settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest cel modlitwy?

Odpowiedź


Modlitwa jest ważną częścią życia chrześcijańskiego. To jest sposób w jaki komunikujemy się z Panem i Go wielbimy. Aby zrozumieć cel modlitwy ważne jest, aby najpierw zrozumieć czym modlitwa nie jest. Istnieje wiele niewłaściwych poglądów w świecie i kulturze na temat modlitwy, nawet pośród chrześcijan i należy się nimi zająć w pierwszej kolejności. Modlitwa nie jest

* targowaniem się z Bogiem

* stawianiem Bogu żądań

* tylko proszeniem Boga o różne rzeczy

* terapeutycznym ćwiczeniem w stylu medytacji

* przeszkadzaniem Bogu i zajmowaniem Jego czasu

* sposobem kontrolowania Pana

* sposobem pokazania wobec innych swojej duchowości

Wiele ludzi wierzy, że modlitwa jest tylko proszeniem Boga o różne rzeczy. Chociaż proszenie jest częścią modlitwy (Filipian 4.6), nie jest wyłącznym celem modlitwy. Modlenie się o potrzeby swoje i innych jest konieczne i pożyteczne, ale jest znacznie więcej kwestii do modlitwy. Bóg nie jest magicznym dżinem, który odpowiada na wszystkie życzenia, ani też nie jest słabym Bogiem, który może być kontrolowany naszymi modlitwami.

Najlepszym sposobem nauki odnośnie celu modlitwy jest studiowanie przykładu Jezusa podczas Jego ziemskiej służby. Jezus modlił się o siebie i innych, i modlił się aby mieć społeczność z Ojcem. Ew. Jana 17 rozdział jest wspaniałym miejscem, aby zobaczyć Jezusowe wykorzystanie modlitwy. On nie tylko modli się o to, aby imię Ojca było wywyższone, ale również modli się o swoich uczniów i "za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie" (Ew. Jana 17.20). Poddawanie się woli Ojca jest innym aspektem życia modlitewnego Jezusa, podkreślonego w Jego modlitwie w Ogrodzie Getsemane: "wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty" (Ew. Mateusza 26.39). Z wszelką prośbą jaką mamy, musimy poddawać się Bożej woli.

W odniesieniu do wstawiania się za innych, modlitwa jest także sposobem wzmacniania naszej relacji z Bogiem. Jezus ustanowił przykład, gdy modlił się do Ojca w czasie swojej ziemskiej służby (Ew. Łukasza 6.12; Ew. Mateusza 14.23). Ci, którzy są w relacji w sposób naturalny zabiegają o to, by komunikować się ze sobą wzajemnie, a modlitwa jest naszym komunikowaniem się z Bogiem. Innymi dobrymi przykładami w Biblii tych, którzy poświęcali czas na modlitwę są Dawid, Ezechiasz i Paweł.

Ostatecznie najważniejszym celem modlitwy jest uwielbienie. Gdy modlimy się do Pana, uznając Go za tego kim jest i co zrobił, to jest akt uwielbienia. Istnieje wiele przykładów modlitwy będącej aktem uwielbienia w Biblii, włączając w to 2 Ks. Królewska 19.15, 1 Ks. Kronik 17.20, Psalm 86.12-13, Ew. Jana 12.28 oraz Rzymian 11.33-36. To jak się modlimy powinno odzwierciedlać ten cel; w centrum naszego skupienia powinno być to kim jest Bóg, a nie my sami.

Co ciekawe model modlitwy jaką Jezus przekazał swoim uczniom w Ew. Mateusza 6.9-13, znana jako Modlitwa Pańska ma wszystkie te elementy. Pierwsza część obejmuje cześć i chwałę Bogu (Ew. Mateusza 6.9), a później druga część przechodzi do modlenia się o to, aby Boża wola się wypełniła (Ew. Mateusza 6.10). Po tym jest proszenie o siebie i innych (Ew. Mateusza 6.11-12), jak również proszenie o siłę, aby radzić sobie z pokusą (Ew. Mateusza 6.13). Jezus dał przykład modlitwy pokazując swoim uczniom wszystkie powody do modlenia się, z jej centralnym aspektem skupienia się na uwielbieniu Boga.

Modlitwa jest ważną częścią życia chrześcijańskiego, i życie modlitewne powinno być rozwijane. Modlitwa nie tylko wpływa na życie nasze i innych, ale jest także sposobem komunikowanie się z Panem i rozwijania naszej relacji z Nim. Sercem modlitwy jest akt uwielbienia Pana. Słowo Boże kładzie nacisk na moc i cel modlitwy i tym samym nie powinna być zaniedbywana.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest cel modlitwy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries