settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest żydowski Targum?

Odpowiedź


Targum (liczba mnoga, Targumim) jest aramejską parafrazą/wyjaśnieniem/interpretacją hebrajskiego tekstu Pism Żydowskich dostarczoną przez rabinów w trakcie nauczania. Te parafrazy lub objaśnienia nie miały równego autorytetu ze Słowem Bożym i zwykle zabraniano ich utrwalania na piśmie, aby upewnić się, że nikt nie będzie ich utożsamiał ze spisanym Słowem Bożym. Jednak zasada ta nie zawsze była przestrzegana i wiele z nich zostało spisanych. W niektórych kręgach pewne targumy były uważane za autorytatywne. Różni rabini, których targumy zostały zapisane, mieli naśladowców, którzy przyjmowali ich wyjaśnienia jako autorytatywne, a w niektórych przypadkach stawiali je na równi ze Słowem Bożym. To właśnie na tym tle Chrystus prowadził swoją służbę i często ścierał się z różnymi sektami, które "porzuciły przykazania Boże i trzymają się ludzkich tradycji" (Mk 7:8).

Jezus podał konkretny przykład tego, jak Żydzi w Jego czasach cenili Targum ponad Słowo Boże: "I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. (10) Albowiem Mojżesz rzekł: Czcij ojca swego i matkę swoją; oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. (11) Wy zaś mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban, to znaczy: To, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, (12) już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki; (13) tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie" (Marka 7:9-13).

Targum jest dziś przydatny, aby pomóc współczesnemu interpretatorowi zrozumieć, jak pewne grupy lub nawet duża część populacji rozumiała dany fragment. W niektórych przypadkach, gdy znaczenie danego fragmentu jest niejasne, możemy być w stanie lepiej zrozumieć, co ten fragment chce powiedzieć, jeśli zrozumiemy logikę danego Targumu.

Jest tu pewna przestroga dla współczesnych chrześcijan. Istnieją pewne współczesne parafrazy Biblii, takie jak The Living Bible lub The Message (W języku polskim to np Słowo Życia), które niektórzy chrześcijanie czytają i studiują tak, jakby te książki były Słowem Bożym. Dzieła te NIE są tłumaczeniami Biblii, lecz jej parafrazami. Mogą być pomocne w zrozumieniu Pisma Świętego, podobnie jak Targum, ale nie powinny być używane zamiast Pisma Świętego. W najlepszym przypadku takie parafrazy powinny być materiałami uzupełniającymi.

Podobnie, niektórzy chrześcijanie mogą przyjmować interpretacje pewnego nauczyciela biblijnego lub pastora tak, jakby te interpretacje były natchnionym Słowem Bożym. Podczas gdy dzisiejszy kościół jest błogosławiony mądrymi i wiernymi nauczycielami, każde nauczanie musi być oceniane na podstawie Słowa Bożego. Autorytet nauczyciela rozciąga się tylko na tyle, na ile jego nauczanie jest dokładną prezentacją Słowa. Nigdy nie powinniśmy podążać za żadnym nauczycielem w takim stopniu, w jakim jego słowa są stawiane na równi z Pismem Świętym.

D. A. Carson, w swojej książce "For the Love of God" ("Z miłości do Boga"), oferuje przemyślenia na temat różnych fragmentów Pisma Świętego, co jest powszechne w książkach religijnych. Jednak Carson wyraźnie stwierdza, że jego celem jest "dostarczenie budujących komentarzy i refleksji na temat części wyznaczonego tekstu, a tym samym zachęcenie czytelników do dalszej refleksji nad fragmentami biblijnymi, które czytają. . . . Jeśli musisz coś pominąć, pomiń tę książkę i zamiast tego przeczytaj Biblię ". To jest właściwa perspektywa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest żydowski Targum?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries