settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są biblijne podstawy do rozwodu?

Odpowiedź


Gdy rozważamy nauczanie biblijne odnośnie rozwodu, to ważne jest, abyśmy pamiętali słowa zawarte w Ks. Malachiasza 2.16, w których Bóg mówi o swojej nienawiści do rozwodów. Bez względu na to, jakie Biblia podaje powody dla których możliwy jest rozwód, nie oznacza to od razu, że Bóg pragnie rozwodów w tych właśnie sytuacjach. Zamiast pytać, czy …………… jest powodem do rozwodu, często pytanie powinno brzmieć, czy ……………. jest powodem do przebaczenia, odnowienia i/lub poradnictwa małżeńskiego?

Biblia w jasny sposób wskazuje, że istnieją dwie przesłanki do rozwodu: 1) rozwiązłość seksualna (Ew. Mateusza 5.32; 19.9) oraz 2) opuszczenie przez niewierzącego (1 Koryntian 7.15). Jednak nawet w tych dwóch przypadkach, rozwód nie jest wymagany i nie jest najlepszym rozwiązaniem. Najlepiej można by powiedzieć, że rozwiązłość seksualna i porzucenie są podstawą (przyzwoleniem) na rozwód. Wyznanie, przebaczenie, pojednanie i odnowienie są zawsze pierwszymi krokami ku odbudowie. Rozwód powinien być zawsze postrzegany jako ostateczne rozwiązanie.

Czy istnieją jeszcze inne przesłanki do rozwodu, poza tymi, które w wyraźny sposób wypływają z nauki biblijnej? Być może, ale nie przyjmujemy ich na podstawie Słowa Bożego. Istnieje niebezpieczeństwo wychodzenia poza to, o czym mówi Biblia (1 Koryntian 4.6). Najczęściej występującymi dodatkowymi podstawami do rozwodu jakie podają ludzie, to przemoc względem małżonki/ małżonka (emocjonalna czy fizyczna), przemoc względem dziecka (emocjonalna, fizyczna czy seksualna), uzależnienie od pornografii, nadużywanie narkotyków/alkoholu, przestępstwo/wtrącenie do więzienia, sprzeniewierzenie finansowe (np. uzależnienie od hazardu). Żaden z tych powodów nie można uznać za biblijną podstawę do rozwodu.

Nie oznacza to jednak, że żaden z tych argumentów nie może być podstawą do rozwodu, którego nie uznałby Bóg. Na przykład, nie potrafimy sobie wyobrazić, aby Bożym pragnieniem dla żony było to, by pozostała przy mężu, który wobec niej i/lub dzieci znęca się fizycznie. W takim przypadku, żona zdecydowanie powinna odseparować siebie i dzieci od takiego agresywnego człowieka. Jednak nawet w takiej sytuacji, celem czasu separacji powinna być pokuta i odnowienie, a niekoniecznie od razu ubieganie się o rozwód. Proszę, zrozum Czytelniku, że gdy mówimy, iż powyższe powody nie mają podstaw biblijnych do rozwodu, zdecydowanie nie chcemy powiedzieć, że taka kobieta/mężczyzna, którego współmałżonek dopuszcza się takich czynów, powinna/powinien trwać w takiej sytuacji. Jeśli istnieje jakiekolwiek ryzyko dla niej samej/samego lub dzieci, separacja jest dobrym i właściwym krokiem.

Innym sposobem by rozważyć tą kwestię jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy biblijnymi podstawami do rozwodu oraz biblijnymi podstawami do rozwodu i powtórnego małżeństwa. Niektórzy interpretują to w ten sposób, że te dwie biblijne podstawy do rozwodu są jedynymi podstawami do powtórnego małżeństwa, ale dopuszczają możliwość rozwodu bez powtórnego małżeństwa w innym przypadku. I o ile taka interpretacja wydaje się zrozumiała, to jednak zbyt mocno naciąga się przesłanie Słowa Bożego.

Podsumowując, jakie są biblijne podstawy do rozwodu? Odpowiedź brzmi: rozwiązłość seksualna i opuszczenie przez niewierzącego. Czy oprócz tych dwóch powodów, istnieją jeszcze jakieś inne podstawy do rozwodu? Być może. Czy rozwód kiedykolwiek powinien być lekko traktowany lub postrzegany jako pierwsze rozwiązanie sytuacji? Absolutnie nie. Bóg jest zdolny zmienić i odnowić każdego człowieka. Bóg ma zdolność uzdrowić i odnowić każde małżeństwo. Rozwód powinien wystąpić tylko w sytuacjach trwania w nieodpokutowanym haniebnym grzechu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są biblijne podstawy do rozwodu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries