settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o bezczynności/byciu bezczynnym?

Odpowiedź


W Biblii istnieje kilka różnych słów tłumaczonych jako "bezczynność". Chociaż istnieją pewne subtelne różnice w niuansach, ogólne znaczenie bezczynności to "niezdyscyplinowana opieszałość". Ks. Kazn. Salomona 10.18 zawiera obrazowy opis skutków bezczynności: "Gdzie wielkie lenistwo, tam dach się zapada, a gdzie ręce opieszałe, tam dom zacieka". Bezczynność jest przeciwieństwem pracowitości, którą Biblia często pochwala (Ks. Przyp. Salomona 12.24; 13.4; Rzymian 12.11; Efezjan 4.28).

Bezczynność może objawiać się na wiele różnych sposobów. Jezus ostrzegał nas przed próżnymi słowami. Powiedział: "A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu" (Ew. Mateusza 12.36; tłum. Biblia Warszawska). Próżne słowa to niezdyscyplinowana mowa. Efezjan 5.4 podaje częściową listę próżnych słów: "także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie". Mowa próżna to taka, która najprawdopodobniej nie zostałaby wypowiedziana w fizycznej obecności Jezusa. 1 Tymoteusza 6.20 mówi nam również, że mamy unikać "pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki". Mamy więc nie tylko eliminować naszą własną próżną mowę, ale także odwracać się od głupich rozmów innych.

1 Tymoteusza 5.13 zawiera instrukcje dla młodych wdów, aby ponownie wyszły za mąż i miały dzieci, bo mając za dużo czasu "uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu, i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba". Bezczynność rodzi inne zło, takie jak plotki i oszczerstwa (2 Koryntian 12.20). Nie tylko kobiety były ostrzegane przed bezczynnością. W 2 Tesaloniczan 3.11 czytamy: "Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie: nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami". Bezczynność jest podstawą wielu innych grzechów, a wierzący są ostrzegani, aby nie pozwalali na nią w swoim życiu ani w kościele.

W przeciwieństwie do tego, Biblia chwali tych, którzy byli znani ze swoich dobrych uczynków i służby dla królestwa Bożego. Tabita "życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała" (Dz. Apostolskie 9.36). Ewodia i Syntycha są chwalone przez Pawła za ciężką pracę u jego boku na rzecz ewangelii (Filipian 4.2-3). Epafrodyt pracował tak ciężko, by dzielić się ewangelią, że prawie umarł (Filipian 2.30). Tryfena, Tryfoza i Persyda to kolejne osoby, które zostały pochwalone za ciężką pracę w Panu (Rzymian 16.12). Wszystkie te osoby są chwalone za odmowę bezczynności, gdy była praca do wykonania.

Bezczynność sugeruje, że nie ma nic do zrobienia, co byłoby warte czasu lub wysiłku. Dopóki jednak istnieją ludzie zagubieni bez Chrystusa, zawsze jest coś do zrobienia. Aby zwalczyć tendencję do bezczynności, powinniśmy kultywować nawyki modlitwy, studiowania Biblii, rozważania i służby. Zawsze jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, modlitwy lub zachęty. Kiedy nasze serca są w pełni oddane panowaniu Jezusa Chrystusa, nie możemy być bezczynni przez długi czas, ponieważ On by tak nie postąpił. Jezus powiedział: "Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać" (Ew. Jana 9.4; tłum. Biblia Warszawska).

Biblia poucza nas, byśmy byli "stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu" (1 Koryntian 15.58). Jezus powiedział: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje" (Ew. Łukasza 10.2; tłum. Biblia Warszawska). Każdy, kto odczuwa pokusę bezczynności, powinien zadać sobie pytanie: Co mogę teraz zrobić, by być jednym z Jego robotników?

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o bezczynności/byciu bezczynnym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries