settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat pracy?

Odpowiedź


"Nikt nie powinien nigdy pracować. Praca jest źródłem prawie wszystkich nieszczęść na świecie. Prawie każde zło, które możesz nazwać pochodzi z pracy lub z życia w świecie zaplanowanym dla pracy. Aby przestać cierpieć musimy przestać pracować" [tłumaczenie własne]. Słowa te pochodzą z eseju napisanego przez Boba Blacka w 1985 zatytułowanego "Zniesienie pracy". W kulturze rozmiłowanej w wypoczynku, wiele osób w pełni podziela opinię autora tego eseju. Amerykanie spędzają około 50 procent swojego aktywnego czasu na pracy. Czy praca jest przekleństwem lub czy może jest czymś do czego ludzkość została w unikalny sposób stworzona? W przeciwieństwie do twierdzeń Boba Blacka, znaczenie, korzyści i pozytywna natura pracy jest doniosłym tematem w Biblii.

Początki pracy są opisane w 1 Księdze Mojżeszowej. W pierwszym fragmencie Biblii to przede wszystkim Bóg pracuje, jest zajęty stwarzaniem świata (1 Księga Mojżeszowa 1,1-15). Biblia stwierdza, że Bóg pracował przez sześć dni a siódmego dnia odpoczął. To Bóg pierwszy pracował na ziemi; dlatego dobry pracownik odzwierciedla bożą aktywność. Ponieważ Bóg jest w swej istocie dobry, również praca w swej istocie jest dobra (Psalm 25,8; Efezjan 4,28). Ponadto, 1 Księga Mojżeszowa stwierdza, że gdy Bóg spojrzał na owoce swojej pracy, powiedział że to jest "bardzo dobre". Bóg zbadał i ocenił jakość swojej pracy i gdy ustalił, że wykonał dobrą pracę, odczuwał radość i przyjemność z jej wyników. Biorąc pod uwagę ten przykład jasnym jest, że praca powinna przynosić konkretne owoce. Praca powinna być tak wykonywana, aby przynosiła najwyższą jakość końcową. Nagrodą za prace jest honor i satysfakcja, że wykonało się ją dobrze.

Psalm 19 mówi, że Bóg objawił samego siebie światu przez swoje dzieła. Dzięki naturalnemu objawieniu, istnienie Boga jest znane każdej osobie na ziemi. Dzieła te objawiają coś o osobie, która je uczyniła. Odkrywa podstawy charakteru, motywacje, umiejętności, zdolności i cechy charakteru. Jezus powtarza tą zasadę w Ew. Mateusza 7,15-20 gdy stwierdza, że złe drzewo wydaje tylko złe owoce a dobre drzewo tylko dobre owoce. Izajasza 43,7 stwierdza, że Bóg uczynił człowieka dla swej chwały. W 1 Koryntian 10,31 czytamy, że cokolwiek robimy, powinniśmy to robić dla Jego chwały. Wyrażenie wywyższać oznacza "przekazać dokładny obraz". Dlatego praca czyniona przez chrześcijan powinna dawać światu dokładny obraz Boga, Jego sprawiedliwości, wierności i wspaniałości.

Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, z pewnymi cechami jakie On posiada (1 Księga Mojżeszowa 1,26-31). On stworzył człowieka aby razem z Nim pracować na świecie. Bóg zasadził ogród i umieścił tam Adama, aby go uprawiał i się nim opiekował (1 Księga Mojżeszowa 2,8.15). Dodatkowo, Adam i Ewa mieli uczynić ziemię sobie poddaną i mieli panować nad nią. Co oznacza to pierwotne przykazanie pracy? Uprawiać oznacza wspierać coś, aby robiło postępy oraz udoskonalać. Opiekować się oznacza zabezpieczanie przed niepowodzeniem lub upadkiem. Czynić poddaną, oznacza wywierać coraz większą kontrolę i czynić posłuszną. "Panować nad czymś", oznacza zarządzać, administrować, brać odpowiedzialność za coś i decydować. Przykazanie to dotyczy wszystkich powołań. XV wieczni przywódcy reformacji widzieli w różnych zawodach służbę dla Boga. Sama praca powinna być traktowana jak służba dla Boga, a miejsce pracy jak pole misyjne.

Upadek człowieka przedstawiony w 1 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 3 zapoczątkował zmiany w naturze pracy. Jako odpowiedź na grzech Adama, Bóg ogłosił kilka sądów w 1 Księdze Mojżeszowej 3,17-19, najbardziej dotkliwym jest śmierć. Jednakże praca i jej owoce stanowią punkt centralny reszty sądów. Bóg przeklął ziemię. Praca stała się uciążliwa. Użyte tutaj słowo toil oznacza wyzwanie, trudność, zmęczenie i zmaganie się. Praca sama w sobie wciąż pozostaje dobra, jednak musimy być świadomi, że związana jest z "potem na czole". Również owoce pracy nie zawsze będą pozytywne. Mimo, że człowiek będzie spożywał rośliny z pól, pola będą również wydawać ciernie i osty. Ciężka praca i zaangażowanie nie zawsze przyniosą owoce, których się spodziewamy czy pragniemy.

Warto również zauważyć, że człowiek będzie spożywał plony z pól nie z ogrodu. Ogród jest symbolem ziemskiego raju uczynionego przez Boga jako bezpieczna przestrzeń. Ogród również symbolizuje czystość i niewinność. Ziemia czy pole, z drugiej strony, reprezentują niezabezpieczoną przestrzeń, kładąc nacisk na niepohamowanie i dzikość. Dlatego, środowisko pracy może być wrogie, szczególnie dla chrześcijan (1 Księga Mojżeszowa 39,1-23; 2 Księga Mojżeszowa 1,8-22; Ks. Nehemiasza 4).

Powiedziane jest, że człowiek ma trzy podstawowe potrzeby w życiu: miłość, cel i znaczenie. Wiele razy człowiek próbuje odnaleźć cel i znaczenie w pracy jako takiej. W Księdze Kaznodziei Salomona 2,4-11, Salomon opisuje swoje poszukiwania sensu i znaczenia w różnych przedsięwzięciach i różnego rodzaju pracy. Jednak pomimo, iż te zabiegi przyniosły mu jakiś poziom satysfakcji w ich osiągnięciu, jednak jego wnioskiem jest jeden: "Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce, i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto: wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem."

Inne ważne zasady biblijne odnośnie pracy brzmią:

• Pracujemy nie tylko po to, aby zaspokoić swoje własne potrzeby ale także i innych osób (2 Księga Mojżeszowa 23,10-11; 5 Księga Mojżeszowa 15,7-11; Efezjan 4,28).

• Praca jest darem od Boga i dla jego ludu będzie błogosławieństwem (Psalm 104,1-35; 127,1-5; Księga Kaznodziei Salomona 3,12-13; 5,18-20; Przypowieści Salomona 14,23).

• Bóg uzdalnia ludzi do pracy (2 Księga Mojżeszowa 31,2-11).

Ostatnio odbyło się wiele debat na temat odpowiedzialności i powinności społeczeństwa względem bezrobotnych, nieubezpieczonych i niewykształconych środowisk. Ciekawym spostrzeżeniem jest to, że biblijny system dobrobytu to system pracy (3 Księga Mojżeszowa 19,10; 23,22). Biblia ostro potępia lenistwo (Przypowieści Salomona 18,9). Apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi o chrześcijańskiej etyce pracy: "A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego." (1 Tymoteusza 5,8).

Ponadto Paweł przekazuje zalecenia dla innego kościoła względem tych, co woleli nie pracować: "Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. (2 Tesaloniczan 3,10) oraz: "nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził; nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata." (2 Tesaloniczan 3,12-15)

Pomimo, że oryginalny zamysł Boga odnośnie pracy został zniekształcony przez grzech, Bóg pewnego dnia przywróci pracę charakter jaki miała, zanim wszedł grzech na ziemię (Ks. Izajasza 65,17-25; Ks. Objawienia 15,1-4; 22,1-11). Dopóki jednak Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia nie nastaną, nastawienie chrześcijan względem pracy powinno odzwierciedlać postawę Jezusa: "Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła" (Ew. Jana 4,34).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat pracy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries