Kim lub czym jest Abaddon/ Apollyon?


Pytanie: Kim lub czym jest Abaddon/ Apollyon?

Odpowiedź:
Imię Abaddon czy Apollyon pojawia się w Ks. Objawienia 9.11: "I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel)." Po hebrajsku, Abaddon oznacza "miejsce zniszczenia"; grecka nazwa "Apollyon" dosłownie odznacza "Niszczyciela."

W Ks. Objawienia 8-9 Jan opisuje okres w trakcie czasów ostatecznych gdy aniołowie zadudnią siedem razy w trąby, sygnalizując nadejście siedmiu różnych sądów na ludzi żyjących na ziemi. Gdy piąty anioł dmuchnie w trąbę, Otchłań, wielka studnia, otworzy się i horda demonicznych "szarańczy" z niej wyjdzie (Ks. Objawienia 9.1-3). Te stworzenia otrzymają moc torturowania każdego, kto nie będzie nosił Boskiej pieczęci (werset 4). Ból, który zadadzą, będzie tak intensywny, że cierpiący będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie (werset 6). Abaddon / Apollyon jest władcą Otchłani i królem tych demonicznych szarańczy.

Abaddon/ Apollyon jest innym imieniem szatana. Jednak, Pismo Święte wydaje się rozróżniać szatana od Apollyona. W póżniejszym miejscu Ks. Objawienia pojawia się szatan, gdy zostaje uwięziony w otchłani na 1000 lat (Ks. Objawienia 20.1-3). Następnie zostaje uwolniony, aby siać spustoszenie na ziemi (wersety 7-8) i ostatecznie otrzymuje swoją końcową, wieczną karę (werset 10). Abaddon/ Apollyon jest prawdopodobnie jednym z poddanych szatana, demon zniszczenia i jednym z "władców", "władzy" lub "mocy" wspomnianych w Efezjan 6.12.

Klasyczna alegoria Johna Bunyana w "Wędrówce Pielgrzyma" zawiera scenę w której chrześcijanin walczy z potworem demonicznym nazwanym Apollyonem (Niszczycielem). Zgodnie ze swoją nazwą Apollyon prawie niszczy chrześcijanina. Pielgrzym w swojej zbroi wytrzymuje atak i trzyma miecz, aby odeprzeć diabła. "Apollyon/ Niszczyciel" Bunyana jest symbolicznym ukazaniem naszego duchowego wroga, ale inspiracja dla postaci jest dosłowna. Abaddon/ Apollyon z Ks. Objawienia jest prawdziwą istotą, która pewnego dnia zada ból ludziom podczas Bożego sądu.

English


Powrót na polską stronę główną
Kim lub czym jest Abaddon/ Apollyon?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga