settings icon
share icon
Pytanie

Co to są artykuły wiary?

Odpowiedź


Artykuły wiary są podsumowaniem twierdzeń o fundamentalnych przekonaniach utrzymywanych przez poszczególnych ludzi, kościołów czy służby. Określają istotne prawdy, które rządzą każdym obszarem przekonań i praktyk. Czasami artykuły wiary nazwane są twierdzeniami doktrynalnymi, twierdzeniami wiary lub wyznaniem wiary. Wierzący przez wieki tworzyli te stwierdzenia, które często były zapamiętywane w formie kredo. Jednym z najwcześniejszych artykułów wiary był zestaw z 5 Ks. Mojżeszowej 6.4-7: "Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając." To wyznanie znane jest Żydom jako "szema" i jest podstawą wszystkich przykazań Bożych. Dziesięć Przykazań są inną częścią tych wczesnych artykułów wiary.

Wczesne kredo chrześcijańskie opisane jest w 1 Koryntian 15.1-4. "A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism." Ten artykuł wiary określa podstawowe rzeczy zbawczej wiary w Chrystusa. Twierdzenia takie są określane jako wspólny fundament, wokół którego ludzie mogą się gromadzić i mieć jedność w wierze (1 Koryntian 1.10).

We wczesnym kościele, rozwój kredo i artykułów wiary były często napędzane przez pojawienie się fałszywych nauczycieli. Prostym wyznaniom wiary brakuje szczegółów, co w rezultacie pozwala na dużą rozbieżność w ich stosowaniu. Gdy pojawiały się wzbudzające wątpliwości nauczania i praktyki, przywódcy kościoła zbierali się, aby przeszukiwać Pismo Święte i określać prawdę, czy konserwatywne stanowisko, wiary kościoła. Proces ten można zobaczyć w Dz. Apostolskich 15.1-29, kiedy niektórzy nauczyciele powiedzieli, że poganie muszą zostać obrzezani, aby zostać zbawieni. Apostołowie i starsi Jerozolimy spotkali się, aby przedyskutować tą kwestię i napisali list, aby poinformować kościoły, że przestrzeganie Prawa Mojżeszowego nie jest konieczne do zbawienia. Kredo apostołów, Kredo nicejskie, i inne były stworzone w odpowiedzi na podobne wyzwania wobec poglądów ortodoksyjnych.

Obecnie większość artykułów wiary jest uporządkowanych według tematów, wyszczególniając poniżej podstawowe obszary doktryny wraz ze stosownymi szczegółami. Niektóre z kluczowych tematów zwykle poruszanych w chrześcijańskich artykułach wiary to: Bibliologia – Doktryna o Biblii; Teologia – Doktryna o Bogu; Antropologia – Doktryna o Człowieku; Hamartiologia – Doktryna o Grzechu; Chrystologia – Nauka o Chrystusie; Soteriologia – Doktryna o Zbawieniu; Pneumatologia – Doktryna o Duchu Świętym; Eklezjologia – Doktryna o Kościele; Eschatologia – Doktryna o Rzeczach Ostatecznych. W każdej z tych kategorii istnieje wiele podkategorii, a kościoły różnią się znacznie pod względem przekonań w każdym obszarze. Czasami artykuły wiary są napisane w bardzo prostej formie, dopuszczając szerokie spektrum określonych przekonań, a innym razem artykuły są bardzo szczegółowe, aby zawęzić zasięg przyjętych przekonań i praktyk.

Historia Kościoła uczy nas, że im bardziej otwarte i ogólne są artykuły wiary, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się fałszywej nauki i zdobycia przyczółka [do rozwoju herezji]. Historia nauczyła nas również, że bez względu na to, co mówią artykuły wiary, są one zasadniczo bezużyteczne, chyba że są znane i przestrzegane przez kościoły i jednostki. W przeszłości, powszechne dla wierzących było zapamiętywanie katechizmów i kredo, dając im solidne podstawy z których mogli badać nowe koncepcje. Dziś dominującym trendem wydaje się otwartość lub ignorancja doktrynalna. Większości chrześcijan byłoby ciężko wyrazić to, w co wierzą, dogłębnie, a rezultatem jest mozaika wierzeń, które czasami są ze sobą sprzeczne. Słowo Boże mówi nam "wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie" (1 Tesaloniczan 5.21). Oznacza to badanie rzeczy pod kątem zdrowych, aby wiedzieć, czy je przyjąć, czy odrzucić. To jest to, co poprowadziło do wielkiego kredo i artykułów wiary w przeszłości i to jest to, co pomoże nam wiedzieć w co wierzymy i dlaczego w to dzisiaj wierzymy.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to są artykuły wiary?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries