settings icon
share icon
Pytanie

Jakie były kluczowe wydarzenia w życiu Jezusa Chrystusa (część 1)?

Odpowiedź


Poniżej znajdują się kluczowe wydarzenia z życia Chrystusa oraz odnośniki biblijne, w których są one opisane (część 1):

Narodziny: (Ew. Mateusza 1-2; Ew. Łukasza 2)- W tych fragmentach są elementy dobrze znanej historii Świąt Bożego Narodzenia, rozpoczęcia ziemskiego życia Chrystusa. Maria i Józef, brak miejsca w gospodzie, dziecko w żłobie, pasterze pilnujący swych trzód, mnóstwo aniołów radujących się. Widzimy również mędrców ze Wschodu podróżujących za gwiazdą do Betlejem i niosących podarunki dla dziecka- Chrystusa oraz Józefa, Marię i Jezusa uciekających do Egiptu, a później powracających do Nazaretu. Fragmenty te również dotyczą tego jak Jezus przyniesiony jest do świątyni ósmego dnia po narodzinach, a w wieku dwunastu lat, jak pozostał w świątyni i rozmawiał tam z nauczycielami. Historia narodzin Zbawiciela dwa tysiące lat temu jest niesamowita, wypełniona wspaniałymi i znaczącymi szczegółami, które są cenione zarówno przez ówcześnie żyjących, jak i wierzących tysiące lat później. Ale historia Boga przychodzącego na świat w postaci człowieka rozpoczęła się tysiące lat wcześniej wraz z proroctwem o nadejściu Mesjasza. Bóg powiedział o Zbawicielu w 1 Ks. Mojżeszowej 3.15. Wieki później, Izajasz przepowiedział o dziewicy, że pocznie i urodzi syna i nazwie go Emmanuel, co oznacza "Bóg z nami" (Ks. Izajasza 7.14). Pierwszym z kluczowych wydarzeń w życiu Chrystusa jest skromnypoczątek w stajni, gdzie Bóg przyszedł, aby być z nami, urodzony, aby uwolnić i uratować nas od naszych grzechów.

Chrzest: (Ew. Mateusza 3.13-17; Ew. Marka 1.9-11; Ew. Łukasza 3.21-23)- Chrzest Jezusa w rzece Jordan przez Jana Chrzciciela jest pierwszym działaniem w Jego służbie publicznej. Jan chrzcił chrztem pokuty, i chociaż Jezus nie potrzebował takiego chrztu, On zgodził się na to, aby utożsamić się z grzesznikami. W rzeczywistości, gdy Jan sprzeciwił się temu, że Jezus chciał być przez niego ochrzczony, mówiąc że to on, Jan, powinien raczej być ochrzczony przez Jezusa, Jezus nalegał (by to uczynił). Jezus powiedział, "Zgódź się teraz, bo trzeba, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość" (Ew. Mateusza 3.13-15; tłum. Biblia Poznańska), więc Jan uczynił to, o co został poproszony. Poprzez swój chrzest Jezus utożsamił się z grzesznikami, których grzechy wkrótce poniesie na krzyżu, gdzie zamieni swoją sprawiedliwość za ich grzechy (2 Koryntian 5.21). Chrzest Chrystusa symbolizuje Jego śmierć i zmartwychwstanie, z góry ustalone nadanie znaczenia dla chrztu chrześcijańskiego, a publiczne utożsamienie się Chrystusa z tymi, za których umrze. Dodatkowo, Jego tożsamość jako długo wyczekiwanego Mesjasza została potwierdzona przez samego Boga, który przemówił z nieba: "Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem" (Ew. Mateusza 3.17). I na koniec, chrzest Jezusa było sceną pierwszego ukazania się Trójcy dla człowieka. Syn został ochrzczony, Ojciec przemówił, a Ducha Święty zstąpił pod postacią gołębicy. Polecenie Ojca, posłuszeństwo Syna i objawienie się mocy Ducha Świętego przedstawia piękny obraz służby i życia Chrystusa.

Pierwszy cud: (Ew. Jana 2.1-11)- Ew. Jana jest jedyną, która opisuje pierwszy cud Jezusa. Relacja Jana dotycząca życia Chrystusa skupiona jest na temacie i celu ukazania boskości Chrystusa. To wydarzenie, gdzie Jezus przemienia wodę w wino, objawia boską moc wobec żywiołów ziemi, tą samą moc, która zostanie objawiona ponownie w wielu innych cudach uzdrowienia i panowania nad żywiołami takimi jak wiatr i morze. Jan dalej mówi nam, że ten pierwszy cud miał dwa skutki — objawiła się chwała Chrystusa i uczniowie uwierzyli w Niego (Ew. Jana 2.11). Boska, wywyższona natura Chrystusa została ukryta, gdy przyjął postać ludzką, ale w niektórych sytuacjach takich jak ten cud, Jego prawdziwa natura eksplodowała i została objawiona wszystkim, którzy mieli zdolność widzenia (Ew. Mateusza 13.16). Uczniowie wierzyli w Jezusa, ale cuda pomagały im wzmacniać ich wiarę i przygotowywać ich na trudne czasy, które miały dla nich nastąpić.

Kazanie na Górze: (Ew. Mateusza 5.1-7.29)- Prawdopodobnie najbardziej znane kazanie wszechczasów było głoszone przez Jezusa dla Jego uczniów we wczesnym etapie jego służby publicznej. Wiele pamiętnych wyrażeń, które znamy obecnie pochodzą z tego kazania, włączając w to "Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię", "sól ziemi", "oko za oko", "lilie polne", "proście, a otrzymacie" oraz "wilki w owczej skórze", jak również koncepcje pójścia jeszcze dalej, nadstawienia drugiego policzka oraz lewej ręce, która nie wie, co czyni prawa ręka. Również w kazaniu znajduje się Modlitwa Pańska. A co ważniejsze jednak, Kazanie na Górze zadaje druzgocący cios faryzeuszom i ich religii uczynków – sprawiedliwości. Poprzez wyjaśnianie ducha Prawa, a nie tylko litery Prawa, Jezus nie pozostawia wątpliwości, że legalizm jest bezskuteczny dla zbawienia i w gruncie rzeczy to, że wymagania Prawa nie są możliwe do zrealizowania o własnych siłach ludzi. Kazanie kończy się wezwaniem do prawdziwej wiary zbawczej i ostrzeżeniem, że droga do zbawienia jest wąska i tylko nieliczni ją znajdują. Jezus porównuje tych, którzy słuchają Jego słów i wdrażają w życie, mądrymi budowniczymi, którzy budują swoje domy na solidnym fundamencie; gdy nadchodzi burza ich domy się ostoją.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie były kluczowe wydarzenia w życiu Jezusa Chrystusa (część 1)?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries