settings icon
share icon
Pytanie

Jak Bóg sądzi tych, którzy zostali wychowani w kulturach/ religiach niechrześcijańskich?

Odpowiedź


To pytanie zakłada, że zdolność do zbawienia zależy od tego, gdzie się urodziliśmy, jak jesteśmy wychowywani i czego nas nauczono. Życie milionów ludzi, którzy wyszli z fałszywych religii - lub w ogóle nie wyznawali żadnej religii - na przestrzeni wieków wyraźnie zaprzecza tej idei. Niebo nie jest wiecznym mieszkaniem tych, którzy mieli szczęście wychowywać się w chrześcijańskich domach w wolnych narodach, ale tych, którzy przyszli do Chrystusa „z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,” (Ks. Objawienia 5.9). Ludzie we wszystkich kulturach i na każdym etapie historii są zbawieni w ten sam sposób - dzięki łasce Bożej udzielonej niezasłużonym grzesznikom, nie z powodu tego, co już wiemy, albo gdzie się urodziliśmy lub jak zostaliśmy indoktrynowani, „bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany” (Rzymian 5.5).

I chociaż niektórzy mogą nie znać treści Pisma Świętego i nauk Chrystusa, w żadnym wypadku nie są pozbawieni wiedzy o tym, co jest dobre, a co złe, ani też nie są pozbawieni wiedzy o istnieniu Boga. Rzymian 1.20 mówi nam, "Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę." W rzeczywistości, to nie jest tak, że niektórzy ludzie nie słyszeli o Chrystusie. Problem raczej polega na tym, że odrzucili to, co słyszeli i co już zdołali zobaczyć w naturze. 5 Ks. Mojżeszowa 4.29 twierdzi, "I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą." Werset ten naucza ważnej zasady: każdy, kto szczerze szuka Prawdy znajdzie ją. Jeśli człowiek szczerze pragnie poznać prawdziwego Boga, Bóg mu się objawi.

Osoby wyznające fałszywe religie zawsze podlegają nauczaniu o zbawieniu przez uczynki. Jeśli wierzą, że mogą sprostać wymaganiom świętego i doskonałego Boga poprzez przestrzeganie zasad i praw, to Bóg pozwoli im trwać w tych staraniach usprawiedliwiania się własnym postępowaniem, aż do czasu, gdy ostatecznie ich sprawiedliwie osądzi. Jeśli jednak odpowiedzą na wezwanie ich przebudzonego przez Boga sumienia i zawołają do Niego - jak to zrobił celnik w świątyni - „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" (Ew. Łukasza 18.9-14, tłum. Biblia Tysiąclecia),Bóg odpowie swoją prawdą i łaską.

Tylko w Chrystusie Zbawicielu człowiek jest uwolniony od odpowiedzialności za winę, za grzech i wstyd. Nasze prawo do stawania przed naszym Sędzią opiera się tylko na jednym: na ukończonym dziele ukrzyżowanego Chrystusa, który przelał swoją krew, abyśmy mogli żyć (Ew. Jana 19.30). Zostaliśmy uwolnieni od naszych grzechów przez jego przelaną krew (Ks. Objawienia 1.5). On pojednał nas w swoim ziemskim ciele przez swoją śmierć (Kolosan 1.22). Jezus wziął nasze grzechy na siebie i złożył je na krzyżu, abyśmy przez Jego rany zostali uzdrowieni (1 Piotra 2.24). Zostaliśmy uświęceni przez złożenie ciała Jezusa jako ofiary raz na zawsze (Hebrajczyków 10.10). Chrystus pojawił się raz na zawsze, aby zmazać grzech składając ofiarę z siebie samego (Hebrajczyków 9.26). Bóg posłał swojego Syna, aby usunąć gniew, na który sami zasłużyliśmy (1 Jana 4.10). Kara za grzech, która słusznie należała się nam jest odpuszczona dzięki łasce przez wiarę, a nie dzięki naszym własnym dobrym uczynkom (Efezjan 2: 8-9).

Ostatnim poleceniem Chrystusa było to, aby Jego uczniowie głosili tą dobrą nowinę grzesznikom idąc na cały świat, aż do skończenia świata, do czasu gdy powróci, aby sądzić żywych i umarłych (Ew. Mateusza 28.18-20; 2 Tymoteusza 4.1). Tam, gdzie są otwarte serca przez Ducha Świętego, tam Bóg pośle swoich posłańców, aby napełnili te otwarte serca jego prawdą. Nawet w krajach, w których prawo zakazuje głoszenia Chrystusa, Boża prawda wciąż dociera do tych, którzy naprawdę jej szukają, także poprzez Internet. Historie kwitnących kościołów domowych w Chinach, nawrócenia do Chrystusa w Iranie i innych krajach islamskich oraz zdobywanie odległych rejonów świata - wszystko to potwierdza nieograniczoną moc Bożej miłości i miłosierdzia.EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak Bóg sądzi tych, którzy zostali wychowani w kulturach/ religiach niechrześcijańskich?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries