settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest transcendentalny argument za istnieniem Boga?

Odpowiedź


Transcendentalny argument za istnieniem Boga jest argumentem, który próbuje udowodnić Boże istnienie poprzez argumentowanie, że logika, wartości moralne i nauka ostatecznie przyjmują założenie światopoglądu teistycznego i to, że transcendentny charakter Boga jest źródłem logiki i wartości moralnych. Transcendentalny argument za istnieniem Boga głosi, że bez istnienia Boga nie jest możliwe udowodnienie czegokolwiek, ponieważ w świecie ateistycznym, nie możesz uzasadnić ani wyjaśnić uniwersalnych praw.

Rozumowanie dedukcyjne przyjmuje wstępne założenia praw logiki. Ale dlaczego obowiązują prawa logiki? Dla chrześcijan i innych teistów istnieje transcendentny standard rozumowania. Gdy prawa logiki sprowadzają się do bytów materialistycznych, przestają mieć charakter praw. Ale prawa logiki nie składają się z materii; mają zastosowanie uniwersalne i w każdym czasie. Prawa logiki są zależne od Bożej niezmiennej natury i są konieczne w rozumowaniu dedukcyjnym. Niezmienność, suwerenność, transcendentność i niematerialność Boga są podstawą dla praw logiki. Zatem, racjonalne rozumowanie byłoby niemożliwe bez Boga, którego poznajemy z Biblii.

Ateista może odpowiedzieć, "No cóż, mogę użyć praw logiki i jestem ateistą." Ale argument ten jest nielogiczny. Rozumowanie logiczne wymaga istnienia transcendentalnego i niematerialnego Boga, a nie wyznanie wiary w niego. Ateista może rozumować, ale w ramach własnego światopoglądu jego rozumowania nie można uzasadnić racjonalnie.

Jeśli prawa logiki są jedynie twierdzeniami ludzkimi, to różne kultury mogą przyjąć różne prawa logiki. W tym przypadku, prawa logiki nie byłyby prawami uniwersalnymi. Racjonalna dyskusja nie byłaby możliwa gdyby prawa logiki nie były umowne, ponieważ dwie strony mogłyby po prostu przyjąć odmienne prawa logiki. Każda ze stron miałaby rację zgodnie z własnym arbitralnym standardem.

Jeśli ateista twierdzi, że prawa logiki są po prostu produktem impulsu elektrochemicznego w mózgu, to prawa logiki nie mogą być uznawane za uniwersalne. To, co dzieje się wewnątrz Twojego mózgu nie może być uznane jako prawo, bo niekoniecznie wiąże się to z tym, co dzieje się w mózgu innej osoby. Innymi słowy, nie możemy twierdzić, że sprzeczności logiczne nie mogą wystąpić w odległej galaktyce, odrębnej od świadomych obserwatorów.

Jedna wspólna odpowiedź brzmi, "Możemy wykorzystać prawa logiki, ponieważ zaobserwowano, że działają." Jednak jest to chybione. Wszyscy się zgadzają, że prawa logiki działają, ale działają ponieważ są prawdziwe. Prawdziwa kwestia dotyczy tego, jak ateista może uzasadniać absolutne standardy rozumowania takie jak prawa logiki? Dlaczego materialny wszechświat czuje się zmuszony do przestrzegania niematerialnych praw? Poza tym, odwołanie się do przeszłości, aby uczynić takie wnioski dedukcyjne dotyczące sposobu w jaki materia się zachowa w przyszłości- z materialistycznego punktu widzenia- jest okrężnym rozumowaniem. Rzeczywiście, w przeszłości materia dostosowała się do zasady jednolitości. Ale skąd można wiedzieć, że jednolitość utrzyma się w przyszłości, jeśli nie założono już, że przyszłość odzwierciedla przeszłość (tj. jednolitość)? Wykorzystanie czyjegoś przeszłego doświadczenia jako założenia wstępnego, budującego czyjeś oczekiwania co do przyszłości, jest założeniem jednolitości i logiki. Zatem, kiedy ateista twierdzi, że wierzy, iż w przyszłości będzie jednolitość, ponieważ istniała ona w przeszłości, stara się usprawiedliwić jednolitość poprzez zakładanie jednolitości, co jest argumentowaniem okrężnym.

Podsumowując, transcendentalny argument za istnieniem Boga głosi, że ateizm sam sobie przeczy, ponieważ ateista musi założyć coś odmiennego do tego, co próbuje udowodnić, aby udowodnić cokolwiek. Głosi, że racjonalność i logika mają sens tylko w ramach światopoglądu teistycznego. Ateiści mają dostęp do praw logiki, ale nie mają podstaw na których mogą się oprzeć w swoim rozumowaniu dedukcyjnym w ramach swojego własnego paradygmatu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest transcendentalny argument za istnieniem Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries