settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat bólu?

Odpowiedź


Słowo "ból" lub jakaś jego forma pojawia się w Piśmie ponad 70 razy. Po raz pierwszy zostało użyte przy opisie bólu porodowego: "Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą" (1 Księga Mojżeszowa 3,16). Przesłaniem tego fragmentu jest fakt, że Adam i Ewa zgrzeszyli, a bóle porodowe jest jedną z konsekwencji tego grzechu. Z powodu grzechu, cała ziemia została przeklęta czego konsekwencją jest pojawienie się śmierci (Rzymian 5,12). Zatem, możemy wywnioskować, że ból jest jedną z konsekwencji pierwszego grzechu.

Biblia tego szczegółowo nie omawia, ale z medycznego punktu widzenia wiemy, że ból jest darem. Bez niego nie wiedzielibyśmy kiedy potrzebujemy pomocy medycznej. Właściwie brak bólu jest jednym z problemów związanych z trądem. Gdyby nie ból, dzieci nigdy by się nie nauczyły, że dotykanie gorącej kuchenki nie jest dobrym pomysłem, nie mielibyśmy świadomości niebezpieczeństwa, gdyby nie ból towarzyszący w takich sytuacjach. Patrząc na duchową stronę, to jeden z pozytywnych skutków bólu opisuje w swym liście Jakub: "Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość" (Jakub 1,2-3). Według Jakuba, gdy doświadczamy prób związanych z bólem, możemy się cieszyć wiedząc, że Bóg pracuje w nas, aby wypracować w nas charakter Chrystusa. Dotyczy to tak samo bólu psychicznego, emocjonalnego i duchowego jak i bólu fizycznego.

Ból również daje nam możliwość doświadczania bożej łaski. Mówi o tym Apostoł Paweł: "Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa" (2 Koryntian 12,9). Paweł mówił o "cierniu w jego ciele", który sprawiał mu kłopoty. Nie wiemy co to było, ale wydaje się że dla Pawła dolegliwości fizyczne były dużym utrudnieniem. Dostrzegł to, że mają bożą łaskę ma wszystko co jest mu potrzebne, aby wytrwać. Bóg obdarza swoje dzieci łaską, aby mogły znieść ból.

Jednak dobrą nowiną jest to, że Jezus umarł za nas za nasze grzechy: "Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu" (1 Piotra 3,18). Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Bóg obdarza wierzących życiem wiecznym i wszelkimi błogosławieństwami z tym związanymi. Jednym z nich jest to, że "otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły" (Objawienie 21,4). Ból, którego doświadczamy żyjąc w upadłym, grzesznym i przeklętym świecie przeminie dla tych, którzy zawierzyli Chrystusowi i przyszłość spędzą z Bogiem w niebie.

Podsumowując, mimo, że ból nie jest przyjemny, powinniśmy za niego dziękować Bogu, ponieważ ostrzega nas przed czymś złym w naszym ciele. Również zmusza nas do przemyśleń nad okropnymi konsekwencjami grzechu i sprawia, że możemy być wdzięczni Bogu, że przygotował drogę dla nas abyśmy mogli być zbawieni. Gdy doświadczamy bólu, jest to dobry czas aby uzmysłowić sobie, że Jezus doświadczył rozdzierającego, emocjonalnego i fizycznego bólu za nas. Nie ma takiego bólu, który moglibyśmy porównać z przerażającym doświadczeniem ukrzyżowania Jezusa, On znosił ból w pokorze z własnej woli, aby nas wyzwolić i wywyższyć imię swojego Ojca.

English


Powrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat bólu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries