settings icon
share icon
Pytanie

Co oznacza bycie bogobojną matką?

Odpowiedź


Bogobojna matka jest kobietą, która reprezentuje serce Chrystusa przed swoimi dziećmi. Jest stale świadoma swojego wpływu na ich życie i przyszłość i dokonuje poświęceń, gdy jest to konieczne dla ich dobra. Bogobojne matki są wpierw bogobojnymi kobietami. Nie zachowują się w jeden sposób w domu, a w inny w miejscu publicznym. Nawet jeśli jej dzieci nie mają bogobojnego ojca, matka może mieć wielki wpływ na przyszłość duchową swoich dzieci. Poniżej kilka cech charakterystycznych bogobojnej matki:

1. Zna Boga. Bogobojna matka chce, aby jej dzieci były bogobojne i prowadzi je tą drogą. Matka nie może przekazać swoim dzieciom wartości i cech, których nie posiada. Zatem pierwszym krokiem stania się bogobojną matką jest poddanie się panowaniu Jezusa. Tylko wtedy jej dusza jest pokrzepiona (Psalm 23.3), jej życie zostaje odrodzone (2 Koryntian 5.17), a jej umysł odnowiony (Rzymian 12.2).

2. Rozumie swoją rolę w małżeństwie i rodzinie. W ramach przekleństwa grzechu, kobiety zmagają się z pragnieniem kontrolowania swoich mężów (1 Ks. Mojżeszowa 3.16). Ale Bóg zarządził, że mężowie i ojcowie powinni ponosić ciężar odpowiedzialności za swoje rodziny (1 Koryntian 11.3). Pobożna żona pełna wdzięczności powierzy się temu przywództwu i będzie wzorem dla swoich dzieci w pobożnym poddawaniu się władzy. Nawet jeśli mężowie i ojcowie nie są godni takiego szacunku, bogobojne matki nie mówią dzieciom o nim źle. Rozwiedzione czy samotne matki mogą być bogobojnymi matkami gdy nauczają swoje dzieci Bożego planu dla małżeństwa i ukazują czystość i mądrość w swoich relacjach randkowych.

3. Nie zaniedbuje swojego własnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Często utożsamiamy osobiste poświęcenie z pokorą i służbą, ale nie musi tak być. Bogobojne matki są wzorem dla swoich dzieci zdrowego szacunku do samej siebie i swoich granic. Bogobojna matka wie, że doprowadzanie się do roli służącej wobec swoich dzieci nie jest dobre dla nikogo. Odda się bezinteresownie swoim dzieciom, ale znajdzie też czas dla siebie na swoją regenerację, ponieważ wie, że jeśli nie będzie zdrowa, jej dzieci również będą cierpieć.

4. Wykorzystuje dogodne momenty na naukę, by wpajać prawdy biblijne. Bogobojna matka nie jest tak bardzo skupiona na zaspakajaniu potrzeb fizycznych, że zaniedbuje swoje prawdziwe powołanie, którym jest wychowywać przyszłych uczniów Chrystusa (Efezjan 6.4; Ks. Przyp. Salomona 22.6). Ze względu na to, że chodzi w ścisłej harmonii z Bogiem, łatwo skupia uwagę swoich dzieci na Jego dziele w ich życiu. Może powiedzieć do 3-latka: "Widzisz tego pięknego rudzika? Bóg, który nas kocha, stworzył tego ptaka, abyśmy się nim cieszyli. Dziękuję Ci Boże za Twoje piękne ptaki.” Może powiedzieć swojemu nastolatkowi: „Kochanie, przykro mi, że nie dostałeś się do drużyny. Wiem, że to boli, ale pamiętaj, że Bóg ma dla ciebie coś większego, jeśli ufasz Mu nawet z tym rozczarowaniem.”

5. Jest wzorem służby Bogu i dla innych. Dzieci potrzebują przypomnienia, że zostały stworzone dla Boga, a służenie Jemu jest najwyższym powołaniem (Kolosan 1.16). Bogobojna matka będzie to okazywała w swoim życiu, gdy angażuje swoje dzieci do służenia innym. "Skończmy to, żebyśmy mogli zrobić obiad dla rodziny Kowalskich. Przechodzą ciężki okres i chcemy im przypomnieć, że Jezus o nich nie zapomniał”. Dzieje Apostolskie 9.36-41 daje nam wgląd w życie Tabity, która znana była z dobrych uczynków. Gdy umarła, wielu ludzi z jej miejsca zamieszkania przyniosło wiele ubrań, które dla nich przygotowała na dowód jej uprzejmości. Bogobojna matka pozostawia dowody swojej dobroci, a jej dzieci są dumne z jej reputacji (zobacz Ew. Mateusza 5.16).

6. Ma zdrowy obraz samej siebie. Wiele kobiet zmaga się z niską samooceną z powodu ran ze swojego dzieciństwa czy porównywania ich z innymi. Bogobojna matka nauczyła się postrzegać siebie tak, jak Bóg ją widzi. Z tego powodu, potrafi okazywać swoim dzieciom sposób w jaki bogobojna kobieta powinna siebie postrzegać. Bogobojne matki postrzegają siebie jako aktywne uczestniczki Bożego dzieła; nie próbują zdobyć uwagi czy poczucia wartości poprzez ubiór czy zachowanie lub status relacji. 1 Piotra 3.3-4 mówi, "Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem." Bogobojna matka postępuje i ubiera się skromnie. Kształtuje w swoich dzieciach właściwe, chwalące Boga zachowanie.

Kobieta z Ks. Przyp. Salomona z rozdziału 31 jest obrazem bogobojnej matki. Chociaż stawia swoje dzieci i męża na pierwszym miejscu, nie są jej całym życiem. Rozwija swoje talenty i używa ich dla pożytku swojej rodziny i społeczności. Jest chlubą męża i wzorem do naśladowania dla swoich dzieci. Prowadzi zintegrowane życie w domu i w miejscach publicznych, prezentuje się godnie. Werset 28 (tłum. Biblia Warszawska) przedstawia nam efekt jej wieloletniego zaangażowania jako matka. Po tym, jak wlała w nich swoje życie, „nazywają ją szczęśliwą”.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co oznacza bycie bogobojną matką?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries