settings icon
share icon
Pytanie

Czy słowo Żyd odnosi się do rasy czy religii?

Odpowiedź


Może być trudno zdefiniować, co to znaczy być "Żydem". Ludzie mogą zakładać, że bycie Żydem oznacza, że jest się fizycznym potomkiem starożytnego narodu żydowskiego, ale należy wziąć pod uwagę znacznie więcej. Bycie Żydem można zdefiniować w kategoriach religii, rasy, kultury i narodowości. Każda (lub więcej) z tych różnych definicji może mieć zastosowanie do danej osoby, ale nie wszystkie z nich są prawdziwe dla wszystkich Żydów.

Mówienie o byciu religijnym Żydem oznacza, że ktoś przestrzega Tory i/lub Miszny. Jest wielu, którzy nie przestrzegają zasad judaizmu, ale uważają się za Żydów kulturowych, ponieważ przestrzegają pewnych świąt lub tradycji, choć w sposób niereligijny. Ale są też konwertyci lub prozelici na judaizm i oni również są "Żydami", niezależnie od ich narodowości lub pochodzenia etnicznego.

Istnieje tylko jedna rasa, a jest nią rasa ludzka, więc mówienie o "rasie żydowskiej" może być problematyczne. Różne sądy w Stanach Zjednoczonych orzekły, że Żydzi są klasyfikowani jako rasa w celu objęcia ich ochroną na mocy przepisów antydyskryminacyjnych. Kiedy jednak Żyd wypełniający ankietę lub wniosek staje przed wyborem "rasy kaukaskiej, Indian amerykańskich, Latynosów, Azjatów, osób czarnoskórych lub mieszkańców wysp Pacyfiku", może być każdą z powyższych.

Używanie słowa "żydowski" w odniesieniu do konkretnej kultury omija względy religijne i rasowe, ale "kultura żydowska" może być również trudna do określenia. Szczegóły kultu i praktyk nie są wspólne dla wszystkich Żydów. Na przykład Żydzi aszkenazyjscy i sefardyjscy praktykują różne zwyczaje, przestrzegają nieco innych liturgii i mają różne akcenty w wymowie hebrajskiego.

W Biblii Żydzi zostali powołani do bycia wyjątkowym narodem, ale dziś niemożliwe jest zdefiniowanie żydowskości według narodowości. Przez prawie 2000 lat potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba byli narodem bez państwa, a kiedy w 1948 roku powstał współczesny Izrael, bardzo wielu Żydów go nie popierało. Dziś ludzie mieszkający w Izraelu nazywani są Izraelczykami, a nie Izraelitami, ale jest wielu Izraelczyków, którzy wcale nie są Żydami. Z tego samego powodu większość Żydów na świecie nie jest obywatelami Izraela.

Rabin Adin Steinsaltz sugeruje, że właściwym sposobem myślenia o narodzie żydowskim nie jest religia, rasa, kultura czy naród, ale rodzina (We Jews: Who Are We and What Should We Do?, 2005). Według Steinsaltza Żydzi są zjednoczeni, ponieważ są rozszerzoną duchową i / lub fizyczną rodziną Jakuba.

Biblia wyraźnie mówi, że Bóg wybrał dzieci Jakuba w specjalnym celu. Paweł, który sam był Żydem z plemienia Beniamina, napisał o swojej gotowości do porzucenia wszystkiego, gdyby mógł, dla zbawienia swoich współbraci Żydów: "Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, (4) Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, (5) do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen." (Rz 9:3-5).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy słowo Żyd odnosi się do rasy czy religii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries