settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest cel życia/istnienia człowieka zgodnie z Biblią?

Odpowiedź


Biblia wyraźnie to wyjaśnia, że Bóg stworzył człowieka i że uczynił go dla swojej chwały (Ks. Izajasza 43.7). Zatem, ostatecznym celem życia/ istnienia człowieka, zgodnie z Biblią, jest po prostu uwielbianie Boga.

Być może trudniejszym będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, co to znaczy uwielbiać Boga? W Psalmie 100.2-3, powiedziano nam, aby wielbić Boga z radością i "Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem! Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego." Częścią tego, co oznacza uwielbienie Boga dotyczy uznania tego kim jest Bóg (naszym Stwórcą, na początek) i to by uwielbiać i wychwalać go takiego jakim jest.

Wypełniamy nasz cel uwielbienia Boga również poprzez życie w relacji i wiernej służbie jemu (1 Ks. Samuela 12.24; Ew. Jana 17.4). Skoro Bóg stworzył człowieka na swój obraz (1 Ks. Mojżeszowa 1.26-27), cel człowieka nie może być wypełniony poza nim. Król Salomon próbował żyć dla swojej przyjemności, a mimo to pod koniec swojego życia doszedł do wniosku, że jedynym godnym życiem jest uwielbienie i posłuszeństwo Bogu (Ks. Kaznodziei Salomona 12.13-14).

W naszym upadłym stanie, grzech oddziela nas od Boga i sprawia, że nie jesteśmy w stanie wielbić go sami z siebie. Ale poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa, nasza relacja z Bogiem jest odnowiona- nasz grzech jest przebaczony i nie tworzy już bariery pomiędzy Bogiem a nami (Rzymian 3.23-24).

Co ciekawe, jesteśmy zdolni uwielbiać Boga, bo On pierwszy nas wywyższył. Dawid pisze w Psalmie 8.5-7, "czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym — syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy" (To jest również powtórzone w Hebrajczyków 2.6-8). Ten werset odsłania również inny cel, jaki Bóg powierzył człowiekowi: panowanie nad ziemią (1 Ks. Mojżeszowa 1.28-29). Ponownie, jednak, może być to realizowane właściwie jedynie poprzez pielęgnowanie relacji z Bogiem.

Im bardziej poznajemy naszego Stwórcę i im bardziej go kochamy (Ew. Mateusza 22.37-38), tym lepiej rozumiemy kim jesteśmy i jaki jest nasz cel. Jesteśmy stworzeni, aby oddawać mu chwałę. Bóg ma unikalne plany i cele dla każdego człowieka (Psalm 139.13-16), ale możemy wiedzieć, że jakiekolwiek są to plany, ostatecznie przyniosą mu chwałę (Ks. Przysłów 3.6; 1 Koryntian 10.31).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest cel życia/istnienia człowieka zgodnie z Biblią?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries