settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest cel małżeństwa?

Odpowiedź


Czy konieczne jest, aby chrześcijanie się pobierali? Jaki jest cel małżeństwa? Biblia ma wiele do powiedzenia na ten temat. Skoro pierwsze małżeństwo było pomiędzy pierwszym mężczyzną i pierwszą kobietą, to wydaje się, że małżeństwo jest Bożą wolą dla większości ludzi. Zostało to ustanowione w okresie niewinności i dlatego jest świętą instytucją. Pierwszym powodem dla jakiego Biblia podaje powód istnienia małżeństwa jest prosty: Adam był samotny i potrzebował pomocnika (1 Ks. Mojżeszowa 2.18). To jest zasadniczy cel małżeństwa- wspólnota, towarzystwo, wzajemna pomoc i pocieszenie.

Jednym z celów małżeństwa jest stworzenie stabilnego domu w którym dzieci mogą wzrastać i się rozwijać. Najlepsze małżeństwo jest pomiędzy dwojgiem wierzących (2 Koryntian 6.14), którzy mogą wydać na świat Boże potomstwo (Ks. Malachiasza 2.13-15). W Ks. Malachiasza, Bóg mówi Izraelitom, że nie przyjmie ich potomstwa, ponieważ nie byli wierni żonom swojej młodości. To pokazuje jak Bóg mocno troszczy się o małżeństwo, aby było nienaruszone. Nie tylko to, mówi im, że będzie szukał "bogobojnego potomstwa." To jest zdumiewający fragment, który został zinterpretowany jako a) że celem małżeństwa jest Boże potomstwo, b) że dobre małżeństwo pomiędzy dwojgiem bogobojnych ludzi oznacza, że wszystkie ich dzieci będą również bogobojne, c) Bóg chciał, aby Izraelici byli wierni swoim żonom aniżeli aby je porzucać dla obcych kobiet, które urodzą im bezbożne potomstwo z powodu bałwochwalstwa tych narodów oraz d) że Bóg sam szukał swojego potomstwa (ludzi), aby ukazać swoją boskość poprzez ich wierność. W każdej z tych interpretacji, widzimy jeden wspólny temat: dzieci wiernych ludzi będą również wierne.

Nie tylko małżeństwo uczy dzieci jak być wiernymi i daje im stabilne środowisku w którym mogą się uczyć i wzrastać, przynosi również efekt uświęcenia dla dwojga partnerów małżeńskich, gdy ci podporządkują się prawu Bożemu (Efezjan 5). Każde małżeństwo ma trudne momenty lub trudną dynamikę. Gdy dwoje grzesznych ludzi próbuje stworzyć wspólne życie, muszą podporządkować się nakazom Bożym, aby kochać się wzajemnie tak jak Bóg nas ukochał- bezwarunkowo (1 Jana 3.16). Nasze próby podążania za Bożymi przykazaniami o własnych siłach kończą się niepowodzeniem, a ta porażka sprawia, że wierzący jest bardziej świadomy swojej zależności od Boga i jest bardziej otwarty na działanie Ducha Świętego w nim, co będzie prowadzić do pobożności. A pobożność pomaga nam wypełniać Boże nakazy. Zatem małżeństwo jest bardzo pomocne dla każdej z osób w jej staraniu się o prowadzenie pobożnego życia; pomaga to oczyścić serce z egoizmu i innym zanieczyszczeń.

Małżeństwo również chroni te osoby przed rozwiązłością seksualną (1 Koryntian 7.2). Świat w którym żyjemy jest pełen seksualnych obrazów, insynuacji i pokus. Nawet jeśli człowiek nie szuka grzechu seksualnego, to on ściga jego czy ją i bardzo trudno jest od tego uciec. Małżeństwo zapewnia zdrowe/ bezpieczne miejsce, aby wyrazić swoją seksualność, bez otwierania się na poważne, emocjonalne (i niejednokrotnie fizyczne) szkody spowodowane płytkim, nie zaangażowanym związkiem seksualnym. Jasne jest, że Bóg stworzył małżeństwo dla naszego dobra (Ks. Przypowieści Salomona 18.22), aby uczynić nas szczęśliwymi, aby promować zdrowe społeczeństwa i aby kształtować świętość w naszym życiu.

I na koniec, małżeństwo jest pięknym obrazem relacji pomiędzy Chrystusem a jego kościołem. Ciało wierzących, które tworzy Kościół jest zbiorczo nazwany Oblubienicą Chrystusa. Jako Oblubieniec, Jezus oddał swoje życie za Oblubienicę, "aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo" (Efezjan 5.25-26), a Jego pełen poświęcenia czyn jest przykładem dla wszystkich mężów. Przy drugim przyjściu Chrystusa, kościół zostanie zjednoczony z Oblubieńcem, odbędzie się oficjalna "ceremonia zaślubin" i tym samym wieczny związek Chrystusa z jego Oblubienicą zostanie ustanowiony (Ks. Objawienia 19.7-9; 21.1-2).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest cel małżeństwa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries