settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o piciu alkoholu / wina? Czy dla chrześcijanina picie alkoholu / wina jest grzechem?

Odpowiedź


Kilka wersetów Pisma Świętego zachęca nas, byśmy trzymali się z dala od alkoholu (Księga Kapłańska 10:9; Księga Liczb 6:3; Księga Powtórzonego Prawa 14:26; 29:6; Księga Sędziów 13:4,7,14; 1 Księga Samuela 1:15; Księga Przysłów 20:1; 31:4,6; Księga Izajasza 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; Księga Micheasza 2:11; Ewangelia wg św. Łukasza 1:15). Jednak Biblia nie zabrania chrześcijaninom konkretnie picia piwa, wina czy innych drinkór zawierających alkohol. Chrześcijanie są powołani do trzeźwości (List św. Pawła do Efezjan 5:18). Pismo Święte potępia pijaństwo i to, co z niego wynika (Księga Przysłów 23:29-35). Chrześcijanie są też powołani do tego, by nie pozwolić, aby ich ciało ulegało jakiemukolwiek nałogowi (1 List św. Pawła do Koryntian 6:12; 2 List św. Pawła 2:19). Pismo Święte zakazuje też chrześcijanom działania prowadzącego do najmniejszego nawet zgorszenia innych wierzących lub do ich zagłuszającemu sumienie upadku (1 List św. Pawła do Koryntian 8:9-13). W świetle tych zasad niezmiernie trudno byłoby chrześcijanom powiedzieć, że piją alkohol na chwałę Boga (1 List św Pawła do Koryntian 10:31).

Jezus zamienił wodę w wino. Może to oznaczać, że Jezus niekiedy sam pijał wino (Ewangelia wg św. Jana 2:1-11; Ewangelia wg św. Mateusza 26:29). W czasach nowotestamentowych woda nie była zbyt czysta. Świat nie znał dzisiejszych warunków sanitarnych, w związku z czym woda była pełna bakterii, wirusów i wszelkiego rodzaju nieczystości. Takie warunki mają dziś miejsce w krajach Trzeciego Świata. Wynikiem tej sytuacji było picie wina (lub soku winogronowego) zamiast wody, gdyż prawodpodobieństwo zatrucia tych trunków było o wiele mniejsze niż ewentualne zatrucie wody. W 1 Liście św. Pawła do Tymoteusza 5:23, apostoł radził Tymoteuszowi, by ten zaprzestał picia wody (co powodowało prawdopodobnie problemy żołądkowe) i zamiast niej pił wino. Greckie słowo użyte w Biblii dla określenia wina jest słowem używanym na co dzień. W czasach starożytnych wino było trunkiem sfermentowanym, ale nie do tego stopnia, co dzisiaj. Nie można powiedzieć, że wino było sokiem winogronowym, nie można też powiedzieć, że było ono tym winem, które pijemy dzisiaj. I znów musimy uświadomić sobie, że Pismo Święte nie zakazuje chrześcijanom koniecznie picia piwa, wina czy innych drinków alkoholowych. Alkohol nie jest, sam w sobie, skażony grzechem. Chrześcijanin powinien zatem stanowczo powstrzymywać się raczej od pijaństwa i uzależnienia od alkoholu (List św. Pawła do Efezjan 5:18, 1 List św. Pawła do Koryntian 6:12). Są jednak w Piśmie Świętym słowa, które stanowią niezbity argument na to, że chrześcijanin pijący w jakichkolwiek ilościach nie podoba się Bogu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o piciu alkoholu / wina? Czy dla chrześcijanina picie alkoholu / wina jest grzechem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries