settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest cel darów duchowych?

Odpowiedź


Celem darów duchowych jest wspieranie "wspólnego dobra" ciała Chrystusa (1 Koryntian 12:7), budowanie kościoła (1 Koryntian 14:12) i przygotowanie każdego z nas "aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, (13) aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej," (Efezjan 4:12-13). Każda osoba po przyjęciu daru zbawienia przez Jezusa Chrystusa otrzymuje Ducha Świętego jako pieczęć zbawienia (Efezjan 1:12-14). Następnie Duch Święty daje każdemu wierzącemu pewne dary od Boga do wykonywania dzieła Bożego (1 Koryntian 12:4-6).

Pismo Święte zawiera kilka fragmentów dotyczących darów duchowych: 1 Koryntian 12:1-31, 1 Koryntian 14:1-33, Rzymian 12:1-8, Efezjan 4:1-13, Hebrajczyków 2:3-4 i 1 Piotra 4:10-11. Bez względu na rodzaj daru, jego celem jest budowanie i dojrzewanie kościoła oraz oddawanie chwały Bogu w służbie innym.

Dary duchowe nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do zwracania na siebie uwagi lub do popisywania się. Było to częścią problemu w kościele w Koryncie. Jego członkowie wykorzystywali swoje duchowe dary, by budować samych siebie, nie zważając na to, co robią inni (1 Koryntian 14:4), a ich metody doprowadziły do chaosu w nabożeństwie (1 Koryntian 14:23, 27-28). Potrzebowali przypomnienia, że największym darem ze wszystkich jest miłość (1 Koryntian 13:13). Bez miłości żaden inny dar nie przynosi korzyści (1 Koryntian 13:1-3).

Wszystkie dary są udzielane z łaski Boga przez Ducha Świętego (Rzymian 12:6; 1 Koryntian 12:4; Hebrajczyków 2:4). Różni ludzie otrzymują różne dary. Nie każdy otrzymuje ten sam dar (1 Koryntian 12:4). Osoby obdarzone różnymi darami duchowymi mają współpracować ze sobą tak, jak współpracują ze sobą części ciała (1 Koryntian 12:12-27). Dary, które Bóg daje swojemu ludowi, są rozmieszczone suwerennie dla dobra ciała Chrystusa (1 Koryntian 12:27).

Dary, które Bóg daje nam przez swojego Ducha, mają być używane dla Jego chwały (Kol 3:17). "Najdoskonalszym sposobem" na to jest miłość (1 Kor 12:31b; 13:1-13). Każdy dar wykorzystywany dla osobistych korzyści lub bez miłości jest dla Boga i kościoła jak ostry hałas. Nawet najpotężniejsze dary duchowe, jeśli są okazywane bez miłości, nie mogą chwalić Boga.

Powinniśmy również dbać o dary, które Bóg nam dał i rozwijać je. Mamy rozpalać każdy duchowy dar, jaki Bóg nam daje (1 Tymoteusza 1:6) i dobrze go wykorzystywać.

Dostępne są różne oceny lub testy darów duchowych, które mogą, ale nie muszą być pomocne w życiu chrześcijańskim. Najważniejsze jest, aby z modlitwą służyć Panu. Dary Ducha zostaną potwierdzone przez czas, nauczanie i mentoring.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest cel darów duchowych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries