settings icon
share icon
Pytanie

Czy Księga Zachariasza 14:4 jest proroctwem o powtórnym przyjściu Chrystusa?

Odpowiedź


Zachariasz 14:4 przepowiada: "Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe". "Ów dzień" jest odniesieniem do Dnia Pańskiego, a Tym, który stoi na górze, jest sam Pan. Tak, ten fragment przepowiada powtórne przyjście Chrystusa.

Początek 14 rozdziału Księgi Zachariasza mówi o przyszłym dniu, w którym Jerozolima zostanie splądrowana przez wrogów. Werset 2 prorokuje, że wszystkie narody zgromadzą się przeciwko Jerozolimie i zdobędą oraz splądrują miasto. Połowa mieszkańców Jerozolimy ucieknie przed zniszczeniem, ale druga połowa pozostanie. Będzie to połowa z jednej trzeciej żydowskiej populacji wciąż żyjącej w Jerozolimie po Ucisku (13:8). Następnie, jak mówi Zachariasz, sam Pan wyruszy i zaangażuje tych przeciwników w bitwę (14:3). Werset 4 mówi o Mesjaszu stojącym na Górze Oliwnej, wzgórzu w pobliżu Jerozolimy od wschodu. Góra rozdzieli się, tworząc ogromną dolinę. Ponieważ nic z tego nie miało jeszcze miejsca, proroctwo wskazuje na czas przyszły.

Równoległy fragment mówi o bitwie pod Armagedonem (Objawienie 19:11-21). Objawienie 16:18-21 przepowiada straszne wydarzenia pod koniec Ucisku, kiedy wylana zostanie siódma czasza:

"I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie. (19) I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. (20) I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. (21) I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka".

Trzęsienie ziemi w Objawieniu może bardzo dobrze mówić o wydarzeniu opisanym w Księdze Zachariasza, kiedy Góra Oliwna rozpadnie się na dwie części. Jezus Mesjasz spowoduje trzęsienie ziemi podczas swojego drugiego przyjścia, które posłuży jako część zniszczenia wrogów Boga. Wynik tej bitwy nigdy nie jest wątpliwy: Chrystus będzie zwycięzcą, wrogowie Izraela zostaną zniszczeni, a bestia (Antychryst) i fałszywy prorok zostaną wrzuceni do jeziora ognia (Objawienie 19:11-21).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Księga Zachariasza 14:4 jest proroctwem o powtórnym przyjściu Chrystusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries