settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie hebrajskiego słowa shalom?

Odpowiedź


Powszechnie tłumaczone jako "pokój" i używane zarówno jako powitanie, jak i pożegnanie, shalom ma bogate znaczenie w języku hebrajskim. "Pokój" jest dokładnym tłumaczeniem tego terminu, ale shalom oznacza coś więcej niż brak konfliktu. Według Konkordancji Stronga, shalom oznacza "kompletność, solidność, dobrobyt, pokój". Jest ono przetłumaczone jako "sukces" i użyte jako część natchnionego błogosławieństwa w 1 Kronik 12:18. Shalom odnosi się do zewnętrznego pokoju między dwoma podmiotami - takimi jak jednostki lub narody - oraz do wewnętrznego poczucia pokoju w jednostce.

Izajasza 54 "Wieczne przymierze pokoju". Częściowo Bóg obiecuje: "A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. . . . I wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana, a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt" (Izajasza 54:10, 13). Jednym z imion Boga jest Jahwe-Szalom (Sędziów 6:24), czyli Pan naszego pokoju. Jezus jest nazywany Księciem Pokoju (Izajasza 9:6).

Prawdziwy pokój pochodzi tylko od Boga. Paweł wyjaśnia: "Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, (2) dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. . . Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (9) Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. (10) Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego". (Rz 5:1-3, 8-10). Nie jesteśmy już wrogami Boga, ale On zawarł z nami pokój przez krew Chrystusa.

Co więcej, w Bogu jesteśmy kompletni. Drugi List do Koryntian 5:17 mówi nam: "Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe". Pierwszy List do Tesaloniczan 5:23-24 mówi: "A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (24) Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona". List do Filipian 1:6 zapewnia nas: "Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca aż do dnia Chrystusa Jezusa".

Oczekując na ostateczne wypełnienie, możemy ufać Bogu w kwestii naszego dobrobytu. Jezus zachęcał swoich uczniów: "To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat." (Jana 16:33).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie hebrajskiego słowa shalom?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries