settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest amillenaryzm?

Odpowiedź


Amillenaryzm jest nazwą, która dotyczy przekonania iż rządy Chrystusa nie będą trwały dosłownie/ dokładnie 1000 lat. Osoby wyznające ten pogląd nazywane są amillenarystami. Przedrostek „a” w słowie amillenaryzm oznacza „nie.” Stąd też „amillenaryzm” oznacza „nie milenium.” Pogląd ten różni się od powszechniejszego premillenaryzmu (przekonania, że Powtórne Przyjście Chrystusa nastąpi po jego tysiącletnim królowaniu i że królestwo to będzie trwało dokładnie 1000 lat) czy też rzadziej występującego- postmillenaryzmu (przekonania, że Chrystus powróci po tym jak chrześcijanie- a nie sam Chrystus- ustanowią jego królestwo na ziemi).

Jednak w gwoli wytłumaczenia amillenaryści w ogóle nie wierzą w tysiąclecie. W tym sensie, iż panowanie Chrystusa na ziemi nie będzie trwało dosłownie/dokładnie tysiąc lat. Wierzą natomiast, że Chrystus zasiada teraz na tronie Dawida i w obecnych czasach kościoła panuje królestwo rządzone przez Chrystusa. Bez wątpienia Chrystus siedzi na tronie, ale nie oznacza to że jest to tron Dawida, o jakim wspomina Biblia. Bez wątpienia Chrystus teraz rządzi, gdyż jest Bogiem. Jednak nie oznacza to, że rządzi teraz królestwem tysiącletnim.

Aby Bóg wypełnił swoje obietnice dla Izraela i swoje przymierze z Dawidem (2 Księga Samuela 7.8-16. 23.5; Psalm 89.3-4) musi zapanować dosłowne, rzeczywiste królestwo na ziemi. Wątpienie w to jest równoznaczne z podważaniem Bożego pragnienia i/albo zdolności spełnienia jego obietnicy- stwarzając przy tym wiele innych teologicznych niejasności. Na przykład, jeśli Bóg odstąpiłby od swoich obietnic względem Izraela, jakie wcześniej ogłosił za „wieczne”, to jak moglibyśmy pokładać ufność w obietnicy zbawienia dla wszystkich wierzących w Pana Jezusa? Jedynym rozwiązaniem jest uchwycenie się Bożego Słowa i interpretowanie jego obietnic w sposób dosłowny.

Jasnymi, biblijnymi wskazówkami dotyczącymi królestwa jako dosłownego ziemskiego królestwa są poniższe przesłanki:

1) Stopy Chrystusa dotkną Góry Oliwnej zanim jego królestwo nastanie (Księga Zachariasza 14.4, 9);

2) W czasie swojego królestwa Mesjasz będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi (Księga Jeremiasza 23.5-8);

3) Królestwo jest opisane jako królestwo pod niebem (Księga Daniela 7.13-14, 27);

4) Prorocy przepowiedzieli dramatyczne zmiany jakie nastąpią w królestwie (Dzieje Apostolskie 3.21; Księga Izajasza 35.1-2, 11.6-9, 29.18, 65.20.22; Księga Ezechiela 47.1-12; Księga Amosa 9.11-15); oraz

5) Chronologiczny porządek wydarzeń zawarty w Księdze Objawienia wskazuje na panowanie królestwa ziemskiego zanim nastanie koniec (historii) świata (Księga Objawienia rozdział 20).

Pogląd amillenaryzmu pochodzi z zastosowania jednej metody interpretowania proroctw jeszcze niespełnionych, a innej metody w odniesieniu do fragmentów nie dotyczących proroctw i proroctw już spełnionych. Proroctwa nie wypełnione i inne fragmenty nie związane z proroctwami interpretowane są dosłownie lub normalnie. Jednak zgodnie z poglądem amillenarystów proroctwa jeszcze nie wypełnione należy interpretować jako „duchowe”, albo jako „przenośnię”. Ci, którzy popierają pogląd amillenaryzmu wierzą, że „duchowe” rozumienie proroctw niewypełnionych jest właściwym odczytywaniem tekstów. Wskazuje to jednak na zastosowanie podwójnej hermeneutyki. (Hermeneutyka jest nauką o zasadach interpretowania Pisma Świętego). Amillenaryści zakładają, że większość- jeśli nie wszystko- co dotyczy proroctw niespełnionych opisane jest w symboliczny, przenośny, duchowy sposób. Dlatego też amillenaryści wskażą na odmienną interpretację znaczeń tych fragmentów Pisma Świętego, które powinno się odczytywać dosłownie, zgodnie ze znaczeniem słów, jakie zostały użyte.

Problemem związanym z interpretowaniem niewypełnionych proroctw jest to, że jeśli będziemy je tłumaczyć w taki sposób, to dojdziemy do wielu, różnorodnych znaczeń. Jeśli Pismo Święte pozbawimy prostej/ dosłownej interpretacji, to usuniemy z niego konkretne znaczenie. Bóg jednak- jedyny autor Pisma Świętego, natchnął ludzi do spisania treści jego przesłania, mając na uwadze jedno/ konkretne znaczenie. Mimo, iż jakiś fragment Pisma Świętego może odnosić się do wielu życiowych sytuacji, to jednak Bóg pragnął nadać swojemu Słowu konkretne znaczenie. Poza tym, skoro do tej pory wszystkie proroctwa zostały wypełnione w dosłowny sposób, to najlepszym dla nas rozwiązaniem jest przyjąć, iż wszystkie proroctwa które jeszcze mają się wypełnić, będą zrealizowane także w sposób dosłowny. Proroctwa dotyczące pierwszego przyjścia Chrystusa wypełniły się w całości w niezmienionej formie. Z tych powodów, alegoryczne interpretowanie niewypełnionych jeszcze proroctw powinno być odrzucone, a zastosowane dosłowne czy normalne. Słabą stroną amillenaryzmu jest jego zastosowanie podwójnej hermeneutyki, czyli interpretowanie przyszłych proroctw inaczej aniżeli proroctw wypełnionych.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest amillenaryzm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries