settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o bezpieczeństwie?

Odpowiedź


W coraz bardziej niebezpiecznym świecie ludzie szukają bezpieczeństwa. Armie stają naprzeciw siebie na rozległych pustyniach, narody zbroją się w broń nuklearną, a radykalne ideologie zagrażają milionom ludzi. Bliżej domu, każdego dnia stajemy w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa naszego i naszych rodzin. Bezpieczeństwo fizyczne jest najważniejsze w świadomości wielu ludzi. Biblia ma wiele do powiedzenia na temat bezpieczeństwa, zarówno fizycznego, jak i duchowego.

W Starym Testamencie Bóg obiecał Izraelitom, że będą bezpiecznie mieszkać w ziemi, jeśli będą posłuszni Jego przykazaniom (3 Ks. Mojżeszowa 25.18-19; 26.3-5; 5 Ks. Mojżeszowa 12.10). Kiedy lud Boży odwrócił się od Niego i podążył za innymi bogami, ich bezpieczeństwo zostało zagrożone, a rezultatem była katastrofa. Wzloty i upadki odnotowane w Ks. Sędziów wyraźnie łączą bezpieczeństwo narodowe starożytnego Izraela z ich posłuszeństwem Słowu Bożemu. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako "bezpieczeństwo" w Starym Testamencie oznacza "miejsce schronienia; ochrona, zaufanie, pewność, nadzieja". Ks. Przyp. Salomona 18.10 opisuje imię Pana jako mocną wieżę, do której uciekają sprawiedliwi i znajdują schronienie. Według Ks. Przyp. Salomona 29.25 bezpieczeństwo wiąże się również z zaufaniem Panu.

Nowy Testament nie ignoruje fizycznego bezpieczeństwa. Jezus mówił o noszeniu miecza dla ochrony (Ew. Łukasza 22.36), a Paweł był chroniony przed tymi, którzy chcieli go skrzywdzić fizycznie przy kilku okazjach (Dz. Apostolskie 9.25; 17.10; 19.30; 23.10). Nowy Testament koncentruje się jednak bardziej na bezpieczeństwie duchowym, tj. zbawieniu. Jezus i autorzy Nowego Testamentu mieli wiele do powiedzenia na temat zbawienia. Duchowe bezpieczeństwo można znaleźć tylko w jednym miejscu - w wierze w przelaną krew Chrystusa jako zapłatę za nasze grzechy i w Jego zmartwychwstanie (Ew. Jana 3.17; Dz. Apostolskie 2.21; 4.12; Rzymian 10.9; Efezjan 2.8). Jezus przyszedł na świat, aby zapewnić duchowe bezpieczeństwo i wieczną ochronę wszystkim, którzy w Niego uwierzą. Potrzeba fizycznego bezpieczeństwa blednie w porównaniu z powszechną potrzebą bezpieczeństwa duchowego. Można być w wielkim niebezpieczeństwie fizycznego cierpienia na tym świecie, a mimo to mieć pewność wiecznego bezpieczeństwa w niebie. Nie boimy się tych, którzy mogą zaszkodzić tylko ciału, ale nigdy nie dotkną duszy (zob. Ew. Mateusza 10.28).

Niestety, wielu daje się zwieść myśleniu, że prawdziwe bezpieczeństwo zapewniają rzeczy tego świata - pieniądze, wygody, pozycja czy władza. Bezpieczeństwo zapewniane przez te rzeczy jest jednak tymczasowe i ulotne. Bogactwo "gdy na nie skierujesz swój wzrok, znika, bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu" (Ks. Przyp. Salomona 23.5). Nic nie jest pewne na tym świecie: "nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo, również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo, ani najuczeńsi uznanie, lecz że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich" (Ks. Kazn. Salomona 9.11; tłum. Biblia Warszawska). Żaden doczesny fundament nie może zapewnić duchowego bezpieczeństwa w niebie. Paweł mówił o nadchodzącym czasie, gdy Pan powróci na ziemię. W tym czasie ci, którzy pokładają ufność w czymkolwiek innym niż Chrystus, nie zaznają spokoju ani bezpieczeństwa: "Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną" (1 Tesaloniczan 5.2-3).

Ci, którzy mają prawdziwą mądrość, będą bać się Pana, Tego, który jako jedyny może zapewnić prawdziwe bezpieczeństwo:

„Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł.”

(Ks. Przyp. Salomona 3.23-26).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o bezpieczeństwie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries