settings icon
share icon
Pytanie

Czy aborcja jest morderstwem?

Odpowiedź


Temat aborcji jest prawdopodobnie jednym z najbardziej zapalnych kwestii naszych czasów. Znalezienie uczciwej odpowiedzi na pytanie "czy aborcja jest morderstwem?" wymaga odwagi od tych, którzy dokonali aborcji lub którzy przeprowadzili je sami. Biblia jasno określa, że morderstwo jest złe (2 Ks. Mojżeszowa 20.13). Jednak w niektórych przypadkach, Biblia nie zakazuje zabijania. Żołnierze reprezentujący kraj mieli zabijać żołnierzy swoich przeciwników (Ks. Jozuego 11.20). To nie jest morderstwo. Zwierzęta zabijano w celu pożywienie i składania ich na ofiarę (2 Ks. Mojżeszowa 24.5; 1 Ks. Mojżeszowa 9.3-4). To również nie jest morderstwo.

Morderstwo definiuje się jako „bezprawne, umyślne zabicie jednego człowieka przez drugiego". Morderstwo jest bezprawnym zabijaniem- to znaczy, że zabicie jest dokonane jako sąd jednego człowieka wobec innego, z powodów osobistych (aniżeli narodowych). Biblia potępia morderstwo jako aspekt charakterystyczny słabych społeczeństw (5 Ks. Mojżeszowa 5.17; Ks. Izajasza 1.21; Ks. Ozeasza 4.2; Ew. Mateusza 5.21). Określenie czy aborcja jest czy nie jest morderstwem wiąże się z dwoma względami: po pierwsze, czy płód w macicy jest rzeczywiście istotą ludzką i po drugie, czy płód jest dzieckiem; czy aborcja może lub nie w sensie prawnym być nazwana morderstwem, skoro w większości krajów jest to legalne. Jeśli morderstwo jest bezprawnym zabijaniem, oznacza to, że zabijanie zgodnie z prawem nie byłoby określone morderstwem.

Jednym z powodów, dla których morderstwo jest zakazane w wielu miejscach, jest to, że jedna osoba jednostronnie decyduje o losie innej osoby. Pod prawem Starego Testamentu, morderca nie był skazywany na śmierć, chyba że było kilku świadków: "Jeżeli ktoś popełni zabójstwo, skazuje się go na śmierć na podstawie zeznań świadków; jednak zeznanie jednego świadka nie wystarczy do wydania wyroku śmierci" (4 Ks. Mojżeszowa 35.30). Podczas wojny, żołnierze nie decydują o zabiciu z własnych powodów; raczej zabijają w interesie narodowym- a narodowym interesem będzie ochrona niewinnych cywilów przed jakimś zagrożeniem. Aborcja jest czymś innym. Aborcja jest zabijaniem opierającym się na jednostronnym osądzie i wyborze matki. Takie niesprowokowane niczym zabijanie bezbronnego jest nieetyczne i powinno definiować aborcję jako morderstwo w każdym społeczeństwie- chyba że płód nie jest człowiekiem. Jeśli płód jest masą bezosobowych komórek lub czymś mniejszym niż człowiek, zakończenie takiego życia nie spotka się z takim samym etycznym wyzwaniem i nie będzie uznane za morderstwo.

Zatem, czy płód jest człowiekiem? Czy czymś innym? W sensie biologicznym, życie ludzkie rozpoczyna się z chwilą poczęcia. Gdy jajo kobiety łączy się ze spermą ojca, tworzą nowe DNA, które jest spersonalizowane i całkowicie unikatowe. DNA jest zakodowaną informacją, dając początek planu dla nowego ludzkiego wzrostu i rozwoju. Żaden inny materiał genetyczny nie musi być dodany; zygota w macicy jest tak samo człowiekiem jak matka w której macicy przebywa. Różnica pomiędzy płodem a kimkolwiek z nas dotyczy wieku, lokalizacji i poziomu rozwoju. Gdy matka przerywa proces rozwoju płodu, to niszczy wyjątkowe życie.

Biblia wyraźnie wskazuje na poczęcie jako początek ludzkiego życia. Samson powiedział, "albowiem od łona matki jestem Bożym nazarejczykiem" (Ks. Sędziów 16.17, tłum. Biblia Tysiąclecia). Odnosi się do siebie jeszcze nienarodzonego jako kogoś, kto już był tym, czym Bóg go zaplanował — nazarejczykiem. Dawid mówi, "Bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej" (Psalm 139.13). Ponownie, widzimy jak Dawid odnosi się do siebie samego jako do osoby w łonie. Później mówi "Oczy twoje widziały czyny moje. W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe. Gdy jeszcze żadnego z nich nie było" (Psalm 139.16). Dawid mówi, że Bóg miał już zaplanowane wszystkie jego dni, gdy ten był jeszcze w łonie. Ponownie, ten dowód wskazuje na osobowość zaczynającą się od poczęcia, a nie z chwilą narodzenia. Widzimy również, że Bóg miał podobny plan dla życia przed urodzeniem Jeremiasza: "Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię" (Ks. Jeremiasza 1.5).

Biblia uznaje płód za nienarodzone dziecko, zaplanowane istnienie ludzkie, które Bóg formuje od momentu poczęcia. W tym przypadku tak naprawdę nie ma znaczenia, co mówi ludzkie orzecznictwo ani jak społecznie czy politycznie akceptowana jest aborcja. Boże prawo ma pierwszeństwo. Matka, która decyduje o aborcji wobec swojego dziecka jednostronnie podejmuje decyzję o zakończeniu życia innej osoby- a to jest i zawsze było definicją morderstwa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy aborcja jest morderstwem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries