settings icon
share icon
Pytanie

Co oznacza bycie bogobojnym ojcem?

Odpowiedź


Ojcostwo było jednym z pierwszych zadań jakie Bóg dał mężczyznom. Od razu po stworzeniu Adama i Ewy, Bóg nakazał im, "rozradzajcie się i rozmnażajcie się" (1 Ks. Mojżeszowa 1.28). Jednym z jego podstawowych celów małżeństwa było potomstwo, które zapełni ziemię Bożą chwałą i uwielbieniem. Jednak zapewnienie nasienia do poczęcia jest zaledwie początkiem Bożego oczekiwania wobec ojców. Nasienie może dać początek dziecku, ale potrzeba prawdziwego mężczyzny do bycia ojcem. Niektórzy mężczyźni, którzy chcą być dobrymi ojcami mają małe zrozumienia tego na czym polega bogobojne ojcostwo, zatem ten artykuł zbada niektóre cechy bogobojnego ojca.

1. Bogobojny ojciec zna Boga. Powinno to być oczywiste, ale wielu mężczyzn chce, aby ich dzieci miały związek z Bogiem, ale sami takiego związku z Bogiem nie mają. Pozwalają, aby żony zabierały dzieci do kościoła, ufają kaznodziejom w utwierdzeniu bogobojnych wartości i zakładają, że są tym czym muszą być, ponieważ zapewniają dostęp do bogobojności. Ale dzieci wzorują się na tym co widzą. Jeśli Ojciec nie uznaje posłuszeństwa Bogu za ważne, z jakiego powodu oni powinni tak uważać? Jeśli ojciec nie prowadzi rodziny duchowo, nie może to być priorytetem. Zatem bogobojne ojcostwo zaczyna się w sercu mężczyzny. On rozważa swoją własną relację z Bogiem jako najważniejszą w swoim życiu i jest wzorem bogobojności dla swoich dzieci.

2. Bogobojny ojciec kocha i szanuje swoją żonę. Mówi się, że najlepszym darem jaki ojciec może dać dzieciom jest miłość do ich matki. Gdy dzieci wzrastają oglądając zdrową, miłującą się relację pomiędzy swoimi rodzicami, w naturalny sposób szukają tej intymności w swoich własnych małżeństwach. Smutne jest to, że dzieci często nie widzą ojców i matek wzajemnie się kochających. Nawet jeśli mężczyzna jest rozwiedziony czy singlem, nadal może być wzorem szanującego zachowania wobec matki swojego dziecka; jeśli jest ponownie żonaty, może okazywać miłującą relację ze swoją obecną żoną (Efezjan 5.25, 28).

3. Bogobojny ojciec przyjmuje odpowiedzialność za trening duchowy swoich dzieci. Zbyt często kształtowanie dzieci pozostawione jest matce, podczas gdy ojciec uznaje wypłatę za swój wkład w rodzinę. Podczas gdy zabezpieczanie finansowe rodziny jest ważną odpowiedzialnością ojców (1 Tymoteusza 5.8), nie jest to jedyna ich odpowiedzialność. Chociaż może oddelegować wiele z codziennego nauczania swojej żonie, bogobojny ojciec nadal ponosi odpowiedzialność. Na przykład, powinien modlić się ze swoimi dziećmi będąc przykładem jak również rozmawiać z dziećmi o tym czego naucza Biblia. Swoim przykładem, słowami pouczeń i oczekiwaniami dotyczącymi zachowania, jakie stawia i egzekwuje w swoich dzieciach, zachęca swoje dzieci do chrześcijańskiego życia.

4. Bogobojny ojciec jest stale świadomy swojego wpływu. "Rób co mówię, nie to co robię" stało się niestety postawą wielu ojców. Małe oczy obserwują i uczą się poprzez oglądanie zachowania ojca, niezależnie od tego w co mówią, że wierzą. Synowie szczególnie, potrzebują wzoru męskiego, aby pokazywał im jak stać się mężczyzną. Ojcowie mogą sobie tego nie uświadamiać, ale wszystko co robią wpływa na ich dzieci. Same słowa nie są wystarczające. Zastanów się czego dziecko może się nauczyć z ich ojcowskich wskazówek:

* "Kościół jest ważny, zatem wy dzieciaki idźcie, a ja zostanę w domu obejrzeć mecz piłki nożnej."

* "Nie okłamuj mnie, ale powiedz tej osobie co dzwoni, że mnie tu nie ma."

* "Właśnie przekląłem na naszego sąsiada, ale jeśli usłyszę, jak wypowiadacie takie słowa, dostaniecie."

* "Trzymajcie się z dala od narkotyków i alkoholu. A teraz przynieś mi piwo i moje papierosy."

5. Bogobojny ojciec jest wzorem bezinteresownej służby. Wiele z życia ziemskiego Jezusa było poświęcone służbie innym. Jako naśladowcy Jezusa, mamy naśladować tą służbę (Ew. Mateusza 20.28). Bogobojni ojcowie wynajdą sposoby, aby włączyć swoich najmłodszych w tą służbę. "Odwiedźmy i skośmy trawę w ogródku pani Kowalskiej. Jej mąż miał operację, a ona ma małe dziecko." Gdy dzieci dorastają obserwując cichą służbę dla Pana nie oczekując nagrody, wchłaniają te wartości.

6. Bogobojny ojciec jest stały. Nic nie dezorientuje dzieci bardziej niż niekonsekwencja, czy to w dyscyplinie czy byciu przykładem. Ojciec, który jest zły w jednej minucie i kochający w następnej wywołuje niepewność w swoich dzieciach. Ojcowie muszą być ostrożni, aby nie wylewać swoich frustracji na dzieciach a później wyjaśniać im swoje zachowanie mówiąc, "Byłem po prostu zły." Bogobojni ojcowie kierują swój gniew tam, gdzie powinien być, praktykują przebaczanie i nigdy nie pozwalają, by gniew wywołał zamęt w ich dzieciach. Jeśli ojciec mówi, że coś zrobi, lepiej żeby to zrobił. Dzieci muszą wiedzieć, czego oczekiwać od swoich ojców.

7. Bogobojni ojcowie dyscyplinują odpowiednio swoje dzieci. Dyscyplina jest częścią wychowywania dzieci i nie powinna być ignorowana lub wyłącznie delegowana do żony. Hebrajczyków 12.9-10 przypomina nam, że ziemscy ojcowie dyscyplinują nas dla naszego własnego dobra i nasz niebiański Ojciec czyni podobnie. Mądra dyscyplina pomaga dzieciom uczyć się kontrolować siebie i trzyma ich z dala od poważnych problemów (Ks. Przyp. Salomona 13.34; 18.19). Poprawna dyscyplina nie jest obraźliwa, mściwa czy sporadyczna. Dziecko powinno wiedzieć gdzie przebiegają granice i powinien też wiedzieć z absolutną pewnością co się stanie, gdy je przekroczy.

8. Bogobojny ojciec nie pozwoli sobie na to, by być kontrolowanym zewnętrznymi wpływami. Uzależnienia, takie jak alkohol, narkotyki czy pornografia, często tworzą środowisko domowe naznaczone niepewnością, lękiem i depresją. Ojcowie, którzy przejawiają uzależniające zachowania często uczą swoje dzieci, by czyniły to samo. Bogobojni ojcowie są kontrolowani jedynie Duchem Świętym (Efezjan 5.18). Dzieci mają tendencję do przyjmowania wszelkich bóstw, które ich rodzice stale uwielbiają; zatem alkohol czy nadużycia narkotyków przenoszone jest z pokolenia na pokolenie (zobacz 2 Ks. Mojżeszowa 20.4-5). Jednak, dzieci, które oglądają swoich ojców biegnących do Jezusa ze swoimi problemami mogą nauczyć się naśladować to zdrowe zachowanie.

9. Bogobojny ojciec jest człowiekiem podlegającym władzy. Z powodu jego grzesznej natury, człowiek będzie walczył, aby być sobie szefem. W wielu kulturach, jest to uznawane za chwalebne, aby "nikomu się nie tłumaczyć." Jednak Jezus pokazał, że był Człowiekiem podlegającym władzy swojego Niebiańskiego Ojca (Ew. Jana 5.19; 12.49). Chętnie przypisywał Bogu chwałę za Jego sukcesy i całkowicie poddał się woli Bożej (Ew. Jana 8.29). Bogobojny ojciec będzie żył jako człowiek podlegający Bożej władzy i tej, która z Bożej woli została nadana ziemskim instytucjom, takim jak miejsce zatrudnienia, kościół czy rząd (1 Piotra 2.18; Rzymian 13.1-2; Hebrajczyków 13.17).

10. Bogobojny ojciec będzie przewodził. Świat jest w desperackiej potrzebie mężczyzn, którzy mądrze poprowadzą. Przywództwo nie jest dominacją czy kontrolą. Lider jest jeden, idzie pierwszy. On ustanawia tempo dla rodziny poprzez praktykowanie tego czego naucza. Wypatruje niebezpieczeństw i podejmuje inicjatywę, aby chronić przed nimi swoją rodzinę. On spotyka się najpierw z Bogiem, aby zanim przedstawi rodzinie plan, mieć pewność, że podąża za prowadzeniem Ducha Świętego. Prowadzi ich do zdrowego, biblijnie nauczającego kościoła. Prowadzi ich w osobistym oddaniu. Prowadzi ich z dala od światowych trendów. Prowadzi swoją żonę jako jej powiernik i orędownik. Prowadzi swoje dzieci do poznania Chrystusa. Prowadzi w swojej społeczności poprzez służbę charytatywną i mądre rady. Prowadzi w kościele służąc zgodnie ze swoimi talentami. Prowadzi innych mężczyzn, aby naśladowali jego przykład. On jest mężczyzną, z powodu którego jego dzieci mogą być dumne (Ks. Przyp. Salomona 17.6).

Niezależnie od przeszłości mężczyzny czy jego własnego pochodzenia, ma potencjał aby być bogobojnym ojcem. Kwalifikacje dla starszego czy diakona znajdujące się w 1 Tymoteusza 3.1-12 są dobrym standardem dla nas wszystkich. Ojciec, który zastosuje się do tych wskazówek, dobrze sobie poradzi. Jeśli szuka Pana całym swoim sercem (Ks. Przyp. Salomona 3.5-6) stara się zachować jasne priorytety i pozwala, by definiowała go miłość i pokora, każdy chrześcijański ojciec może stać się mężczyzną, którego dzieci z dumą mogą nazywać „tatą”.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co oznacza bycie bogobojnym ojcem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries