settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego kończymy nasze modlitwy słowem "amen"?

Odpowiedź


Hebrajskie słowo przetłumaczone jako "amen" dosłownie oznacza "prawdziwie" lub "niech tak się stanie." "Amen" znajduje się również w Grece Nowego Testamentu i ma takie samo znaczenie. Blisko połowa użyć słowa amen w Starym Testamencie znajduje się w 5 Ks. Mojżeszowej. Za każdym razem, ludzie odpowiadają na przekleństwa wypowiadane przez Boga w odniesieniu do różnych grzechów. Każde oświadczenie jest zakończone słowami "a cały lud odezwie się i powie: Amen" (5 Ks. Mojżeszowa 27.15-26). Oznacza to, że ludzie poddawali się sprawiedliwemu wyrokowi ogłoszonemu przez ich świętego Boga odpowiadając: "Niech tak się stanie." Amen potwierdzało przekonanie słuchaczy, że wyroki które słyszą są prawdziwe, sprawiedliwe i pewne.

Siedem spośród starotestamentowych odniesień łączą słowo amen z uwielbieniem. Zdanie "a cały lud odezwie się i powie: Amen" oraz "Błogosławiony Pan..." z 1 Ks. Kronik 16.36, jest charakterystycznym połączeniem pomiędzy słowem amen a uwielbieniem. W Ks. Nehemiasza 5.13 oraz 8.6, lud Izraela potwierdza wywyższanie Boga przez Ezdrasza poprzez uwielbienie Pana i posłuszeństwo jemu. Najwyższym wyrazem uwielbienia dla Boga jest posłuszeństwo, i gdy mówimy "amen" dla jego nakazów i twierdzeń, nasze wywyższenie jest miłą muzyką dla jego uszu.

Wszyscy pisarze Nowego Testamentu używali słowa "amen" na końcu swoich listów. Apostoł Jan użył go na końcu swojej ewangelii, swoich trzech listów i w Księdze Objawienia, gdzie słowo amen pojawiło się dziewięć razy. Za każdym razem łączy się z uwielbieniem i wywyższeniem Boga i odnosi się do ponownego przyjścia Chrystusa przy końcu wieków. Paweł mówi "amen" do błogosławieństw jakie wypowiada do wszystkich kościołów w swoich listach, podobnie jak Piotr, Jan i Juda w swoich listach. Przesłanie tego słowa w tych przypadkach jest takie: "Oby Pan naprawdę obdarzył was tymi błogosławieństwami."

Gdy chrześcijanie mówią "amen" na końcu swoich modlitw, to naśladujemy przykład apostołów, prosząc Boga "niech się stanie tak jak się modlimy." Pamiętając o związku słowa amen z uwielbieniem wyrażonym w posłuszeństwie, wszystkie nasze modlitwy powinny być wypowiadane w zgodzie z nauką Słowa Bożego. Wówczas, gdy mówimy "amen", możemy być pewni, że Bóg odpowie "niech tak się stanie" i spełni nasze prośby modlitewne (Ew. Jana 14.13; 1 Jana 5.14).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego kończymy nasze modlitwy słowem "amen"?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries