settings icon
share icon
Pytanie

Co znaczy być bogobojną żoną?

Odpowiedź


Aby zdefiniować bogobojną żonę, musimy najpierw rozważyć znaczenie słowa bogobojna. W 1 Tymoteusza 2.2, Paweł używa tego słowa w połączeniu z byciem "cichym", "spokojnym", i "dostojnym." Biblia mówi, że przebywanie Ducha w każdym wierzącym owocuje w widoczne i niewidoczne przejawy bogobojności: "miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość (Galacjan 5.22-23). Ostateczną definicją pobożności byłoby „podobieństwo do Chrystusa". Pobożność wiąże się z autentycznym dążeniem do naśladowania Chrystusa, bycia podobnym do Niego w myśli i działaniu, do jakiego dążył apostoł Paweł (1 Koryntian 11. 1). Te cechy charakterystyczne bogobojnego usposobienia mają zastosowanie do każdego wierzącego, czy to mężczyzny czy kobiety. Na szczęście, Biblia podaje bardziej określone kwalifikacje odnośnie tego jaka jest bogobojna kobieta- a w szczególności, bogobojna żona.

W Ks. Przypowieści Salomona jest piękny obraz przedstawiający pobożną żonę. Cnoty bogobojnej żony nie zmieniły się nawet na przestrzeni tysięcy lat. Bogobojna żona jest tą, której mąż całkowicie ufa. Nie musi się martwić tym, że będzie kuszona podstępami innego mężczyzny, przekroczy limity kart kredytowych lub spędzi cały dzień na oglądaniu seriali. On wie, że jest uczciwa, mądra i poświęcająca się (Ks. Przypowieści Salomona 31.11, 12, 25, 26). On jest pewny jej wsparcia i szczerej miłości, ponieważ nie jest osądzająca czy pełna krytyki. Jej mąż ma dobrą opinię w swojej społeczności, a jego żona nigdy źle o nim nie mówi, nigdy go nie obgaduje. Ona raczej zawsze go wspiera i wychwala. Ona dba o gospodarstwo domowe i sama jest szanowana (Ks. Przypowieści Salomona 31.12, 21, 23).

Pobożna żona spędza mniej czasu przed lustrem niż na dzieleniu się dobrami z biednymi i potrzebującymi, ponieważ jest bezinteresowna i życzliwa (Ks. Przypowieści Salomona 31.20, 30). Ale nie zaniedbuje siebie; utrzymuje swoje ciało i ducha w pełni sił i w dobrym zdrowiu. I chociaż ciężko pracuje przez wiele godzin, nie wygląda mizernie; dba o piękne rzeczy, aby wzmocnić siebie i swoją rodzinę (Ks. Przypowieści Salomona 31.17, 21, 22).

W przeciwieństwie do tego, co wielu uważa za biblijny portret pobożnej żony, Ks. Przypowieści w 31 rozdziale ujawnia, że jest przedsiębiorcza i ambitna. Żona z Ks. Przypowieści Salomona 31 jest właścicielką małego biznesu- tworzy i sprzedaje ubrania. Podejmuje samodzielne decyzje biznesowe i (sama) decyduje o tym, co robić ze swoim zarobkiem (Ks. Przypowieści Salomona 31.16, 24). Zauważ jednak, że jej zarobki nie idą na buty i torby, ale na zakup pola, gdzie może posadzić winnicę- coś, co przyniesie korzyść dla całej rodziny.

Dzięki wszystkim swoim wysiłkom, służbie i ciężkiej pracy pobożna żona zachowuje radość. Potrafi dostrzec, że wszystko co robi jest opłacalne, co pobudza ją do satysfakcji (Ks. Przypowieści Salomona 31.18). Bogobojna żona nie martwi się o to, co może przynieść przyszłość. Uśmiecha się na myśl o przyszłości, ponieważ wie, że jej Pan sprawuje nad wszystkim kontrolę (Ks. Przypowieści Salomona 31.25, 30). Werset 30 jest kluczem w całym fragmencie, ponieważ kobieta nie może być bogobojna bez bojaźni Pana. To podążanie za Jezusem przez pobożną żonę i jej trwanie w nim, przynosi owoc bogobojności, który przejawia się w jej życiu (zobacz Ew. Jana 15.4).

Na koniec, pobożna żona powinna być uległa wobec swojego męża (Efezjan 5.22). Jak wygląda uległa żona? Nie tak, jak mógłbyś sądzić. Biblia naucza, że Jezus był uległy swojemu Ojcu (Ew. Jana 5.19). A jednak, Jezus jest równy z Ojcem (Ew. Jana 10.30). Zatem, uległa żona nie jest mniej wartościowa jako człowiek; jej rola nie jest mniej ważna- ale jest inna. Chrześcijanie wiedzą, że Chrystus jest w każdym momencie tak samo boski jak Ojciec (i Duch Święty), ale każdy pełni inną rolę w odkupieniu. W podobny sposób, mężczyźni i kobiety odgrywają inne funkcje w małżeństwie. Zatem, dla żony bycie uległą mężowi, jak Chrystus był uległy Ojcu, oznacza dobrowolne pozwolenie mężowi, aby przewodził. Jezus dobrowolnie poszedł na krzyż, chociaż nie bez trwogi (Ew. Mateusza 26.39). Chrystus wiedział, że droga Ojca jest najlepsza. Pobożna żona może czasami uważać ścieżkę uległości za bolesną, ale naśladowanie Boga zawsze będzie skutkowało duchowymi nagrodami, które będą trwały całą wieczność (1 Tymoteusza 4.7-8).

Biblia przyrównuje uległość wobec własnego męża do uległości Bogu (Efezjan 5.22). Innymi słowy, jeśli żona nie potrafi być uległa swojemu mężowi, może to być odzwierciedleniem jej walki z uległością Chrystusowi. Uległość nie oznacza słabości; uległa żona nie jest "nieinteligentna" czy "nieważna." Uległość wymaga siły, godności i oddania tak, jak uczymy się o kobiecie z Ks. Przypowieści Salomona 31.

Ks. Przypowieści Salomona 31 przedstawia ideał kobiety. Kobieta może być bogobojna nie będąc doskonałą (wiemy, że nie istnieje doskonały człowiek). Ale gdy jako żona wzrasta w coraz intymniejszą relację z Chrystusem, coraz bardziej będzie wzrastać w pobożności w swoim małżeństwie. Pobożność często stoi w sprzeczności z tym, co świeckie społeczeństwo mówi nam o co powinna zabiegać kobieta. Jednak, będąc pobożnymi kobietami, naszą pierwszą troską powinno być podobanie się Bogu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co znaczy być bogobojną żoną?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries