settings icon
share icon
Pytanie

Czy naprawdę można powiedzieć, że powrót Chrystusa jest bliski?

Odpowiedź


Słowo nieuchronny oznacza "prawdopodobnie stanie się w dowolnym momencie, bliski." Gdy mówimy o nieuchronności powrotu Chrystusa, oznacza to, że On może przyjść ponownie w każdym momencie. Nie ma nic innego w proroctwie biblijnym co musi się wydarzyć przed ponownym przyjściem Jezusa, aby pochwycił kościół. Nieuchronność powrotu Chrystusa jest ogólnie nauczana w środowiskach ewangelikalnych, z pewnymi różnicami w kwestii poglądu odnośnie dyspensacjonalizmu oraz tego, czy ktoś uznaje, że pochwycenie będzie przed, w trakcie lub po ucisku.

Jezus mówi o swoim powrocie wielokrotnie podczas swojej służby, co naturalnie wywoływało pytania jego uczniów. Jedno z ich pytań brzmiało: „Kiedy to się stanie?" (Ew. Marka 13: 4). Jezus odpowiedział: „Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie" (wersety 32–33). Ważne jest, aby pamiętać w każdej dyskusji na temat eschatologii, że Bóg nie zamierza, abyśmy w pełni rozumieli harmonogram Jego planów.

Biblia mówi jednak, że powrót Jezusa jest bliski i mamy niecierpliwie tego wyczekiwać (Rzymian 8.19-25; 1 Koryntian 1.7; Filipian 3.20; Judy 21). Jakub zachęcał nas "Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie" (Ks. Jakuba 5.8). Ks. Objawienia 1.3 oraz 22.10 również mówi, że "czas jest bliski."

Jezus nauczał swoich uczniów, aby wyczekiwali na jego przyjście. "I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie" (Ew. Łukasza 12.40). Nakaz, aby być gotowym wskazuje na nieuchronność. Przez cały Nowy Testament kościół jest nawoływany do gotowości (Ew. Mateusza 24.42, 22; 1 Tesaloniczan 5.6). Jeśli uczniowie i wczesny kościół miał oczekiwać przyjścia Pana w każdej chwili, to o ile bardziej my powinniśmy oczekiwać z niecierpliwością?

Nasze zbawienie jest "przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym" (1 Piotra 1.5). Jezus może powrócić po swoich w każdym momencie i to wydarzenie uruchomi serię wydarzeń spisanych w Ks. Objawienia 6-18. Podobnie jak pięć mądrych niewiast z przypowieści Jezusa (Ew. Mateusza 25.1-13), musimy być gotowi. "Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie" (Ew. Mateusza 25.13).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy naprawdę można powiedzieć, że powrót Chrystusa jest bliski?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries