settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, gdy modlimy się "bądź wola twoja"?

Odpowiedź


"Bądź wola twoja" jest jedną z próśb w Modlitwie Pańskiej. Jezus nauczał swoich uczniów, aby modlić się "Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi" (Ew. Mateusza 6.9-10). Sam Jezus prosił o wypełnienie Bożej woli w Ogrodzie Getsemane. Przed swoim ukrzyżowaniem modlił się "Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty" (Ew. Mateusza 26.39). Jezus był zaangażowany w obserwowanie spełnienia się woli Bożej, a modlitwa „Bądź wola twoja” była tematem Jego życia.

Najprościej mówiąc, prośba "bądź wola twoja" jest proszeniem Boga, by czynił to czego On pragnie. Oczywiście, modlimy się do Boga, który powiedział "niech stanie się jasność" i stało się światło (1 Ks. Mojżeszowa 1.3), zatem wiemy, że Jego suwerenny wyrok zostanie wykonany czy się o to modlimy czy nie. Ale jest inny aspekt Bożej woli, który nazywamy Jego "objawioną" wolą czy "nakazową" wolą. To jest Boża "wola", którą On nam objawił, ale On nie zmusza nas do niej. Na przykład, Bożą wolą jest, abyśmy mówili prawdę w miłości (Efezjan 4.15) i to, abyśmy nie dopuszczali się cudzołóstwa (1 Koryntian 6.18) czy nie upijali się (Efezjan 5.18). Gdy się modlimy "bądź wola twoja", prosimy Boga, aby zwiększył sprawiedliwość w świecie, aby przyprowadzić więcej ludzi do upamiętania i aby dalej wspierać sprawę królestwa Jego Syna.

Kiedy modlimy się „bądź wola twoja”, uznajemy prawo Boga do rządzenia. Nie modlimy się „bądź wola moja”; modlimy się: „bądź wola twoja.” Prośba o spełnienie woli Bożej jest dowodem naszej ufności w to, że On wie, co jest najlepsze. Jest to deklaracja poddania się Bożym drogom i Jego planom. Prosimy o dostosowanie naszej woli do Jego.

Modlitwa Pańska zaczyna się od uznania Boga za Ojca w niebie. Jezus później formuje prośbę, przedstawiając trzy prośby do Ojca: 1) Aby Bóg uświęcił swoje imię; innymi słowy, jak ujął to jeden z autorów, by Bóg działał tak, aby w widoczny sposób ukazywał swoją świętość i chwałę (The Prayer That Turns the World Upside Down: The Lord’s Prayer as a Manifesto for Revolution, s. 61). 2) Aby Bóg przyniósł na ziemię swoje królestwo; tzn. że skutkiem głoszenia ewangelii będzie nawrócenie grzeszników na świętych, którzy żyją w mocy Ducha Świętego i że Bóg pozbędzie się zła na świecie i stworzy nowe niebo i nową ziemię, gdzie Bóg zamieszka ze swoim ludem i nie będzie już przekleństwa i więcej śmierci (zobacz Ks. Objawienia 21-22). 3) Aby wola Boża się wypełniła "na ziemi jak i w niebie" (Ew. Mateusza 6.10). W niebie, anioły wypełniają całkowicie Boże cele, z radością i ostatecznie- co to byłby za świat, gdyby ludzie tak postępowali!

Dla wyjaśnienia: „bądź wola twoja” nie jest beznamiętną modlitwą rezygnacji. Modlitwa Jezusa w Getsemane nie była pasywna czy fatalistyczna; On wylał swoje serce przed Ojcem i ukazał swoje ostateczne pragnienie: aby wola Boża się wypełniła. Modlenie się "bądź wola twoja" uznaje, że Bóg ma więcej wiedzy niż my i ufamy, że Jego droga jest najlepsza. Jest to zobowiązanie do aktywnej pracy na rzecz dalszego wykonywania woli Bożej.

Rzymian 12.1-2 mówi, "Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." Rozumienie tego kim jest Bóg, poddajemy mu siebie i pozwalamy, aby nas przemieniał. Im bardziej znamy Boga, tym bardziej nasze modlitwy będą zgodne z Jego wolą i możemy się szczerze modlić, "bądź wola twoja." Możemy przychodzić do Boga z pewnością- "Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy" (1 Jana 5.14-15).

Przez wiarę wiemy, że modlenie się słowami "bądź wola twoja" jest najlepszą rzeczą o jaką możemy prosić. "Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen" (Efezjan 3.20-21).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, gdy modlimy się "bądź wola twoja"?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries