settings icon
share icon
Pytanie

Kiedy doktryna może zostać uznana za prawdziwie biblijną?

Odpowiedź


Doktryna może być jedynie uznana za prawdziwie biblijną gdy jest wyraźnie nauczana w Biblii. Dane zagadnienie może być niebiblijne (sprzeczne z nauczaniem biblijnym), pozabiblijne (występujące poza Biblią lub nie wspomniane w Biblii), oparte na Biblii (związane z nauczaniem Biblii) lub biblijne.

Niebiblijna doktryna to jakiekolwiek nauczanie, które sprzeczne jest z wyraźnym nauczaniem Biblii. Na przykład, przekonanie, że Jezus zgrzeszył jest niebiblijne. Stoi w bezpośrednim kontraście do tego, co Biblia naucza w wielu miejscach, włączając w to Hebrajczyków 4.15: "Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu."

Pozabiblijna doktryna to jakiekolwiek nauczanie, które nie jest bezpośrednio nauczane w Biblii. Może być albo dobre albo złe. Na przykład, głosowanie w demokratycznych wyborach jest pozytywną praktyką, ale nie jest nakazana w Biblii. Przestrzeganie pewnych świąt ani nie jest dobre ani złe: "Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu" (Rzymian 14.5). Jakiekolwiek nauczanie na temat przestrzegania na przykład Wielkiego Postu jest pozabiblijne.

Inne nauczanie może być oparte o zasady biblijne, ale nie nauczane bezpośrednio w Biblii. Na przykład, palenie nigdy nie jest wspomniane w Biblii. Możemy jednak stwierdzić, że powinniśmy tego unikać, w oparciu o fragment 1 Koryntian 6.19- 20, "Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego [...] i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym." Gdy ma zastosowanie zasada biblijna, możemy pewnie nauczać tego jako doktrynę opartą o nauczanie biblijne.

Doktryny biblijne zatem to nauczanie dokładnie przedstawione/ wykładane w Biblii. Przykładami tego są Boży akt stworzenia nieba i ziemi (1 Ks. Mojżeszowa 1.1), grzeszność ludzi (Rzymian 3), niepokalane narodzenie Jezusa (Ew. Mateusza 1.20; Ew. Łukasza 1.26-38), fizyczna śmierć i dosłowne zmartwychwstanie Jezusa (1 Koryntian 15.3-11), zbawienie z łaski przez wiarę (Efezjan 2.8-9), natchnienie Pisma Świętego (2 Tymoteusza 3.16-17) i wiele innych.

Problem pojawia się wtedy, gdy ludzie mieszają te kategorie. Na przykład, nauczanie, że niepokalane narodzenie jest doktryną opcjonalną, co do której chrześcijanie mają wybór czy w nią wierzyć czy nie, jest odrzuceniem podstawowego nauczania Biblii. Przedstawia doktrynę biblijną jako nieważną/ nieistotną. Są też i tacy, którzy przedstawiają nauczanie pozabiblijne jakby było doktryną biblijną. Opinie danej osoby i jej preferencje otrzymują wagę prawa Bożego; zdarza się to czasami w przypadku ubrań, stylu muzycznego i wyboru jedzenia. Gdy głosimy "nauki, które są nakazami ludzkimi" (Ew. Marka 7.7), stajemy się jak faryzeusze, których Jezus mocno potępił.

Naszym celem powinno być otwarte i stanowcze wypowiadanie się, gdy Pismo nie pozostawia wątpliwości. W kwestiach pozabiblijnych, musimy być ostrożni, aby uniknąć dogmatyzmu. Jak wielu powiedziało: w sprawach kluczowych jedność, w sprawach nieistotnych różnorodność; we wszystkim miłość.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kiedy doktryna może zostać uznana za prawdziwie biblijną?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries