settings icon
share icon
Pytanie

Co jest powodem antysemityzmu na świecie?

Odpowiedź


Z jakiego powodu świat nienawidzi Żydów? Dlaczego antysemityzm jest powszechny w tak wielu narodach? Co jest złego w Żydach? Historia pokazuje, że w różnych okresach na przestrzeni ponad 1700 lat Żydzi zostali wypędzeni przez ponad 80 krajów. Historycy i eksperci wskazują przynajmniej sześć różnych powodów takiej sytuacji:

* Teoria Rasowa- Żydzi są znienawidzeni, ponieważ tworzą własną grupę rasową

• Teoria Ekonomiczna- Żydzi są znienawidzeni, ponieważ posiadają bardzo dużo bogactwa i władzy

• Teoria Wyjątkowości- Żydzi są znienawidzeni, ponieważ różnią się od innych

• Teoria Kozła Ofiarnego- Żydzi są znienawidzeni, ponieważ obwinia się ich za wszystkie światowe problemy

• Teoria Odpowiedzialności- Żydzi są znienawidzeni, ponieważ zabili Jezusa Chrystusa

• Teoria „Ludu Wybranego”- Żydzi są znienawidzeni, ponieważ dumnie nazywają siebie „wybranymi Boga”

Czy istnieją jakieś przesłanki potwierdzające prawdziwość tych teorii?

* W odniesieniu do teorii rasowej prawda jest taka, że Żydzi nie są rasą. Każda osoba może stać się Żydem.

* Teoria ekonomiczna wskazująca na to, że Żydzi są zamożni nie ma podstaw. Historia pokazuje, że na przestrzeni XVII - XX wieku, szczególnie w Polsce i Rosji, Żydzi byli niesamowicie biedni i mieli niewiele do powiedzenia- jeśli w ogóle cokolwiek- w kwestii biznesu czy polityki.

* W odniesieniu do teorii wyjątkowości, w XVIII wieku Żydzi desperacko próbowali zasymilować się z resztą Europy. Mieli nadzieję, że asymilacja sprawi, że antysemityzm zniknie. Nienawiść względem Żydów jednak narosła przez tych, którzy twierdzili, że Żydzi jeszcze bardziej wpłyną na rodzaj ludzki zanieczyszczając go swoimi genami. Taki pogląd dominował szczególnie w Niemczech przed II Wojną Światową.

* W odniesieniu do teorii kozła ofiarnego, fakt, że Żydzi byli zawsze znienawidzeni sprawił, że często podlegali takim atakom.

* Odnośnie koncepcji odpowiedzialności Żydów za śmierć Jezusa Chrystusa, Biblia jasno stwierdza, że Rzymianie zabili Jezusa, chociaż Żydzi zachowywali się tak jakby byli ich wspólnikami. Dopiero kilkaset lat później Żydom przypisano odpowiedzialność zamordowania Jezusa. Ktoś może się zastanawiać dlaczego Rzymianie nie są tymi, którzy są znienawidzeni? Sam Jezus wybaczył Żydom (Ew. Łukasza 23.34). Nawet Watykan w 1963 roku uniewinnił Żydów za śmierć Jezusa. Żadne jednak stwierdzenie nie może usunąć antysemityzmu.

* A w odniesieniu do twierdzenia, że są „Bożym ludem wybranym”, Żydzi mieszkający w Niemczech odrzucili swój status „wyjątkowości” po to, by pod koniec XIX wieku lepiej zasymilować się z kulturą niemiecką. Niemniej jednak cierpieli Holokaust. Dzisiaj niektórzy chrześcijanie i muzułmanie twierdzą, że są Bożym „ludem wybranym”, a jednak w dużej części świata są szanowani i tolerowani, podczas gdy Żydów wciąż się nienawidzi.

To prowadzi nas ostatecznie do prawdziwego powodu dla jakiego Żydzi są nienawidzeni w świecie. Apostoł Paweł mówi nam „Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice. Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.” (Rzymian 9.3-5).

Prawda jest jednak taka, że świat nienawidzi Żydów, ponieważ nienawidzi Boga. Żydzi byli pierworodnymi Boga, jego ludem wybranym (5 Księga Mojżeszowa 14.2). Bóg poprzez patriarchów żydowskich, proroków oraz świątynię, posłużył się Żydami, aby obwieścić swoje Słowo, Prawo oraz zasady moralne dla grzesznego świata. Posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, czyniąc go Żydem, aby odkupił świat od grzechu. Szatan, książę tego świata (Ew. Jana 14.30; Efezjan 2.2) zatruł ludzkie myśli nienawiścią do Żydów. Zobacz Księgę Objawienia rozdział 12, w której znajduje się alegoryczny opis szatana (jako smoka) nienawidzącego naród żydowski (niewiastę).

Szatan chciał pozbyć się Żydów wykorzystując do tego Babilończyków, Persów, Asyryjczyków, Egipcjan, Hitlerowców i Nazistów. Ale za każdym razem ponosił klęskę. Bóg jeszcze nie zakończył swojego planu z Izraelem. Rzymian 11.26 podaje nam proroctwo, że pewnego dnia Izrael zostanie zbawiony, a nie mogłoby się to wydarzyć gdyby Izrael przestał istnieć. Zatem Bóg zachowa Żydów na przyszłość, do czasu kiedy wypełni swój ostateczny plan, podobnie jak zachował swoją resztkę przez całą historię. Nic nie może pokrzyżować Bożych planów odnośnie Izraela i ludu żydowskiego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co jest powodem antysemityzmu na świecie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries