż będziemy wzrastać i dojrzewać w wierze. Jakub przypomina nam, że próby służą wzmocnieniu naszej wiary i doprowadzeniu nas do dojrzałości (Jk 1:2-3). List do Hebrajczyków 12:1 przypomina nam, abyśmy wytrwali w tych próbach, wiedząc, że dzięki Bożej wierności nie zostaniemy przez nie przytłoczeni (1 Koryntian 10:13).

Kim więc jest "obłok świadków" i w jaki sposób nas "otacza"? Aby to zrozumieć, musimy spojrzeć na poprzedni rozdział, o czym świadczy słowo "przeto" rozpoczynające rozdział 12. Abraham, Izaak, Jakub i pozostali wierzący Starego Testamentu z wiarą oczekiwali na przyjście Mesjasza. Autor Listu do Hebrajczyków wymownie ilustruje to w rozdziale 11, a następnie kończy rozdział, mówiąc nam, że przodkowie mieli wiarę, która ich prowadziła i kierowała nimi, ale Bóg zaplanował coś lepszego. Następnie rozpoczyna rozdział 12 od odniesienia do tych wiernych mężczyzn i kobiet, którzy utorowali nam drogę. To, na co wierzący Starego Testamentu czekali z wiarą - na Mesjasza - my patrzymy wstecz, widząc wypełnienie się wszystkich proroctw dotyczących Jego pierwszego przyjścia.

Jesteśmy otoczeni przez świętych z przeszłości w wyjątkowy sposób. Nie chodzi o to, że wierni, którzy byli przed nami, są widzami wyścigu, w którym biegniemy. Jest to raczej przenośnia i oznacza, że powinniśmy zachowywać się tak, jakby byli w zasięgu naszego wzroku i dopingowali nas do tego samego zwycięstwa w życiu wiary, które oni osiągnęli. Powinniśmy inspirować się pobożnymi przykładami, jakie ci święci dawali za życia. Są to ci, których przeszłe życie w wierze zachęca innych do życia w ten sam sposób. To, że obłok jest określany jako "wielki" wskazuje, że miliony wierzących odeszło przed nami, każdy dając świadectwo życia wiarą, które teraz prowadzimy.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest "obłok świadków" wspomniany w Liście do Hebrajczyków 12:1?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries