settings icon
share icon
Pytanie

Czym są bramy piekielne?

Odpowiedź


Wyrażenie "bramy piekielne" lub "bramy Krainy Umarłych" [w tłum. Nowej Biblii Gdańskiej] znajduje się tylko raz w całym Piśmie Świętym w Ew. Mateusza 16.18. W tym fragmencie, Jezus odnosi się do budowania swojego kościoła: "A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go" (Ew. Mateusza 16.18).

W tym czasie Jezus jeszcze nie ustanowił swojego kościoła. W rzeczywistości jest to pierwsze użycie słowa kościół w Nowym Testamencie. Słowo kościół, użyte przez Jezusa, pochodzi z greckiego słowa ekklasia, które oznacza "powołać" lub "zgromadzenie." Innymi słowy, kościół do którego odnosi się Jezus jako swojego kościoła jest zgromadzeniem ludzi, którzy zostali powołani ze świata przez ewangelię Chrystusa.

Bibliści rozważają prawdziwe znaczenie wyrażenia "a bramy piekielne nie przemogą go."

Jednym z lepszych interpretacji znaczenia tego wyrażenia jest takie. W czasach starożytnych, miasta były otoczone murami i bramami, a w czasie bitew bramy miast były zazwyczaj pierwszymi miejscami do których próbowali wtargnąć wrogowie. To dlatego, że ochrona miasta zależała od siły i mocy jego bram.

Jako takie "bramy piekielne" czy "bramy Krainy Umarłych" oznaczają moc Hadesu (Krainy Umarłych). Nazwa 'Hades' była pierwotnie nazwą boga, który rządził królestwem zmarłych i był często nazywany „domem Hadesa." Wskazywało to na miejsce do którego wszyscy trafiali, którzy opuszczali ten świat, niezależnie od ich charakteru moralnego. W Nowym Testamencie, Hades był rzeczywistością umarłych i w tym wersecie Hades czy piekło jest przedstawiane jako wielkie miasto, którego bramy reprezentują jego potęgę.

Jezus odnosi się tutaj do swojej zbliżającej się śmierci. Mimo, iż zostanie ukrzyżowany i pogrzebany, powstanie z martwych i zbuduje swój kościół. Jezus podkreśla fakt, że moce śmierci nie mogły Go powstrzymać. Kościół nie tylko zostałby ustanowiony pomimo mocy Hadesu czy piekła, ale kościół miałby się rozwijać pomimo działania tych mocy. Kościół nigdy nie upadnie, chociaż pokolenie z pokolenia ulega sile śmierci fizycznej, ale nowe pokolenia powstaną aby utrwalić kościół. I to będzie trwało aż do czasu gdy wypełni swoją misję na ziemi, jak polecił Jezus:

"Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Ew. Mateusza 28.18-20).

Jest oczywiste, że Jezus oznajmił, że śmierć nie ma mocy, by trzymać w niewoli lud Boży. Jego bramy nie są na tyle silne, aby pokonać lub uwięzić kościół Boży. Pan pokonał śmierć (Rzymian 8.2; Dzieje Apostolskie 2.24). A ponieważ "śmierć nad Nim [Chrystusem] nie ma już władzy" (Rzymian 6.9), to nie ma też mocy nad tymi, którzy do niego należą.

Szatan ma moc śmierci i on zawsze będzie używał tej mocy, aby spróbować zniszczyć kościół Chrystusa. Ale mamy tą obietnicę od Jezusa, że jego kościół został "powołany" i zwycięży: "Już niedługo, a świat nie będzie Mnie oglądał, lecz wy będziecie Mnie widzieć, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie" (Ew. Jana 14.19; tłum. Biblia Warszawsko- Praska)

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym są bramy piekielne?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries